Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 20

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

20:1 És eljutanak Izrael fiai, az egesz gyülekezet Czin pusztajaba az első honapban es megtelepedek a nep Kadesben, es meghala ott Miriam, es eltemettetek ott.

20:2 De nem vala vize a gyülekezetnek, összegyűlenek azert Mozes es Áron ellen.

20:3 És feddőzek a nep Mozessel, es szolanak mondvan: Vajha holtunk volna meg, mikor megholtak a mi atyankfiai az Úr előtt!

20:4 És miert hoztatok az Úrnak gyülekezetet e pusztaba, hogy meghaljunk itt mi, es a mi barmaink?

20:5 És miert hoztatok fel minket Égyiptombol, hogy e rossz helyre hozzatok minket, hol nincs vetes, sem füge, sem szőlő, sem granatalma, es inni valo viz sincsen!

20:6 Elmenenek azert Mozes es Áron a gyülekezetnek szine elől, a gyülekezet satoranak nyilasa ele, es arczukra borulanak; es megjelenek nekik az Úrnak dicsősege.

20:7 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

20:8 Vedd ezt a vesszőt, es gyűjtsd össze a gyülekezetet te, es Áron, a te atyadfia, es szoljatok im e kősziklanak az ő szemeik előtt, hogy adjon vizet; es fakaszsz vizet nekik e kősziklabol, es adj inni a gyülekezetnek es az ő barmaiknak.

20:9 Veve azert Mozes azt a vesszőt az Úrnak szine elől a mint parancsolta vala neki.

20:10 És összegyűjtek Mozes es Áron a gyülekezetet a kőszikla ele, es monda nekik: Halljatok meg most, ti lazadok! Avagy e kősziklabol fakasszunk-e nektek vizet?

20:11 És felemele Mozes az ő kezet, es megüte a kősziklat az ő vesszejevel ket izben; es sok viz ömle ki, es ivek a gyülekezet es az ő barmai.

20:12 És monda az Úr Mozesnek es Áronnak: Mivelhogy nem hittetek nekem, hogy megdicsőitettetek volna engem Izrael fiainak szemei előtt: azert nem viszitek be e közseget a földre, a melyet adtam nekik.

20:13 Ezek a versengesnek vizei, a melyekert feddőztek Izrael fiai az Úrral; es megdicsőitette magat ő bennök.

20:14 És külde Mozes követeket Kadesből Edom kiralyahoz, [kik igy szolanak:] Ezt mondja a te atyadfia az Izrael: Te tudod mindazt a nyomorusagot, a mely mi rajtunk esett:

20:15 Hogy a mi atyaink alamentek Égyiptomba, es sok ideig laktunk Égyiptomban, es hogy nyomorgatanak minket az egyiptombeliek, es a mi atyainkat.

20:16 És kialtottunk az Úrhoz, es meghallgatta a mi szonkat, es angyalt külde es kihozott minket Égyiptombol; es ime Kadesben vagyunk a te hatarodnak vegvarosaban.

20:17 Hadd mehessünk at a te földeden! Nem megyünk at sem mezőn, sem szőlőn, es kutvizet sem iszunk; az orszaguton megyünk, es nem terünk sem jobbra, sem balra, mig altalmegyünk a te hatarodon.

20:18 Felele pedig Edom: Nem mehetsz at az en [földemen], hogy fegyverrel ne menjek ellened!

20:19 És mondanak neki Izrael fiai: A jart uton megyünk fel, es ha a te vizedet iszszuk, en es az en barmaim, megadom annak az arat. Nincs egyeb szandek[om] csak hogy gyalog mehessek at.

20:20 Az pedig monda: Nem megy at. És kimene ő ellene Edom sok neppel es nagy erővel.

20:21 Mivel nem akara Edom megengedni Izraelnek, hogy altalmenjen az ő orszagan: azert eltere Izrael ő tőle.

20:22 Majd elindulanak Kadesből, es jutanak Izrael fiai, az egesz gyülekezet a Hor hegyere.

20:23 És szola az Úr Mozesnek es Áronnak, a Hor hegyenel, Edom földenek hataran, mondvan:

20:24 Áron az ő nepeihez takarittatik: mert nem megy be a földre, a melyet Izrael fiainak adtam, mivelhogy ellenszegültetek az en szomnak a versengesnek vizenel.

20:25 Vedd Áront es Eleazart, az ő fiat, es vezesd fel őket a Hor hegyere.

20:26 És vetkeztesd le Áront az ő ruhaibol, es öltöztesd fel azokba Eleazart, az ő fiat; mert Áron [az ő nepehez] takarittatik, es meghal ott.

20:27 És ugy cselekedek Mozes, a mint parancsolta vala az Úr, es felmenenek a Hor hegyere az egesz gyülekezet lattara.

20:28 És Mozes levetkeztete Áront az ő ruhaibol, es felöltöztete azokba Eleazart, az ő fiat. És meghala Áron ott a hegynek tetejen, Mozes pedig es Eleazar leszalla a hegyről.

20:29 És lata az egesz gyülekezet, hogy meghalt vala Áron, es sirata Áront harmincz napig Izraelnek egesz haza.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase