Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 33

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

33:1 Ezek Izrael fiainak szallasai, a kik kijövenek Égyiptom földeből az ő seregeik szerint Mozes es Áron vezetese alatt.

33:2 (Megira pedig Mozes az ő kijövetelöket az ő szallasaik szerint, az Úrnak rendeletere.) Ezek az ő szallasaik, az ő kijövetelök szerint.

33:3 Elindulanak Rameszeszből az első honapban, az első honap tizenötödik napjan. A paskha utan valo napon jövenek ki Izrael fiai felemelt kezzel, az egesz Égyiptom lattara.

33:4 (Az egyiptombeliek pedig temetik vala [azokat] a kiket megölt vala az Úr ő közöttök, minden elsőszülött[jö]ket; az isteneiken is iteletet tartott vala az Úr.)

33:5 És elindulanak Izrael fiai Rameszeszből, es tabort ütenek Szukkotban.

33:6 És elindulanak Szukkotbol, es tabort ütenek Ethamban, a mely van a pusztanak szelen.

33:7 És elindulanak Ethambol, es fordulanak Pihahiroth fele, a mely van Baal-Czefon előtt, es tabort ütenek Migdol előtt,

33:8 És elindulanak Pihahirothbol, es atmenenek a tenger közepen a pusztaba; es menenek harom napi jarasnyira az Etham pusztajan; es tabort ütenek Maraban.

33:9 És elindulanak Marabol, es jutanak Élimbe; Élimben pedig vala tizenket kutfő es hetven palmafa; es tabort ütenek ott.

33:10 És elindulanak Élimből, es tabort ütenek a Veres tenger mellett.

33:11 És elindulanak a Veres tengertől, es tabort ütenek a Szin pusztajaban.

33:12 És elindulanak a Szin pusztajabol, es tabort ütenek Dofkaban.

33:13 És elindulanak Dofkabol, es tabort ütenek Álusban.

33:14 És elindulanak Álusbol, es tabort ütenek Refidimben, de nem vala ott a nepnek inni valo vize.

33:15 És elindulanak Refidimből, es tabort ütenek a Sinai pusztajaban.

33:16 És elindulanak a Sinai pusztajabol, es tabort ütenek Kibrot-Thaavaban.

33:17 És elindulanak Kibrot-Thaavabol, es tabort ütenek Haserotban.

33:18 És elindulanak Haserotbol, es tabort ütenek Rithmaban.

33:19 És elindulanak Rithmabol, es tabort ütenek Rimmon-Pereczben.

33:20 És elindulanak Rimmon-Pereczből, es tabort ütenek Libnaban.

33:21 És elindulanak Libnabol, es tabort ütenek Risszaban.

33:22 És elindulanak Risszabol, es tabort ütenek Kehelatban.

33:23 És elindulanak Kehelatbol, es tabort ütenek a Sefer hegyenel.

33:24 És elindulanak a Sefer hegyetől es tabort ütenek Haradaban.

33:25 És elindulanak Haradabol, es tabort ütenek Makhelotban.

33:26 És elindulanak Makhelotbol, es tabort ütenek Thahatban.

33:27 És elindulanak Thahatbol, es tabort ütenek Tharakhban.

33:28 És elindulanak Tharakhbol, es tabort ütenek Mitkaban.

33:29 És elindulanak Mitkabol, es tabort ütenek Hasmonaban.

33:30 És elindulanak Hasmonabol, es tabort ütenek Moszerotban.

33:31 És elindulanak Moszerotbol, es tabort ütenek Bene-Jaakanban.

33:32 És elindulanak Bene-Jaakanbol, es tabort ütenek Hor-Hagidgadban.

33:33 És elindulanak Hor-Hagidgadbol, es tabort ütenek Jotbathaban.

33:34 És elindulanak Jotbathabol, es tabort ütenek Abronaban.

33:35 És elindulanak Abronabol, es tabort ütenek Eczjon-Geberben.

33:36 És elindulanak Eczjon-Geberből, es tabort ütenek Czin pusztajaban; ez Kades.

33:37 És elindulanak Kadesből, es tabort ütenek a Hor hegyenel, az Edom földenek szelen.

33:38 Felmene pedig Áron, a pap, a Hor hegyere az Úr rendelese szerint, es meghala ott a negyvenedik esztendőben, Izrael fiainak Égyiptom földeből valo kijövetelök utan, az ötödik honapban, a honap elsejen.

33:39 Áron pedig szaz es huszonharom esztendős vala, mikor meghala a Hor hegyen.

33:40 Hallott pedig a Kananeus, Arad kiralya (ez pedig del felől lakozik vala a Kanaan földen) Izrael fiainak jövetele felől.

33:41 És elindulanak a Hor hegyetől, es tabort ütenek Czalmonaban.

33:42 És elindulanak Czalmonabol, es tabort ütenek Punonban.

33:43 És elindulanak Punonbol, es tabort ütenek Obothban.

33:44 És elindulanak Obothbol, es tabort ütenek Ije- Abarimban, a Moab hataran.

33:45 És elindulanak Ije-[Abarim]bol, es tabort ütenek Dibon-Gadban.

33:46 És elindulanak Dibon-Gadbol, es tabort ütenek Almon-Diblathaimban.

33:47 És elindulanak Almon-Diblathaimbol, es tabort ütenek az Abarim hegysegnel, Nebo elleneben.

33:48 És elindulanak az Abarim hegysegetől, es tabort ütenek a Moab mezősegen, a Jordan mellett, Jerikho elleneben.

33:49 Tabort ütenek pedig a Jordan mellett, Beth-Hajjesimothtol Abel- Hassittimig, a Moab mezősegen.

33:50 És szola az Úr Mozesnek a Moab mezősegen, a Jordan mellett, Jerikho elleneben, mondvan:

33:51 Szolj Izrael fiainak, es mondd meg nekik: Mikor atmentek ti a Jordanon a Kanaan földere:

33:52 Űzzetek ki akkor a földnek minden lakosat a ti szinetek elől, es veszessetek el minden irott kepeiket, es minden ő öntött balvanykepeiket is elveszessetek, es minden magaslataikat rontsatok el!

33:53 Űzzetek ki a földnek [lakoit,] es lakozzatok abban; mert nektek adtam azt a földet, hogy birjatok azt.

33:54 Azt a földet pedig sorsvetes altal vegyetek birtokotokba a ti nemzetsegeitek szerint. A nagyobb szamunak nagyobbitsatok az ő örökseget, a kisebb szamunak kisebbitsd az ő örökseget. A hova a sors esik valaki szamara, az legyen az öve. A ti atyaitoknak törzsei szerint vegyetek at birtokotokat.

33:55 Ha pedig nem űzitek ki annak a földnek lakosait a ti szinetek elől, akkor, a kiket meghagytok közülök, szalkakka lesznek a ti szemeitekben, es tövisekke a ti oldalaitokban, es ellensegeitek lesznek nektek a földön, a melyen lakoztok.

33:56 És akkor a mikepen gondoltam, hogy cselekszem azokkal, ugy cselekszem majd veletek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase