Main Index: Hungarian Bible

Jozsue 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]   

2:1 És Jozsue, a Nun fia, elkülde Sittimből titkon ket ferfiut kemekül, mondvan: Menjetek el, tekintsetek meg azt a földet es Jerikhot. Azok pedig elmenenek, es bemenenek egy parazna asszonynak hazaba, a kinek Rahab vala neve, es ott halanak.

2:2 Mikor pedig megjelentettek ezt Jerikho kiralyanak, mondvan: Íme, ferfiak jöttek ide ez ejszaka az Izrael fiai közül e földnek kemlelesere;

2:3 Akkor külde Jerikho kiralya Rahabhoz, mondvan: Hozd ki a ferfiakat, a kik bementek hozzad, a kik hazadba mentek, mert azert jöttek, hogy kikemleljek az egesz földet.

2:4 Az asszony pedig foga a ket ferfiut, es elrejte vala őket, es monda: Úgy van! Bejöttek hozzam a ferfiak, de azt sem tudom, honnan valok voltak.

2:5 És kimentek e ferfiak kapuzaraskor a setetben; nem tudom, hova mentek a ferfiak; siessetek gyorsan utanok, mert utolerhetitek őket.

2:6 Pedig ő felhagatta őket a hazhejara, es elbujtatta őket a szaras len köze, a mely neki a hazhejara volt kirakva.

2:7 És utanok sietenek a ferfiak a Jordanhoz vivő uton a rev fele; a kaput pedig bezartak, azutan, hogy kimenenek azok, a kik őket üldözik vala.

2:8 Ők pedig meg le sem feküvenek, a mikor felmene ő hozzajok [az asszony] a hazhejara,

2:9 És monda a ferfiaknak: Tudom, hogy az Úr nektek adta ezt a földet, es hogy megszallt minket a felelem miattatok, es hogy e földnek minden lakosa megolvad előttetek.

2:10 Mert hallottuk, hogy megszaritotta az Úr a Veres tenger vizet előttetek, a mikor kijöttetek Égyiptombol, es hogy mit cselekedtetek az Emoreusok ket kiralyaval, a kik tul voltak a Jordanon, Szihonnal es Óggal, a kiket megöltetek.

2:11 És a mint hallottuk, megolvadott a mi szivünk, es nem tamadt többe batorsag senkiben sem miattatok. Bizony az Úr, a ti Istenetek az Isten fenn az egben es alant a földön!

2:12 Most azert esküdjetek meg kerlek, nekem az Úrra, hogy a mint en irgalmassagot cselekedtem veletek, ti is irgalmassagot cselekesztek majd az en atyamnak hazaval, es igaz jelt adtok nekem,

2:13 Hogy eletben hagyjatok az en atyamat es anyamat, ferfi es nőtestvereimet, es mindent, a mi az övek, es megmentitek a mi lelkünket a halaltol.

2:14 És mondanak neki a ferfiak: A mi lelkünket erje helyettetek a halal, ha meg nem jelentitek ezt a mi dolgunkat. És ha nekünk adja az Úr ezt a földet, irgalmassagot es igazsagot cselekszünk veled.

2:15 Alabocsata azert őket kötelen az ablakon (mert az ő haza a kőkerites falan vala, es ő a kőkeritesen lakik vala).

2:16 És monda nekik: A hegyre menjetek, hogy ratok ne talaljanak az üldözők, es ott rejtőzködjetek harom napig, a mig visszaternek az üldözők; azutan pedig menjetek a magatok utjan.

2:17 A ferfiak pedig mondanak neki: Ártatlanok leszünk ezen te esketesedtől, a melylyel te megeskettel minket!

2:18 Ha bejövünk mi erre a földre, kösd e veres fonalu zsinort ahhoz az ablakhoz, a melyen alabocsatottal minket; atyadat, anyadat es atyadfiait pedig, es atyadnak egesz haznepet gyűjtsd be magadhoz a hazba.

2:19 És akkor, ha akarki kijön a te hazadnak ajtain, annak vere az ő fejen lesz, mi pedig artatlanok leszünk; mindannak vere pedig, a ki te veled lesz a hazban, a mi fejünkön legyen, ha valakinek keze lenne azon.

2:20 Ha pedig megjelented ezt a mi dolgunkat, akkor mi fel leszünk oldva az eskü alol, a melylyel te megeskettel minket.

2:21 Monda pedig amaz: A mint szolottatok, ugy legyen! Ekkor elbocsata őket, es elmenenek; a veres zsinort pedig reaköte az ablakra.

2:22 És elmenenek es eljutanak a hegyre, es ott maradanak harom nap, mignem visszaterenek az üldözők. Keresek ugyanis őket az üldözők minden uton, de nem talaltak vala.

2:23 Akkor a ket ferfiu visszatere, es leszallanak a hegyről, es atmenenek a [Jordanon], es eljutanak Jozsuehoz, a Nun fiahoz, es elbeszelenek neki mindent, a mi törtent vala velök.

2:24 És mondanak Jozsuenak: Bizony kezünkbe adta az Úr azt az egesz földet; meg is olvadt mar a földnek minden lakosa miattunk.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase