Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

21:1 Mikor pedig meghallotta a Kananeus, Arad kiralya, a ki lakozik vala del felől, hogy jön Izrael a kemeknek utan: megütközek Izraellel, es foglyokat ejte közülök.

21:2 Fogadast tőn azert Izrael az Úrnak, es monda: Ha valoban kezembe adod e nepet, eltörlöm az ő varosait.

21:3 És meghallgata az Úr Izraelnek szavat, es kezbe ada a Kananeust, es eltörle őket, es azoknak varosait. És neveze azt a helyet Hormanak.

21:4 És elindulanak a Hor hegyetől a veres tengerhez vivő uton, hogy megkerüljek Edom földet. És a nepnek lelke megkeseredek utközben.

21:5 És szola a nep Isten ellen es Mozes ellen: Miert hoztatok fel minket Égyiptombol, hogy meghaljunk e pusztaban? Mert nincsen kenyer, viz sincsen, es e hitvany eledelt utalja a mi lelkünk.

21:6 Bocsata azert az Úr a nepre tüzes kigyokat, es megmardosak a nepet, es sokan meghalanak Izrael nepeből.

21:7 Akkor mene a nep Mozeshez, es mondanak: Vetkeztünk, mert szolottunk az Úr ellen es te ellened; imadkozzal az Úrhoz, hogy vigye el rolunk a kigyokat. És imadkozek Mozes a nepert.

21:8 És monda az Úr Mozesnek: Csinalj magadnak tüzes kigyot, es tűzd fel azt poznara: es ha valaki megmarattatik, es feltekint arra, eletben maradjon.

21:9 Csinala azert Mozes rezkigyot, es feltűze azt poznara. És lőn, hogy ha a kigyo valakit megmar vala, es az feltekinte a rezkigyora, eletben marada.

21:10 Azutan elindulanak Izrael fiai, es tabort ütenek Obothban.

21:11 Obothbol is elindulanak, es tabort ütenek Hije-Abarimban, abban a pusztaban, a mely Moab előtt vala napkelet felől.

21:12 Onnet elindulanak, es tabort ütenek Zered völgyeben.

21:13 Onnet elindulanak, es tabort ütenek az Arnon [vizen] tul, a mely van a pusztaban, es kijő az Emoreus hatarabol. Mert az Arnon Moabnak hatara Moab között es Emoreus között.

21:14 Azert van szo az Úr hadainak könyveben: Vahebről Szufaban, es a patakokrol Arnonnal,

21:15 És a patakok folyasarol, a mely Ar varos fele hajol es Moab hatarara dűl.

21:16 És onnet Beerbe [menenek]. Ez az a kut, a melynel mondotta vala az Úr Mozesnek: Gyűjtsd össze a nepet, es adok nekik vizet.

21:17 Akkor enekle az Izrael ez eneket: Jőjj fel oh kut! enekeljetek neki!

21:18 Kut, a melyet fejedelmek astak; a nep előkelői vajtak, kormanypalczaval, vezerbotjaikkal. És a pusztabol Mathanaba [menenek].

21:19 És Mathanabol Nahalielbe, es Nahalielből Bamothba.

21:20 Bamothbol pedig abba a völgybe, a mely Moab mezejen van, [onnan] a Piszga tetejere, a mely a sivatagra nez.

21:21 És külde Izrael követeket Szihonhoz, az Emoreusok kiralyahoz, mondvan:

21:22 Hadd mehessek at a te földeden! Nem hajlunk mezőre, sem szőlőre, kutvizet sem iszunk; az orszaguton megyünk, mig atmegyünk a te hatarodon.

21:23 De nem engede Szihon Izraelnek, hogy atmenjen az ő hataran, sőt egybegyűjte Szihon minden nepet, es kimene Izrael ellen a pusztaba, es jöve Jahaczba; es megütközek Izraellel.

21:24 És megvere őt Izrael fegyvernek elivel, es elfoglala annak földet Arnontol Jabbokig, az Ammon fiaiig; mert erős vala az Ammon fiainak hatara.

21:25 És elfoglala Izrael mind e varosokat, es megtelepedek Izrael az Emoreusok minden varosaban, Hesbonban es annak minden varosaban;

21:26 Mert Hesbon Szihonnak az Emoreusok kiralyanak varosa vala, ki is hadakozott vala Moabnak előbbi kiralyaval, es elvett vala minden földet annak kezeből Arnonig.

21:27 Azert mondjak a peldabeszedmondok: Jőjjetek Hesbonba! Épittessek es erősittessek Szihon varosa!

21:28 Mert tűz jött ki Hesbonbol, lang Szihon varosabol; megemesztette Art, Moabnak [varosat], Arnon magaslatainak urait.

21:29 Jaj neked Moab! Elvesztel Kamosnak nepe! Futasra adta ő fiait, leanyait fogsagra Szihonnak, az emoreus kiralynak.

21:30 De mi lövöldöztük őket, elveszett Hesbon Dibonig, es elpusztitottuk Nofaig, a mely Medebaig er.

21:31 Megtelepedek azert Izrael az Emoreusok földen.

21:32 És elkülde Mozes, hogy megkemleljek Jazert, es bevevek annak varosait, es kiűze az Emoreust, a ki ott vala.

21:33 Majd megfordulanak, es felmenenek a Basanba vivő uton. És kijöve Og, Basan kiralya ő ellenök, ő es egesz nepe, hogy megütközzenek Hedreiben.

21:34 Akkor monda az Úr Mozesnek: Ne felj tőle, mert a te kezedbe adtam őt, es egesz nepet, es az ő földet. És ugy cselekedjel vele, a mikepen cselekedtel Szihonnal az Emoreusok kiralyaval, a ki lakik vala Hesbonban.

21:35 Megverek azert őt es az ő fiait es egesz nepet annyira, hogy egy sem marada belőle; es elfoglalak az ő földet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase