Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 28

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

28:1 Ha pedig szorgalmatosan hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavara, es megtartod es teljesited minden ő parancsolatat, a melyeket en parancsolok ma neked: akkor e földnek minden nepenel feljebbvalova tesz teged az Úr, a te Istened;

28:2 És read szallanak mind ez aldasok, es megteljesednek rajtad, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavara.

28:3 Áldott leszesz a varosban, es aldott leszesz a mezőben.

28:4 Áldott [lesz] a te mehednek gyümölcse es a te földednek gyümölcse, es a te barmodnak gyümölcse, a te teheneidnek fajzasa es a te juhaidnak ellese.

28:5 Áldott [lesz] a te kosarad es a te sütő tekenőd.

28:6 Áldott leszesz bejöttödben, es aldott leszesz kimentedben.

28:7 Az Úr megszalasztja előtted a te ellensegeidet, a kik read tamadnak; egy uton jőnek ki read, es het uton futnak előled.

28:8 Áldast parancsol melled az Úr a te csűreidben es mindenben, a mire rateszed kezedet; es megald teged azon a földön, a melyet az Úr, a te Istened ad neked.

28:9 Az Úr felkeszit teged maganak szent neppe, a mikepen megesküdt neked, ha megtartod az Úrnak, a te Istenednek parancsolatait, es az ő utain jarsz.

28:10 És megerti majd a földnek minden nepe, hogy az Úrnak neveről neveztetel, es felnek tőled.

28:11 És bővölködőve tesz teged az Úr [minden] joban: a te mehednek gyümölcseben, a te barmodnak gyümölcseben es a te földednek gyümölcseben, azon a földön, a mely felől megesküdt az Úr a te atyaidnak, hogy neked adja azt.

28:12 Megnyitja neked az Úr az ő draga kincseshazat, az eget, hogy esőt adjon a te földednek alkalmas időben, es megaldja kezednek minden munkajat, es kölcsönt adsz sok nepnek, te pedig nem veszesz kölcsönt.

28:13 És fejje tesz teged az Úr es nem farkka, es mindinkabb feljebbvalo leszesz es nem alabbvalo, ha hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek parancsolataira, a melyeket en parancsolok ma neked, hogy tartsd meg es teljesitsd azokat;

28:14 És ha el nem tersz egyetlen igetől sem, a melyeket en parancsolok nektek, se jobbra, se balra, jarvan idegen istenek utan, hogy azokat tiszteljetek.

28:15 Ha pedig nem hallgatsz az Úrnak, a te Istenednek szavara, hogy megtartsad es teljesitsed minden parancsolatat es rendeleset, a melyeket en parancsolok ma neked: read jőnek mind ez atkok, es megteljesednek rajtad:

28:16 Átkozott leszesz a varosban, es atkozott a mezőn.

28:17 Átkozott [lesz] a te kosarad es a te sütő tekenőd.

28:18 Átkozott lesz a te mehednek gyümölcse es a te földednek gyümölcse, a te teheneidnek fajzasa es a te juhaidnak ellese.

28:19 Átkozott leszesz bejöttödben, es atkozott leszesz kimentedben.

28:20 Bocsat az Úr te read atkot, bomlast es romlast mindenben, a mit kezdesz vagy cselekszel; mignem eltöröltetel es mignem gyorsasaggal elveszesz a te cselekedeteidnek gonoszsaga miatt, a melyekkel elhagytal engem.

28:21 Hozzad ragasztja az Úr a döghalalt, mignem elemeszt teged arrol a földről, a melyre bemegy, hogy birjad azt.

28:22 Megver teged az Úr szarazbetegseggel hideglelessel, gyulaszto es izzaszto betegseggel, aszalylyal, szarazsaggal es ragyaval; es üldöznek teged, mignem elveszesz.

28:23 Eged, a mely fejed felett van, rezze, a föld pedig, a mely labad alatt van, vassa valik.

28:24 Az Úr eső helyett port es hamut ad a te földedre; az egből szall read, mignem elpusztulsz.

28:25 Az Úr megszalaszt teged a te ellensegeid előtt; egy uton megy ki ő rea, es het uton futsz előtte, es a föld minden orszaganak rettentesere leszel.

28:26 És eledeleve lesz a te holttested az eg minden madaranak es a föld vadainak, es nem lesz, a ki elűzze [azokat.

28:27 Megver teged az Isten Égyiptomnak fekelyevel, es sülylyel, varral es viszketegseggel, a melyekből ki nem gyogyittathatol.

28:28 Megver teged az Úr tebolyodassal, vaksaggal es elme- zavarodassal;

28:29 És tapogatni fogsz delben, a mint tapogat a vak a setetsegben; es szerencsetlen leszel a te utaidban, sőt elnyomott es kifosztott leszel minden időben, es nem lesz, a ki megszabaditson.

28:30 Feleseget jegyzesz magadnak, de mas ferfi hal azzal; hazat epitesz, de nem lakol benne; szőlőt ültetsz, de nem veszed annak hasznat.

28:31 A te ökröd szemed előtt vagatik le, es nem eszel abbol; a te szamarad elragadtatik előled, es nem ter vissza hozzad; a te juhaid ellensegeidnek adatnak, es nem lesz, a ki megszabaditson.

28:32 A te fiaid es leanyaid mas nepnek adatnak, es a te szemeid neznek es epekednek utanok egesz napon, es nem lesz erő a te kezedben.

28:33 A te földednek gyümölcset, es minden faradsagos szerzemenyedet oly nep emeszti fel, a melyet nem ismertel, sőt elnyomott es megnyomoritott leszel minden időben.

28:34 És megtebolyodol a latvanytol, a melyet latni fognak a te szemeid.

28:35 Megver teged az Úr gonosz kelesekkel a te terdeiden es czombjaidon, a melyekből ki nem gyogyittathatol, talpadtol fogva a koponyadig.

28:36 Az Úr elvisz teged es a te kiralyodat, a kit magad föle emelsz, oly nep köze, a melyet nem ismertel sem te, sem a te atyaid; es szolgalni fogsz ott idegen isteneket: fat es követ.

28:37 És iszonyatta, peldabeszedde es gunynya leszel minden nepnel, a melyek köze elűz teged az Úr.

28:38 Sok magot viszel ki a mezőre, de keveset takarsz be, mert felemeszti azt a saska.

28:39 Szőlőket ültetsz es miveled [azokat], de bort nem iszol, meg sem szeded, mert elemeszti azokat a fereg.

28:40 Olajfaid lesznek minden hatarodban, de nem kened magadat olajjal, mert olajfadnak gyümölcse lehull.

28:41 Fiakat es leanyokat nemzesz, de nem lesznek tieid; mert fogsagra jutnak.

28:42 Minden fadat es földednek minden gyümölcset megemeszti a saska.

28:43 A jöveveny, a ki közötted van, feljebb-feljebb emelkedik feletted, te pedig alabb-alabb szallasz.

28:44 Ő fog neked kölcsönt adni, es nem te kölcsönzöl neki; ő fej lesz, te pedig fark leszel.

28:45 És ez atkok mind read szallanak, es üldöznek teged es megteljesednek rajtad, miglen elpusztulsz; mert nem hallgattal az Úrnak, a te Istenednek szavara, hogy megtartottad volna az ő parancsolatait es rendeleseit, a melyeket parancsolt neked;

28:46 És rajtad lesznek jelül es csudaul, es a te magodon mind örökke.

28:47 A miatt, hogy nem szolgaltad az Urat, a te Istenedet örömmel es jo szivvel, mindennel bővölködven:

28:48 Szolgalod majd a te ellensegeidet, a kiket read bocsat az Úr, ehen es szomjan, mezitelen es mindennek szűkiben; es vasigat vet a te nyakadra, miglen elpusztit teged.

28:49 Hoz az Úr ellened nepet meszszünnen, a földnek szeleről, nem különben, a mint repül a sas; oly nepet, a melynek nyelvet nem erted;

28:50 Vad tekintetű nepet, a mely nem tiszteli a ven embert, es a gyermeknek nem kedvez:

28:51 És felemeszti a te barmodnak tenyeszeset es a te földednek gyümölcset, mignem kipusztulsz; a mely nem hagy neked a te gabonadbol, borodbol, olajodbol, es a te teheneidnek fajzasabol, juhaidnak elleseből, mignem kiveszit teged.

28:52 És megszall teged minden varosodban, miglen leomolnak a te magas es erős kőfalaid, a melyekben bizol, minden te földeden: megszall teged minden varosodban, minden te földeden, a melyet az Úr, a te Istened ad neked.

28:53 És megeszed a te mehednek gyümölcset, a te fiaidnak es leanyidnak husat, a kiket ad neked az Úr, a te Istened - a megszallas es szorongattatas alatt, a melylyel megszorongat teged a te ellenseged.

28:54 A te közötted valo finnyas es igen kedvere nevekedett ferfi is irigy szemmel tekint az ő atyjafiara, az ő szeretett felesegere es fiainak maradekreszere, a kik megmaradtak [meg].

28:55 Hogy ne kelljen adnia azok közül senkinek az ő fiainak husabol, a mit eszik, mivelhogy semmi egyebe nem marad a megszallas es szorongattatas alatt, a melylyel megszorongat teged a te ellenseged minden varosodban.

28:56 A közötted valo finnyas es kedvere nevekedett asszony (a ki meg se probalta talpat a földre bocsatani az elkenyesedes es finnyassag miatt) irigy szemmel tekint az ő szeretett ferjere, fiara, leanyara.

28:57 Az ő massa miatt, a mely elmegy tőle es gyermekei miatt, a kiket megszül; mert megeszi ezeket titkon, mikor mindenből kifogy, a megszallas es szorongattatas alatt, a melylyel megszorongat teged a te ellenseged a te varosaidban.

28:58 Hogyha meg nem tartod [es] nem teljesited e törveny minden igejet, a melyek meg vannak irva e könyvben, hogy feljed e dicsőseges es rettenetes nevet, az Úret, a te Istenedet:

28:59 Csudalatosakka teszi az Úr a te csapasaidat, es a te magodnak csapasait: nagy es maradando csapasokka, gonosz es maradando betegsegekke.

28:60 És read forditja Égyiptomnak minden nyavalyajat, a melyektől irtoztal vala, es hozzad ragadnak [azok.]

28:61 Mindazt a betegseget es mindazt a csapast is, a melyek nincsenek megirva e törvenynek könyveben, read rakja az Úr, miglen kipusztulsz.

28:62 És kevesen maradtok meg, a kik annak előtte oly sokan voltatok, mint az egnek csillagai; mivelhogy nem hallgattal az Úrnak, a te Istenednek szavara.

28:63 És a mikepen örvendezett az Úr rajtatok, hogy jot tett veletek es megsokasitott titeket: akkepen fog örvendezni az Úr rajtatok, hogy kiveszt es kipusztit titeket; es ki fogtok gyomlaltatni arrol a földről, a melyre te bemegy, hogy birjad azt.

28:64 És szetszor teged az Úr minden nep köze, a földnek [egyik] vegetől a földnek [masik] vegeig; es szolgalni fogsz ott idegen isteneket, a kiket sem te nem ismertel, sem a te atyaid: fat es követ.

28:65 De e nemzetek között sem pihensz meg, es nem lesz a te talpadnak nyugodalma; mert rettegő szivet, epedő szemeket es sovargo lelket ad ott neked az Úr.

28:66 És a te eleted ketseges lesz majd előtted: es rettegni fogsz ejjel es nappal, es nem bizol eletedben.

28:67 Reggel azt mondod: Barcsak estve volna! estve pedig azt mondod: Barcsak reggel volna! - a te szivednek rettegesei miatt, a melylyel rettegsz, es a te szemeidnek latasa miatt, a melyet latsz.

28:68 És visszavisz teged az Úr Égyiptomba hajokon, azon az uton, a melyről azt mondtam neked, hogy nem fogod azt többe meglatni! És aruljatok ott magatokat a ti ellensegeiteknek szolgakul es szolgaloleanyokul, de nem lesz, a ki megvegyen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase