Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 5

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

5:1 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

5:2 Parancsold meg Izrael fiainak, hogy űzzenek ki a taborbol minden poklost, es minden magfolyost, es mindenkit, a ki holttest miatt lett tisztatalanna.

5:3 Űzzetek azt ki akar ferfi, akar asszony; a taboron kivül űzzetek őket, hogy tisztatalanna ne tegyek az ő taborukat, mivelhogy en közöttök lakozom.

5:4 És ugy cselekedenek Izrael fiai, es kiűzek azokat a taboron kivül; a mikepen meghagyta vala az Úr Mozesnek, ugy cselekedtek Izrael fiai.

5:5 Szola azutan az Úr Mozesnek, mondvan:

5:6 Szolj Izrael fiainak: Ha akar ferfi, akar asszony, akarmi emberi bűnt követ el, a mely altal hűtelenne valik az Úrhoz; az a lelek vetkesse lesz.

5:7 Vallja meg azert az ő bűnet, a melyet elkövetett, es fizesse meg a kart, [a mit okozott,] teljes ertekeben, azutan toldja ahhoz annak ötödreszet, es adja annak, a kinek kart tett.

5:8 Ha pedig nincs az embernek atyjafia, a kinek megfizetne a kart: a megteritett kar az Úre legyen a pap szamara, az engesztelesre valo koson kivül, a melylyel engeszteles tetetik erte.

5:9 Izrael fiainak minden szent dolgaibol minden felmutatott aldozat aze a pape legyen, a kihez viszik azt.

5:10 És kinek-kinek az ő szenteltje a magae legyen; a mit pedig kiki a papnak ad, aze legyen.

5:11 Szola azutan az Úr Mozesnek, mondvan:

5:12 Szolj Izrael fiainak, es mondd meg nekik: Ha elhajol valakinek a felesege, es hűtelenne valik iranta;

5:13 És hal valaki ő vele közösülve, es az ő ferje előtt titok marad, es elrejtetik, hogy ő megfertőztetett; bizonysag pedig nincs ellene, sem a [bűnön] nem kaptak;

5:14 De felgerjed ő benne a feltekenyseg lelke, es feltekenykedik a felesegere, mivelhogy az megfertőztetett; vagy felgerjed ő benne a feltekenyseg lelke, es feltekenykedik a felesegere, jollehet az meg nem fertőztetett.

5:15 Akkor vigye a ferfiu az ő feleseget a paphoz; es vigye el azzal együtt az erette valo aldozatot; egy efa arpalisztnek tizedreszet; [de] ne öntsön arra olajt, es ne tegyen arra temjent, mert feltekenysegi etelaldozat ez, emlekeztető etelaldozat ez, a mely hamissagra emlekeztet.

5:16 A pap pedig leptesse elő [az asszonyt], es allassa őt az Úr ele.

5:17 És vegyen a pap szent vizet cserepedenybe; a hajlek padimentoman levő porbol is vegyen a pap, es tegye azt a vizbe.

5:18 És allassa a pap az asszonyt az Úr ele es fejet meztelenitse meg az asszonynak, es tegye annak kezere az emlekeztető etelaldozatot, feltekenysegi etelaldozat az; es a papnak kezeben legyen atokhozo keserű viz.

5:19 És eskesse meg őt a pap, es ezt mondja az asszonynak: Ha nem halt veled senki, es ha el nem hajoltal tisztatalansagra a te ferjed mellett, ne artson neked ez az atokhozo, keserű viz.

5:20 Ha pedig elhajoltal a te ferjed mellől, es megfertőztetted magadat, es valaki közösült veled a te ferjeden kivül,

5:21 Miutan megeskette a pap az asszonyt az atoknak esküjevel, ezt mondja az asszonynak: Tegyen tegedet az Úr atokka, es eskü-[peldava] a te neped között, megszarasztvan az Úr a te tomporodat, es a te mehedet dagadta teven.

5:22 És menjen be az atokhozo viz a te belső reszeidbe, hogy megdagadjon a te mehed, es megszaradjon a te tomporod. Az asszony pedig mondja: Ámen! Ámen!

5:23 És irja fel a pap ez atkokat levelre, azutan törölje le a keserű vizzel.

5:24 És itassa meg az asszonynyal az atokhozo keserű vizet, hogy bemenjen ő bele az atokhozo viz az ő keserűsegere.

5:25 Azutan vegye el a pap az asszony kezeből a feltekenysegi etelaldozatot, es lobalja meg azt az etelaldozatot az Úr előtt, es aldozzek azzal az oltaron.

5:26 És vegyen egy marokkal a pap az etelaldozatbol emlekeztetőűl, es füstölögtesse el az oltaron, es azutan itassa meg az asszonynyal a vizet.

5:27 És ha megitatta vele a vizet, akkor leszen, [hogy], ha megfertőztette magat, es hűtelenne lett az ő ferjehez, bemegy az az atokhozo viz ő bele az ő keserűsegere, es megdagad az ő mehe, es megszarad az ő tompora, es az az asszony atokka lesz az ő nepe között.

5:28 Ha pedig nem fertőztette meg magat az asszony, hanem tiszta: akkor artatlan, es termekeny leszen.

5:29 Ez a feltekenysegi törveny, mikor elhajol az asszony az ő ferje mellől, es megfertőzteti magat;

5:30 Vagy mikor valaki, a kiben felgerjed a feltekenyseg lelke annyira, hogy feltekenykedik a felesegere; az ő feleseget allatja az Úr ele. És cselekedjek vele a pap mind e törveny szerint.

5:31 És artatlan lesz a ferfi a bűntől, az asszony pedig viseli az ő bűnenek terhet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase