Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

15:1 Szola pedig az Úr Mozesnek, mondvan:

15:2 Szolj Izrael fiainak, es mondd nekik: Mikor bementek a ti lako földetekre, a melyet en adok nektek.

15:3 És tűzaldozatot akartok kesziteni az Úrnak, egeszen egő- vagy veres aldozatot, vagy fogadas teljesitese vegett, vagy szabadakarat szerint, vagy a ti ünnepiteken, hogy tulok- vagy juhfeleből kedves illatot keszitsetek az Úrnak:

15:4 Akkor, a ki aldozza az ő aldozatjat, vigyen az Úrnak etelaldozatul egy tizedresz [efa] lisztlangot, egy negyedresz hin olajjal elegyitve.

15:5 Italaldozatul pedig egy negyedresz hin bort adj az egeszen egő- vagy veres aldozathoz egy-egy barany melle.

15:6 Vagy ha kossal [aldozol,] keszits etelaldozatul ket tizedresz [efa] lisztlangot megelegyitve egy hin olajnak harmadreszevel;

15:7 Italaldozatul pedig egy hin bornak harmadreszet. [Így] viszel az Úrnak joillatu aldozatot.

15:8 Hogyha fiatal tulkot akarsz kesziteni egeszen egő- vagy veres aldozatul fogadas teljesitese vegett, vagy halaaldozatul az Úrnak:

15:9 Akkor vigy a fiatal tulokkal egyetemben etelaldozatul harom tizedresz [efa] lisztlangot, megelegyitve egy hin olajnak felevel.

15:10 Italaldozatul pedig vigy fel fel hin bort; kedves illatu tűzaldozat [ez] az Úrnak.

15:11 Ekeppen cselekedjetek mindenik ökörnel, mindenik kosnal, mind a juhoknak, mind a kecskeknek baranyainal.

15:12 A [barmok] szama szerint, a melyeket [aldozatra] keszitetek: igy cselekedjetek mindenikkel, az ő szamok szerint.

15:13 Minden benszülött igy cselekedjek ezekkel, hogy kedves illatu tűzaldozatot vigyen az Úrnak.

15:14 Ha pedig jöveveny tartozkodik nalatok, vagy lesz köztetek a ti nemzetsegeitek szerint, es kedves illatu tűzaldozatot keszit az Úrnak: a mikepen [ti] cselekesztek, a kepen cselekedjek [az is.]

15:15 Óh, közseg! nektek es a [köztetek] lakozo jövevenynek egy rendtartastok legyen; örökkevalo törveny legyen a ti nemzetsegeiteknel, hogy az Úr előtt olyan legyen a jöveveny, mint ti.

15:16 Egy törvenyetek legyen, es egy szabalyotok nektek es a jövevenynek, a mely közöttetek lakik.

15:17 Szola azutan az Úr Mozesnek, mondvan:

15:18 Szolj Izrael fiainak, es mondd meg nekik: Mikor bementek a földre, a melyre en viszlek be titeket:

15:19 Akkor, ha majd esztek a földnek kenyereből, adjatok felemelt aldozatot az Úrnak.

15:20 A ti tesztatok zsengejet lepenykent mutassatok fel aldozatul; mint a szerűről felemelt aldozatot, ugy mutassatok fel azt.

15:21 A ti tesztatok zsengejeből adjatok az Úrnak felemelt aldozatot, a ti nemzetsegeitek szerint.

15:22 És ha megtevelyedtek, es nem cselekszitek meg mind e parancsolatokat, a melyeket szolott vala az Úr Mozesnek;

15:23 Mind azokat, a melyeket parancsolt az Úr nektek Mozes altal, az naptol fogva, a melyen parancsolta azokat az Úr, es azutan a ti nemzetsegeiteknek [is:]

15:24 Akkor, hogyha a gyülekezet tudtan kivül esik a tevedes, az egesz gyülekezet aldozzek egy fiatal tulkot egeszen egőaldozatul, kedves illatul az Úrnak, es etel- es italaldozatot is hozza szokas szerint, es egy kecskebakot bűnert valo aldozatul.

15:25 És vegezzen engesztelest a pap Izrael fiainak egesz gyülekezeteert, es megbocsattatik nekik, mert tevedes volt az; ők pedig vigyek be az ő aldozatjokat tűzaldozatul az Úrnak, es a bűnert valo aldozatjokat az Úr ele az ő tevedesökert.

15:26 És megbocsattatik Izrael fiai egesz gyülekezetenek, es a közöttök tartozkodo jövevenynek; mert az egesz nep tevedesben volt.

15:27 Hogyha csak egy ember vetkezik tevedesből: aldozzek egy esztendős kecsket bűnert valo aldozatul.

15:28 A pap vegezzen engesztelest azert a tevedő emberert, a ki tevedesből vetkezett az Úr előtt, es ha engesztelest szerez neki, megbocsattatik neki.

15:29 A benszülöttnek Izrael fiai között es a jövevenynek, a ki közöttök tartozkodik: egy törvenyetek legyen nektek a felől, a ki tevedesből cselekszik.

15:30 De a mely ember felemelt kezzel cselekszik, akar benszülött akar jöveveny, az Urat illeti az szidalommal, vagassek ki azert az az ő nepe közül;

15:31 Mivelhogy az Úrnak szavat megvetette, es az ő parancsolatjat megszegte, kiirtatvan kiirtassek az az ember, az ő hamissaga legyen ő rajta.

15:32 Mikor pedig Izrael fiai a pusztaban valanak, talalanak egy ferfiat, ki fat szedeget vala szombatnapon.

15:33 És elvivek azt, a kik talaltak vala azt fat szedegetni, Mozeshez es Áronhoz es az egesz gyülekezethez.

15:34 És őrizet ala adak azt, mert nem vala kijelentve, mit kelljen vele cselekedni.

15:35 És monda az Úr Mozesnek: Halallal lakoljon az a ferfi, kövezze őt agyon az egesz gyülekezet a taboron kivül.

15:36 Kivive azert őt az egesz gyülekezet a taboron kivül, es agyon kövezek őt, es meghala, a mikepen parancsolta vala az Úr Mozesnek.

15:37 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

15:38 Szolj Izrael fiainak, es mondjad nekik, hogy keszitsenek magoknak bojtokat az ő ruhaik szegleteire az ő nemzetsegeik szerint, es tegyenek a szeglet bojtjara kek zsinort.

15:39 És arra valo legyen nektek a bojt, hogy mikor latjatok azt, megemlekezzetek az Úrnak minden parancsolatjarol, hogy megcselekedjetek azokat; es ne nezzetek a ti szivetek utan, es a ti szemeitek utan, a melyek utan ti paraznalkodtok.

15:40 Hogy megemlegessetek, es megcselekedjetek minden en parancsolatomat, es legyetek szentek a ti Istenetek előtt.

15:41 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földeből, hogy legyek nektek Istenetekke. Én vagyok az Úr, a ti Istenetek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase