Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 7

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

7:1 És lőn, hogy a mely napon elvegeze Mozes a sator felallitasat, es felkene azt, es megszentele azt, minden edenyevel egybe, es az oltart es annak minden edenyet; es felkene es megszentele azokat:

7:2 Akkor előjövenek az Izrael fejedelmei, az ő atyjok hazanak fejei; ezek a törzsek fejedelmei, es ezek a megszamlaltattak felügyelői:

7:3 És vivek az ő aldozatukat az Úr ele: hat boritott szekeret, es tizenket ökröt; egy-egy szekeret ket-ket fejedelemert, es mindenikert egy-egy ökröt; es odavivek azokat a sator elebe.

7:4 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

7:5 Vedd el ő tőlök, es legyenek azok felhasznalva a gyülekezet satoranak szolgalataban; es add azokat a levitaknak, mindeniknek az ő szolgalata szerint.

7:6 Elveve azert Mozes a szekereket es ökröket, es ada azokat a levitaknak.

7:7 Ket szekeret es negy ökröt ada a Gerson fiainak, az ő szolgalatuk szerint.

7:8 Negy szekeret pedig es nyolcz ökröt ada a Merari fiainak, az ő szolgalatuk szerint, Ithamarnak, Áron pap fianak keze ala.

7:9 A Kehat fiainak pedig [semmit] nem ada; mert a szentseg szolgalata illette vala őket, a melyet vallon hordoznak vala.

7:10 Vivenek pedig a fejedelmek az oltar felszentelesere [valokat] azon napon, a melyen az felkenetett, es vivek a fejedelmek az ő aldozatukat az oltar elebe.

7:11 És monda az Úr Mozesnek: Egyik napon egyik fejedelem, masik napon masik fejedelem vigye az ő aldozatat az oltar felszentelesere.

7:12 És vive első napon az ő aldozatat Naasson, az Amminadab fia, Juda nemzetsegeből.

7:13 Vala pedig az ő aldozata, egy ezüst tal, szaz es harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, es mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:14 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:15 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany egeszen egőaldozatul.

7:16 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:17 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt kecskebak, öt barany, esztendősök. Ez Naassonnak, Amminadab fianak aldozata.

7:18 Masodnapon vive Nethaneel, Suarnak fia, Izsakhar [nemzetsegenek] fejedelme.

7:19 Vive az ő aldozataul egy ezüst talat, szaz es harmincz siklus sulyut, egy ezüst medenczet, hetven siklus sulyut, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:20 Egy arany cseszet, tiz [siklus sulyut], füstölő szerekkel telve.

7:21 Egy fiatal tulkot, egy kost, egy esztendős baranyt egeszen egőaldozatul.

7:22 Egy kecskebakot bűnert valo aldozatul.

7:23 Halaado aldozatul pedig ket ökröt, öt kost, öt bakot, öt baranyt, esztendősöket. Ez Nethaneelnek a Suar fianak aldozata.

7:24 Harmadik napon a Zebulon fiainak fejedelme: Eliab, Helon fia.

7:25 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:26 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu] füstölő szerekkel telve.

7:27 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany, egeszen egőaldozatul.

7:28 Egy kecskebak, bűnert valo aldozatul.

7:29 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Eliabnak, Helon fianak aldozata.

7:30 Negyedik napon a Ruben fiainak fejedelme: Elisur, Sedeurnak fia.

7:31 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:32 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:33 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany, egeszen egőaldozatul.

7:34 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:35 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Elisurnak, Sedeur fianak aldozata.

7:36 Ötödnapon a Simeon fiainak fejedelme: Selumiel, Surisaddai fia.

7:37 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:38 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:39 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany, egeszen egőaldozatul.

7:40 Egy kecskebak, bűnert valo aldozatul.

7:41 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Selumielnek, Surisaddai fianak aldozata.

7:42 Hatodnapon a Gad fiainak fejedelme: Éliasaf, a Dehuel fia.

7:43 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:44 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:45 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany, egeszen egőaldozatul.

7:46 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:47 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Eliasafnak, Dehuel fianak aldozata.

7:48 Hetednapon az Efraim fiainak fejedelme: Elisama, az Ammihud fia.

7:49 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:50 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:51 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany, egeszen egőaldozatul.

7:52 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:53 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Elisamanak, Ammihud fianak aldozata.

7:54 Nyolczadnapon a Manasse fiainak fejedelme: Gamliel, Pedasur fia.

7:55 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:56 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:57 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany egeszen egőaldozatul.

7:58 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:59 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Gamlielnek, a Pedasur fianak aldozata.

7:60 Kilenczednapon a Benjamin fiainak fejedelme: Abidan, a Gideoni fia.

7:61 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:62 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:63 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany egeszen egőaldozatul.

7:64 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:65 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Abidannak, Gideoni fianak aldozata.

7:66 Tizedik napon a Dan fiainak fejedelme: Ahiezer, az Ammisaddai fia.

7:67 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:68 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:69 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany egeszen egőaldozatul.

7:70 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:71 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Ahiezernek, az Ammisaddai fianak aldozata.

7:72 Tizenegyedik napon az Áser fiainak fejedelme: Pagiel, Okran fia.

7:73 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:74 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:75 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany egeszen egőaldozatul.

7:76 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:77 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Pagielnek, Okran fianak aldozata.

7:78 Tizenkettedik napon a Nafthali fiainak fejedelme: Ahira, Enan fia.

7:79 Az ő aldozata volt egy ezüst tal, szaz harmincz siklus sulyu, egy ezüst medencze, hetven siklus sulyu, a szent siklus szerint, mind a kettő telve vala olajjal elegyitett lisztlanggal, etelaldozatul.

7:80 Egy arany csesze, tiz [siklus sulyu], füstölő szerekkel telve.

7:81 Egy fiatal tulok, egy kos, egy esztendős barany egeszen egőaldozatul.

7:82 Egy kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:83 Halaado aldozatul pedig ket ökör, öt kos, öt bak, öt barany, esztendősök. Ez Ahiranak, az Enan fianak aldozata.

7:84 Ez volt [az aldozat] az oltar felszentelesere, a napon, a melyen felkenetett, az Izraelnek fejedelmeitől. Tizenket ezüst tal, tizenket ezüst medencze, tizenket arany csesze.

7:85 Szaz es harmincz siklus sulyu vala egy ezüst tal, egy ezüst medencze pedig hetven siklus sulyu; az edenyek minden ezüstje: ketezer negyszaz [siklus], a szent siklus szerint;

7:86 Tizenket arany csesze, füstölő szerekkel, tiz-tiz [siklus sulyu] vala egy-egy csesze, a szent siklus szerint: A cseszeknek minden aranya: szaz husz siklus.

7:87 Az egeszen egőaldozatra valo minden barom: tizenket tulok, tizenket kos, esztendős barany tizenkettő, a hozzajok valo etelaldozatokkal, es tizenket kecskebak bűnert valo aldozatul.

7:88 A halaado aldozatra valo minden barom pedig: huszonnegy tulok, hatvan kos, hatvan bak, esztendős barany hatvan. Ez volt az oltar felszentelesere [valo aldozat], minekutana felkenetett volt.

7:89 Mikor pedig bemegy vala Mozes a gyülekezet satoraba, hogy szoljon ő vele, hallja vala annak szavat, a ki szol vala vele a fedel felől, amely van a bizonysag ladajan, a ket Kerub közűl; es szol vala vele.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase