Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 36

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

36:1 Jarulanak pedig Mozeshez az atyak fejei a Gilead fiainak nemzetsegeből, a ki Makirnak, Manasse fianak fia vala, a Jozsef fiainak nemzetsegeből, es szolanak Mozes előtt es Izrael fiai atyainak fejedelmei előtt.

36:2 És mondanak: Az en uramnak megparancsolta az Úr, hogy sors altal adja ezt a földet öröksegül Izrael fiainak; de azt is megparancsolta az Úr az en Uramnak, hogy a mi atyankfianak, Czelofhadnak örökseget adja oda az ő leanyainak.

36:3 És ha Izrael fiai közül valamely mas törzs fiaihoz mennek felesegül: elszakasztatik az ő öröksegök a mi atyaink öröksegetől, es oda csatoltatik az annak a törzsnek öröksegehez, a melynel [felesegül] lesznek; a mi öröksegünk pedig megkisebbedik.

36:4 És mikor Izrael fiainal a kürtzenges ünnepe lesz, az ő öröksegök akkor is annak a törzsnek öröksegehez csatoltatik, a melynel [felesegül] lesznek. Ekepen a mi atyaink törzseinek öröksegeből vetetik el azok öröksege.

36:5 Parancsot ada azert Mozes Izrael fiainak az Úr rendelese szerint, mondvan: A Jozsef fiainak törzse igazat szol.

36:6 Ez az, a mit parancsolt az Úr a Czelofhad leanyai felől, mondvan: A kihez jonak latjak, ahhoz menjenek felesegül, de csak az ő atyjok törzsenek haznepeből valohoz menjenek felesegül,

36:7 Hogy at ne szalljon Izrael fiainak öröksege egyik törzsről a masik törzsre; hanem Izrael fiai közül kiki ragaszkodjek az ő atyai törzsenek öröksegehez.

36:8 És minden leanyzo, a ki örökseget kap Izrael fiainak törzsei közül, az ő atyja törzsebeli haznepből valohoz menjen felesegül, hogy Izrael fiai közül kiki megtartsa az ő atyainak örökseget.

36:9 És ne szalljon az örökseg egyik törzsről a masik törzsre, hanem Izrael fiainak törzsei közül kiki ragaszkodjek az ő öröksegehez.

36:10 A mikepen megparancsolta vala az Úr Mozesnek, a kepen cselekedtek vala a Czelofhad leanyai.

36:11 Mert Makhla, Thircza, Hogla, Milkha es Noa, a Czelofhad leanyai, az ő nagybatyjok fiaihoz mentek vala felesegül;

36:12 A Jozsef fianak, Manasse fiainak nemzetsegeből valokhoz mentek vala felesegül; es lőn azoknak öröksege az ő atyjok nemzetsegenek törzsenel.

36:13 Ezek a parancsolatok es vegzesek, a melyeket Mozes altal parancsolt az Úr Izrael fiainak, Moab mezősegen a Jordan mellett, Jerikho elleneben.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase