Main Index: Hungarian Bible

5. Mozes 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]   

26:1 Mikor pedig bemegy arra a földre, a melyet az Úr, a te Istened ad neked öröksegül, es birni fogod azt, es lakozol abban:

26:2 Akkor vegy a föld minden gyümölcsenek zsengejeből, a melyet szerezz a te földedből, a melyet az Úr, a te Istened ad neked; es tedd kosarba es menj oda a helyre, a melyet kivalaszt az Úr, a te Istened, hogy ott lakozzek az ő neve;

26:3 És menj be a paphoz, a ki abban az időben lesz, es mondjad neki: Vallast teszek ma az Úr előtt, a te Istened előtt, hogy bejöttem a földre, a mely felől megesküdt az Úr a mi atyainknak, hogy nekünk adja.

26:4 És a pap vegye el a kosarat kezedből, es tegye azt az Úrnak, a te Istenednek oltara ele.

26:5 És szolj, es mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Veszendő mesopotamiai vala az atyam, es alament vala Égyiptomba, es jöveveny volt ott kevesed magaval; nagy, erős es temerdek neppe lőn ottan.

26:6 Bosszusaggal illetenek pedig minket az Égyiptombeliek, es nyomorgatanak minket, es vetenek reank kemeny szolgalatot.

26:7 Kialtank azert az Úrhoz, a mi atyaink Istenehez, es meghallgatta az Úr a mi szonkat, es megtekintette a mi nyomorusagunkat, kinunkat es szorongattatasunkat;

26:8 És kihozott minket az Úr Égyiptombol erős kezzel, kinyujtott karral, nagy rettentessel, jelekkel es csudakkal;

26:9 És behozott minket e helyre, es adta nekünk ezt a földet, a tejjel es mezzel folyo földet.

26:10 Most azert ime elhoztam ama föld gyümölcsenek zsengejet, a melyet nekem adtal Uram. És rakd le azt az Úr előtt, a te Istened előtt, es imadkozzal az Úr előtt, a te Istened előtt;

26:11 És örömet talalj mindabban a joban, a melyet ad neked az Úr, a te Istened, es a te hazadnepenek; te es a levita, es a jöveveny, a ki te közötted van.

26:12 Ha a harmadik esztendőben, a tizednek esztendejeben, minden termesedből egeszen megadod a tizedet, es adod a levitanak, a jövevenynek, az arvanak es özvegynek, hogy egyenek a te kapuid között, es jol lakjanak:

26:13 Akkor ezt mondjad az Úr előtt, a te Istened előtt: Kitakaritottam a szent reszt a hazbol, es oda adtam azt a levitanak, a jövevenynek, az arvanak es az özvegynek minden te parancsolatod szerint, a melyet parancsoltal nekem; nem hagtam at egyet sem a te parancsolataidbol, sem el nem felejtettem!

26:14 Nem ettem belőle gyaszomban, nem pusztitottam belőle tisztatalanul, es halottra sem adtam belőle. Hallgattam az Úrnak, az en Istenemnek szavara; a szerint cselekedtem, a mint parancsoltad nekem.

26:15 Tekints ala a te szentsegednek lakohelyeből a mennyekből, es aldd meg Izraelt, a te nepedet, es a földet, a melyet nekünk adtal, a mint megesküdtel vala a mi atyainknak, a tejjel es mezzel folyo földet.

26:16 E mai napon az Úr, a te Istened parancsolja neked, hogy e rendelesek es vegzesek szerint cselekedjel: tartsd meg azert es cselekedjed azokat teljes szivedből es teljes lelkedből!

26:17 Azt kivantad ma kimondatni az Úrral, hogy Istenedde lesz neked, hogy jarhass az ő utain, megtudhassad az ő rendeleseit, parancsolatait es vegzeseit, es engedhess az ő szavanak;

26:18 Az Úr pedig azt kivanja ma kimondatni veled, hogy az ő tulajdon nepeve leszesz, a mikepen szolott neked, es minden ő parancsolatat megtartod,

26:19 Hogy feljebb valova tegyen teged minden nemzetnel, a melyeket teremtett, dicseretben, nevben es dicsősegben, es hogy szent nepeve lehess az Úrnak, a te Istenednek, a mint megmondta vala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase