Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

14:1 És felemele szavat az egesz gyülekezet, es sira a nep azon az ejszakan.

14:2 És mindnyajan zugolodanak Mozes ellen es Áron ellen Izrael fiai, es monda nekik az egesz gyülekezet: Vajha megholtunk volna Égyiptom földen! vagy ebben a pusztaban vajha meghalnank!

14:3 Miert is visz be minket az Úr arra a földre? hogy fegyver miatt hulljunk el? felesegeink es a kicsinyeink predara legyenek? Nem jobb volna-e nekünk visszaternünk Égyiptomba?

14:4 És mondanak egymasnak: Szerezzünk előttünk jarot, es terjünk vissza Égyiptomba.

14:5 Akkor arczczal leborulanak Mozes es Áron Izrael fiai gyülekezetenek egesz közsege előtt.

14:6 Jozsue pedig, a Nun fia, es Kaleb, a Jefunne fia, a kik a földnek kemlelői közül valok valanak, meghasogatak ruhaikat.

14:7 És szolanak Izrael fiai egesz gyülekezetenek, mondvan: A föld, a melyen altalmentünk, hogy megkemleljük azt, igen-igen jo föld.

14:8 Ha az Úrnak kedve telik bennünk, akkor bevisz minket arra a földre, es nekünk adja azt, mely tejjel es mezzel folyo föld.

14:9 Csakhogy ne lazongjatok az Úr ellen, se ne feljetek annak a földnek nepetől; mert ők nekünk [csak olyanok, mint a] kenyer; eltavozott tőlök az ő oltalmok, de az Úr velünk van: ne feljetek tőlök!

14:10 Mikor pedig az egesz gyülekezet azon tanakodek, hogy megkövezze őket: megjelenek az Úrnak dicsősege a gyülekezet satoraban Izrael minden fianak.

14:11 És monda az Úr Mozesnek: Meddig gyalaz engemet ez a nep? Meddig nem hisznek nekem, mind ama csudateteleim mellett sem, a melyeket cselekedtem közöttök?

14:12 Megverem őket döghalallal, es elvesztem őket; teged pedig nagy neppe teszlek, es ő nalanal erősebbe.

14:13 És monda Mozes az Úrnak: Ha meghalljak az egyiptombeliek (mert közülök hoztad fel e nepet a te hatalmad altal):

14:14 Elmondjak majd e föld lakosainak, a kik hallottak, hogy te Uram e nep között vagy, hogy szemtől szembe megjelentetted magadat te Uram, es hogy a te felhőd megallott ő rajtok, es felhőoszlopban jarsz te ő előttök nappal, ejjel pedig tűzoszlopban.

14:15 Hogyha mind egyig elveszted e nepet, igy szolanak majd e nepek, a melyek hallottak a te hiredet, mondvan:

14:16 Mivelhogy nem vihette be az Úr e nepet a földre, a mely felől megesküdött nekik, azert öldöste le őket a pusztaban.

14:17 Most azert hadd magasztaltassek fel az Úrnak ereje, a mikepen szolottal, mondvan:

14:18 Az Úr kesedelmes a haragra, nagy irgalmassagu, megbocsat hamissagot es vetket, de [a bűnöst] nem hagyja büntetlenül; megbünteti az atyak alnoksagait a fiakban harmad es negyed iziglen.

14:19 Kerlek, kegyelmezz meg e nep hamissaganak a te irgalmassagod nagy volta szerint, a mikepen megbocsatottal e nepnek Égyiptomtol fogva mind eddig.

14:20 És monda az Úr: Megkegyelmeztem a te beszeded szerint.

14:21 De bizonnyal elek en, es betölti az Úr dicsősege az egesz földet.

14:22 Hogy mindazok az emberek, a kik lattak az en dicsősegemet es csudaimat, a melyeket cselekedtem Égyiptomban es e pusztaban, es megkisertettek engemet immar tizszer, es nem engedtek az en szomnak:

14:23 Nem latjak meg azt a földet, a mely felől megesküdtem az ő atyaiknak; senki nem latja azt azok közöl, a kik gyalaztak engem.

14:24 De az en szolgamat, Kalebet, mivelhogy mas lelek volt vele, es tökeletesseggel követett engem, beviszem őt arra a földre, a melyre bement vala, es öröksegül birja azt az ő magva.

14:25 De Amalek es Kananeus lakik a völgyben; holnap forduljatok meg, es induljatok a pusztaba, a veres tenger utjan.

14:26 Szola annakfelette az Úr Mozesnek es Áronnak, mondvan:

14:27 Meddig [tűrjek] e gonosz gyülekezetnek, a mely zugolodik ellenem? Hallottam Izrael fiainak zugolodasait, a kik zugolodnak ellenem!

14:28 Mondd meg nekik: Élek en, azt mondja az Úr, hogy epen ugy cselekszem veletek, a mikepen szolottatok az en füleim hallasara!

14:29 E pusztaban hullanak el a ti holttesteitek, es pedig mindazok, a kik megszamlaltattak a ti teljes szamotok szerint, husz esztendőstől fogva es azon felül, a kik zugolodtatok ellenem.

14:30 És nem mentek be arra a földre, a melyre nezve felemeltem az en kezemet, hogy lakosokka teszlek abban titeket; Kalebet, a Jefunne fiat es Jozsuet, a Nun fiat kiveve.

14:31 De kicsinyeiteket, a kik felől azt mondtatok, hogy predara lesznek; őket beviszem, es megismerik azt a földet, a melyet megutaltatok.

14:32 A ti holttesteitek azert a pusztaban hullanak el.

14:33 A ti fiaitok pedig, mint a pasztorok, bujdosnak e pusztaban negyven esztendeig, es viselik a ti paraznalkodasitoknak bünteteset, miglen megemesztetnek a ti holttesteitek e pusztaban.

14:34 A napok szama szerint, a melyeken megkemleltetek a földet, ([tudniillik ]negyven napon, egy-egy napert egy-egy esztendő), negyven esztendeig hordozzatok a ti hamissagotoknak bünteteset, es megismeritek az en elfordulasomat.

14:35 Én, az Úr, szolottam. Bizonyara ezt mivelem az egesz gonosz gyülekezettel, a mely összegyülekezett vala ellenem; ebben a pusztaban emesztetnek meg, es ugyanott halnak meg.

14:36 A ferfiak azert, a kiket elküldött vala Mozes a földnek megkemlelesere, es visszaterenek es felzuditak ellene az egesz gyülekezetet, rossz hirt terjesztven arrol a földről:

14:37 Azok a ferfiak azert, a kik rossz hirt terjesztenek a földről, meghalanak az Úr előtt csapas altal.

14:38 [Csak] Jozsue, a Nun fia, es Kaleb, a Jefunne fia, maradanak eletben ama ferfiak közül, a kik mentek vala a földet megkemlelni.

14:39 A mint pedig elbeszele Mozes e beszedeket Izrael fiainak, a nep felette igen keserge.

14:40 És felkelenek reggel, es felmenenek a hegy tetejere, mondvan: Íme keszek vagyunk elmenni a helyre, a melyről szolott az Úr, mert vetkeztünk.

14:41 És monda Mozes: Miert hagjatok at ilyen modon az Úr akaratat, holott nem sikerülhet az [nektek.]

14:42 Fel ne menjetek, mert nem lesz közöttetek az Úr, hogy el ne hulljatok a ti ellensegeitek előtt.

14:43 Mert az Amalek es a Kananeus van ott előttetek, es fegyver altal hulltok el. Mivelhogy elfordultatok az Úrtol, nem is lesz az Úr veletek.

14:44 Mindazaltal mereszkedenek felmenni a hegy tetejere; de az Úr szövetsegenek ladaja es Mozes meg sem mozdulanak a taborbol.

14:45 Alaszalla azert az Amalek es a Kananeus, a ki lakik vala azon a hegyen, es megverek őket, es vagak őket mind Hormaig.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase