Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

27:1 Előallanak pedig a Czelofhad leanyai, a ki Hefer fia vala, a ki Gilead fia, a ki Makir fia, a ki Manasse fia vala, Jozsef fianak, Manassenak nemzetsegei közül. Ezek pedig az ő leanyainak neveik: Makhla, Noa, Hogla, Milkha es Thircza.

27:2 És megallanak Mozes előtt, es Eleazar pap előtt, es a fejedelmek előtt, es az egesz gyülekezet előtt a gyülekezet satoranak nyilasanal, mondvan:

27:3 A mi atyank meghalt a pusztaban, de ő nem volt azoknak seregeben, a kik összeseregeltek volt az Úr ellen a Kore seregeben; hanem az ő bűneert holt meg, es fiai nem voltak neki.

27:4 Miert töröltetnek el a mi atyanknak neve az ő nemzetsege közül, azert, hogy nincsen őneki fia? Adj örökseget nekünk a mi atyanknak atyjafiai között.

27:5 Mozes pedig vive ezeknek ügyet az Úr ele.

27:6 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

27:7 Igazat szolnak a Czelofhad leanyai: Adj nekik öröksegi birtokot az ő atyjoknak atyjafiai között, es szallitsd rajok az ő atyjoknak örökseget.

27:8 Izrael fiainak pedig szolj, mondvan: Mikor valaki meghal, es fia nem leend annak, akkor adjatok annak örökseget az ő leanyanak.

27:9 Ha pedig nem leend neki leanya, akkor adjatok az ő örökseget az ő testvereinek.

27:10 Ha pedig nem leendenek neki testverei, akkor adjatok az ő örökseget az ő atyja testvereinek.

27:11 Ha pedig nem leendenek az ő atyjanak testverei, akkor adjatok az ő örökseget annak, a ki legközelebbi atyjafia az ő nemzetsegeből, es birja azt. Legyen pedig az Izrael fiainak vegezett törvenyök, a mikepen megparancsolta az Úr Mozesnek.

27:12 Monda azutan az Úr Mozesnek: Menj fel az Abarim hegyere, es lasd meg a földet, a melyet Izrael fiainak adtam.

27:13 Miutan pedig meglattad azt, takarittatol te is a te nepedhez, a mikepen oda takarittatott Áron, a te testvered;

27:14 Mivelhogy nem engedetek az en beszedemnek a Czin pusztajaban, a gyülekezet versengesenek idejen, hogy megdicsőitettetek volna engemet ama vizeknel az ő szemeik előtt. Ezek a versengesnek vizei Kadesnel a Czin pusztajaban.

27:15 Szola azert Mozes az Úrnak, mondvan:

27:16 Az Úr, a minden test lelkenek Istene, rendeljen ferfiut a gyülekezet föle.

27:17 A ki kimenjen ő előttök, es a ki bemenjen ő előttök; a ki kivigye őket, es a ki bevigye őket, hogy ne legyen az Úr gyülekezete olyan mint a juhok, a melyeknek nincsen pasztoruk.

27:18 Az Úr pedig monda Mozesnek: Vedd melled Jozsuet a Nun fiat, a ferfiut, a kiben lelek van, es tedd ő rea a te kezedet.

27:19 És allasd őt Eleazar pap ele, es az egesz gyülekezet ele, es adj neki parancsolatokat az ő szemeik előtt.

27:20 És a te dicsősegedet közöld ő vele, hogy hallgassa őt Izrael fiainak egesz gyülekezete.

27:21 Azutan pedig alljon Eleazar pap ele, es kerdje meg őt az Urimnak itelete felől az Úr előtt. Az ő szava szerint menjenek ki, es az ő szava szerint menjenek be, ő es Izrael minden fia ő vele, es az egesz gyülekezet.

27:22 Úgy cselekedek azert Mozes, a mikepen parancsolta vala az Úr neki; mert veve Jozsuet, es allata őt Eleazar pap ele, es az egesz gyülekezet ele.

27:23 És teve az ő kezet ő rea, es ada neki parancsolatokat, a mikepen szolott vala az Úr Mozes altal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase