Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 22

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

22:1 És tovabb menenek Izrael fiai, es tabort ütenek Moab mezősegen a Jordanon tul, Jerikho elleneben.

22:2 És mikor latta Balak, a Czippor fia mind azokat, a melyeket cselekedett vala Izrael az Emoreussal:

22:3 Igen megremüle Moab a neptől, mivelhogy sok vala az, es busula Moab Izrael fiai miatt.

22:4 Monda azert Moab Midian veneinek: Most elnyalja e sokasag minden mi környekünket, a mikepen elnyalja az ökör a mezőnek pazsitjat. (Balak pedig, Czippornak fia Moab kiralya vala abban az időben.)

22:5 Külde azert követeket Balamhoz, a Beor fiahoz Pethorba, a mely vala a folyoviz mellett, az ő nepe fiainak földere, hogy hivjak őt, mondvan: Íme nep jött ki Égyiptombol, es ime ellepte e földnek szinet, es megtelepszik en ellenemben.

22:6 Most azert kerlek jöjj el, atkozd meg erettem e nepet, mert erősebb nalamnal; talan erőt vehetek rajta, megverjük őt, es kiűzhetem őt e földből; mert jol tudom, hogy a kit megaldasz, meg lesz aldva, es a kit megatkozol, atkozott lesz.

22:7 Elmenenek azert Moabnak venei es Midiannak venei, es a jövendőmondasnak jutalma kezeikben vala, es jutanak Balamhoz, es megmondak neki Balak izenetet.

22:8 Ő pedig monda nekik: Haljatok itt ez ejjel, es feleletet adok nektek, a mikepen szol nekem az Úr. És Moabnak fejedelmei ott maradanak Balamnal.

22:9 Eljöve pedig az Isten Balamhoz, es monda: Kicsodak ezek a ferfiak te nalad?

22:10 És monda Balam az Istennek: Balak, Czippor fia, Moab kiralya, küldött en hozzam, [ezt mondvan:]

22:11 Íme e nep, a mely kijött Égyiptombol, ellepte a földnek szinet; most azert jöjj el, atkozd meg azt erettem, talan megharczolhatok vele, es kiűzhetem őt.

22:12 És monda Isten Balamnak: Ne menj el ő velök, ne atkozd meg azt a nepet, mert aldott az.

22:13 Felkele azert Balam reggel, es monda a Balak fejedelmeinek: Menjetek el a ti földetekre; mert nem akarja az Úr megengedni nekem, hogy elmenjek veletek.

22:14 És felkelenek Moab fejedelmei, es jutanak Balakhoz, es mondanak: Nem akart Balam eljönni velünk.

22:15 Elkülde azert ismet Balak több fejedelmet, amazoknal előkelőbbeket.

22:16 És eljutanak Balamhoz, es mondanak neki: Ezt mondja Balak, Czippornak fia: Kerlek, ne vonakodjal eljönni hozzam!

22:17 Mert igen-igen megtisztellek teged, es akarmit mondasz nekem, megcselekszem. Jöjj el azert kerlek, es atkozd meg ertem e nepet!

22:18 Balam pedig felele es monda a Balak szolgainak: Ha Balak az ő hazat aranynyal es ezüsttel tele adna is nekem, nem haghatom at az Úrnak, az en Istenemnek szavat, hogy valamit miveljek; kicsinyt vagy nagyot.

22:19 Most mindazonaltal maradjatok itt kerlek ti is ez ejjel, hadd tudjam meg, mit szol ismet az Úr nekem?

22:20 És eljöve Isten Balamhoz ejjel, es monda neki: Ha azert jöttek e ferfiak, hogy elhivjanak teged: kelj fel, menj el velök; de mindazaltal azt cselekedjed, a mit mondok majd neked.

22:21 Felkele azert Balam reggel, es megnyergele az ő szamarat, es elmene a Moab fejedelmeivel.

22:22 De megharaguvek Isten, hogy elmegy vala ő. És megalla az Úrnak angyala az utban, hogy ellenkezzek vele; ő pedig üget vala az ő szamaran, es ket szolgaja vala vele.

22:23 És meglata a szamar az Úrnak angyalat, a mint all vala az uton, es mezitelen fegyvere a kezeben; letere azert a szamar az utrol, es mene a mezőre; Balam pedig vere az ő szamarat, hogy visszateritse azt az utra.

22:24 Azutan megalla az Úrnak angyala a szőlők ösvenyen, holott innen is garad, onnan is garad vala.

22:25 A mint meglata a szamar az Úrnak angyalat, a falhoz szorula, es a Balam labat is oda szorita a falhoz; ezert ismet megvere azt.

22:26 Az Úr angyala pedig ismet tovabb mene, es megalla szoros helyen, hol nem volt ut a kiteresre, sem jobbra, sem balra.

22:27 A mint meglata a szamar az Úrnak angyalat, lefeküvek Balam alatt, azert megharaguvek Balam, es megvere a szamarat bottal.

22:28 És megnyita az Úr a szamarnak szajat, es monda a szamar Balamnak: Mit vetettem neked, hogy immar haromszor vertel meg engem?

22:29 Balam pedig monda a szamarnak: Mert megcsufoltal engem! Vajha volna fegyver a kezemben, nyilvan megölnelek most teged.

22:30 És monda a szamar Balamnak: Avagy nem te szamarad vagyok-e, a melyen jarni szoktal, a miota megvagy, mind e napig? Avagy szoktam volt-e veled e kepen cselekedni? Az pedig felele: Nem.

22:31 És megnyita az Úr a Balam szemeit, es lata az Úr angyalat, a mint all vala az utban, es mezitelen fegyveret az ő kezeben; akkor meghajta magat es arczra borula.

22:32 Az Úrnak angyala pedig monda neki: Miert verted meg a te szamaradat immar harom izben? Íme en jöttem ki, hogy ellenkezzem veled, mert veszedelmes ez az ut en előttem.

22:33 És meglatott engem a szamar, es kitert en előttem immar harom izben; ha ki nem tert volna előlem, most meg is öltelek volna teged, őt pedig eletben hagytam volna.

22:34 Monda azert Balam az Úr angyalanak: Vetkeztem, mert nem tudtam, hogy te allasz előttem az utban. Most azert, ha nem tetszik [ez] neked, visszaterek.

22:35 Az Úrnak angyala pedig monda Balamnak: Menj el e ferfiakkal; mindazaltal a mit en mondok majd neked, azt mondjad. Elmene azert Balam a Balak fejedelmeivel.

22:36 Mikor pedig meghalla Balak, hogy jön Balam, kimene elebe Moabnak [egyik] varosaba, a mely az Arnon videken, a hatar szelen vala.

22:37 És monda Balak Balamnak: Avagy nem küldözgettem-e hozzad, hogy hivjanak teged? Miert nem jösz vala en hozzam? Avagy valoban nem tisztelhetnelek meg teged?

22:38 Balam pedig monda Balaknak: Íme eljöttem hozzad. Most pedig szolhatok-e [magamtol] valamit? A mi mondani valot Isten ad az en szamba, azt mondom.

22:39 És elmene Balam Balakkal, es eljutanak Kirjat-Husotba.

22:40 És vagata Balak ökröket es juhokat, es külde Balamnak es a fejedelmeknek, a kik vele valanak.

22:41 Reggel pedig magahoz veve Balak Balamot es felvive őt a Baal magas hegyere, hogy meglassa onnet a nepnek valami reszet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase