Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

11:1 És lőn, hogy panaszolkodek a nep az Úr hallasara, [hogy] rosszul [van dolga.] És meghalla az Úr, es haragra gerjede, es felgyullada ellenök az Úrnak tüze es megemeszte a tabornak szelet.

11:2 Kialta azert a nep Mozeshez, es könyörge Mozes az Úrnak, es megszünek a tűz.

11:3 És neveze azt a helyet Thaberanak; mert felgyulladt vala ellenök az Úrnak tüze.

11:4 De a gyülevesz nep, a mely köztök vala, kivansagba esek, es Izrael fiai is ujra sirankozni kezdenek, es mondanak: Kicsoda ad nekünk hust ennünk?

11:5 Visszaemlekezünk a halakra, a melyeket ettünk Égyiptomban ingyen, az ugorkakra es dinnyekre, a parhagymakra, vereshagymakra es a foghagymakra.

11:6 Most pedig a mi lelkünk eleped, mindennek hijaval leven; szemünk előtt nincs egyeb mint manna.

11:7 (A manna pedig olyan vala mint a koriandrum magva, a szine pedig mint a bdelliomnak szine.

11:8 Kiomol vala pedig a nep, es szedik vala [a mannat], es őrlik vala kezimalmokban, vagy megtörik vala mozsarban, es megfőzik vala fazekban, es csinalnak vala abbol pogacsakat: az ize pedig olyan vala, mint az olajos kalacse.

11:9 Mikor pedig a harmat leszall vala a taborra ejjel, a manna is mindjart leszall vala arra.)

11:10 És meghalla Mozes, hogy sir a nep, az ő nemzetsege szerint, kiki az ő satoranak nyilasa előtt; es igen felgerjede az Úr haragja, es nem tetszek az Mozesnek.

11:11 És monda Mozes az Úrnak: Miert nyomoritad meg a te szolgadat? es miert nem talalek kegyelmet a te szemeid előtt, hogy ez egesz nepnek terhet en ream veted?

11:12 Avagy tőlem fogantatott-e mind ez egesz nep? avagy en szűltem-e őt, hogy azt mondod nekem: Hordozd őt a te kebleden, a mikepen hordozza a dajka a csecsemőt, arra a földre, a mely felől megesküdtel az ő atyainak?

11:13 Hol vegyek en hust, hogy adjam azt mind ez egesz nepnek? mert ream sirnak, mondvan: Adj nekünk hust, hadd együnk!

11:14 Nem viselhetem en magam mind ez egesz nepet; mert erőm felett van.

11:15 Ha igy cselekszel velem, kerlek ölj meg engemet, ölj meg ha kedves vagyok előtted, hogy ne lassam az en nyomorusagomat.

11:16 Monda azert az Úr Mozesnek: Gyűjts egybe nekem hetven ferfiut Izrael venei közül, a kikről tudod, hogy venei a nepnek es annak előljaroi, es vidd őket a gyülekezet satorahoz, es alljanak ott veled.

11:17 Akkor ala szallok, es szolok ott veled, es elszakasztok abbol a lelekből, a mely te benned van, es teszem ő belejök, hogy viseljek te veled a nepnek terhet, es ne viseljed te magad.

11:18 A nepnek pedig mondd meg: Keszitsetek el magatokat holnapra, es hust esztek; mert sirtatok az Úr hallasara, mondvan: Kicsoda ad nekünk hust ennünk? mert jobban vala nekünk dolgunk Égyiptomban. Azert az Úr ad nektek hust es enni fogtok.

11:19 Nem [csak] egy napon esztek, sem ket napon, sem öt napon, sem tiz napon, sem husz napon;

11:20 Hanem egy egesz honapig, miglen kijön az orrotokon, es utalatossa lesz előttetek; mivelhogy megvetettetek az Urat, a ki közöttetek van; es sirtatok ő előtte mondvan: Miert jöttünk ide ki Égyiptombol?

11:21 És monda Mozes: Hatszaz ezer gyalogos e nep, a mely között en vagyok, es te azt mondod: Hust adok nekik, es esznek egy egesz honapig?!

11:22 Nemde juhok es ökrök vagattatnak-e nekik, hogy eleg legyen nekik? vagy a tengernek minden hala összegyűjtetik-e nekik, hogy eleg legyen nekik?

11:23 Akkor monda az Úr Mozesnek: Avagy megrövidült-e az Úrnak keze? Majd meglatod: beteljesedik-e neked az en beszedem vagy nem?

11:24 Kimene azert Mozes, es elmonda a nepnek az Úr beszedet, es összegyűjte hetven ferfiut a nep venei közül, es allata őket a sator körül.

11:25 Akkor leszalla az Úr felhőben, es szola neki, es elszakaszta abbol a lelekből, a mely vala ő benne, es ada a hetven ven ferfiuba. Mihelyt pedig megnyugovek ő rajtok a lelek, menten profetalanak, de nem többe.

11:26 Ket ferfiu azonban elmaradt vala a taborban; egyiknek neve Eldad, a masiknak neve Medad, es ezeken is megnyugodott vala a lelek; mert azok is az összeirottak közül valok, de nem mentek vala el a satorhoz, es megis profetalanak a taborban.

11:27 Elfutamodek azert egy ifju, es megjelente Mozesnek, es monda: Eldad es Medad profetalnak a taborban.

11:28 Akkor felele Jozsue, a Nun fia, Mozes szolgaja, az ő valasztottai közül valo, es monda: Uram, Mozes, tiltsd meg őket!

11:29 És felele neki Mozes: Avagy erettem buzgolkodol-e? Vajha az Úrnak minden nepe profeta volna, hogy adna az Úr az ő lelket ő belejök.

11:30 Ezutan visszatere Mozes a taborba, ő es az Izrael venei.

11:31 És szel jöve ki az Úrtol, es hoza fürjeket a tengertől, es bocsata a taborra egynapi jarasnyira egy felől, es egynapi jarasnyira mas felől a tabor körül, es mintegy ket sing magassagnyira a földnek szinen.

11:32 Akkor felkele a nep [es] azon az egesz napon, es egesz ejjel, es az egesz következő napon gyűjtenek magoknak fürjeket, a ki keveset gyűjtött is, gyűjtött tiz homert, es kiteregetek azokat magoknak a tabor körül.

11:33 A hus meg foguk között vala, es meg sem emesztettek vala, a mikor az Úrnak haragja felgerjede a nepre es megvere az Úr a nepet igen nagy csapassal.

11:34 És elnevezek azt a helyet Kibrot-thaavanak: mert ott temetek el a moho nepet.

11:35 Kibrot-thaavatol elmene a nep Haserothba; es ott valanak Haserothban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase