Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

13:1 Azutan pedig elindula a nep Haserothbol, es tabort ütenek Paran pusztajaban.

13:2 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

13:3 Küldj ferfiakat, hogy kemleljek meg a Kanaan földet, a melyet en adok Izrael fiainak; az ő atyaiknak mindenik törzseből egy-egy ferfiut küldjetek, mind olyat, a ki főember közöttök.

13:4 Elkülde azert őket Mozes Paran pusztajabol az Úr rendelese szerint; es azok a ferfiak mindnyajan főemberek valanak Izrael fiai között.

13:5 Ezek pedig azoknak nevei: A Ruben nemzetsegeből Sammua, a Zakhur fia.

13:6 A Simeon nemzetsegeből Safat, a Hori fia.

13:7 A Juda nemzetsegeből Kaleb, a Jefunne fia.

13:8 Az Izsakhar nemzetsegeből Igal, a Jozsef fia.

13:9 Az Efraim nemzetsegeből Hosea, a Nun fia.

13:10 A Benjamin nemzetsegeből Palthi, a Rafu fia.

13:11 A Zebulon nemzetsegeből Gaddiel, a Szodi fia.

13:12 A Jozsef nemzetsegeből, a Manasse nemzetsegeből Gaddi, a Szuszi fia.

13:13 A Dan nemzetsegeből Ammiel, a Gemalli fia.

13:14 Az Áser nemzetsegeből Szenthur, a Mikael fia.

13:15 A Nafthali nemzetsegeből Nahbi, a Vofszi fia.

13:16 A Gad nemzetsegeből Geuel, a Makhi fia.

13:17 Ezek ama ferfiaknak nevei, a kiket elküldött Mozes a földnek megkemlelesere. És neveze Mozes Hoseat, a Nun fiat Jozsuenak.

13:18 És mikor elkülde őket Mozes a Kanaan földenek megkemlelesere, monda nekik: Menjetek fel erre del felől, es hagjatok fel a hegyre.

13:19 És nezzetek meg a földet, hogy milyen az; es a nepet, a mely lakozik azon: erős-e az vagy erőtlen, keves-e az vagy sok?

13:20 És milyen a föld, a melyben lakozik az: jo-e az vagy hitvany; es milyenek a varosok, a melyekben lakozik: taborokban vagy erőssegekben [lakozik-e?]

13:21 És milyen a föld: köver-e az, vagy sovany; van-e abban előfa vagy nincs? És legyetek batorsagosok, es szakaszszatok a földnek gyümölcseből. Azok a napok pedig a szőlőzsendüles napjai valanak.

13:22 Felmenenek azert, es megkemlelek a földet a Czin pusztajatol fogva mind Rehobig, odaig, a hol Hamathba mennek.

13:23 És felmenenek del felől, es jutanak Hebronig; valanak pedig ott Ahiman, Sesai es Thalmai, az Anak fiai: (Hebron pedig het esztendővel epittetett elebb, mint az egyiptomi Czoan).

13:24 Mikor pedig eljutanak Eskol völgyeig, lemetszenek ott egy szőlővesszőt egy szőlőfürttel, es ketten vivek azt rudon; es a granatalmakbol es a figekből is [szakasztanak.]

13:25 Azt a helyet elnevezek Eskol völgyenek; a szőlőfürtert, a melyet lemetszettek vala onnet Izrael fiai.

13:26 És visszaterenek a föld megkemleleseből negyven nap mulva.

13:27 És menenek, es jutanak Mozeshez es Áronhoz, es Izrael fiainak egesz gyülekezetehez, Paran pusztajaba, Kadesbe; es hirt vivenek nekik es az egesz gyülekezetnek, es megmutatak nekik a földnek gyümölcset.

13:28 Így beszelenek neki, es ezt mondak: Elmentünk vala arra a földre, a melyre küldöttel vala minket, es bizonyara tejjel es mezzel folyo az, es ez annak gyümölcse!

13:29 Csakhogy erős az a nep, a mely lakja azt a földet, es a varosok erősitve vannak, es felette nagyok; sőt meg Anak fiait is lattuk ott.

13:30 Amalek lakik a del felől valo földön, es Khitteus, Jebuzeus es Emoreus lakik a hegyeken; a tenger mellett, es a Jordan partjan pedig Kananeus lakik.

13:31 És jollehet Kaleb csendesite a Mozes ellen [haborgo] nepet, es azt mondja vala: Batran felmehetünk, es elfoglalhatjuk azt a [földet], mert ketseg nelkül megbirunk azzal;

13:32 Mindazaltal a ferfiak, a kik felmentek vala vele, azt mondjak vala: Nem mehetünk fel az ellen a nep ellen, mert erősebb az nalunknal.

13:33 És rossz hiret vivek annak a földnek, a melyet megkemleltek volt, Izrael fiaihoz, mondvan: Az a föld, a melyen altalmentünk, hogy megkemleljük azt, olyan föld, a mely megemeszti az ő lakoit; az egesz nep is, a melyet lattunk azon, szalas emberek[ből all].

13:34 És lattunk ott oriasokat is, az oriasok közül valo Anaknak fiait, es olyanok valank a magunk szemeben, mint a saskak, es az ő szemeikben is olyanok valank.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase