Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 3

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

3:1 Ezek pedig Áronnak es Mozesnek szülöttei azon a napon, a melyen szolott az Úr Mozesnek a Sinai hegyen;

3:2 Ezek az Áron fiainak nevei: Az elsőszülött Nadab, azutan Abihu, Eleazar es Ithamar.

3:3 Ezek Áron fiainak, a felkenetett papoknak nevei, a kiket papi szolgalatra avattak fel.

3:4 De Nadab es Abihu meghala az Úr előtt, mikor idegen tűzzel aldozanak az Úr előtt a Sinai pusztajaban, fiaik pedig nem valanak nekik. Eleazar es Ithamar viselek azert a papsagot, Áronnak, az ő atyjoknak szine előtt.

3:5 Szola pedig az Úr Mozesnek, mondvan:

3:6 Hozd elő Levi törzset, es allassad Áron pap ele, hogy szolgaljanak neki.

3:7 És ügyeljenek az ő ügyere, es az egesz gyülekezet ügyere a gyülekezet satora előtt, hogy vegezhessek a hajlek körül valo szolgalatot.

3:8 Ügyeljenek pedig a gyülekezet satoranak minden eszközere is, es Izrael fiainak ügyeire is, hogy vegezhessek a hajlek körül valo szolgalatot.

3:9 És adjad a levitakat Áronnak es az ő fiainak; mert valoban neki adattak Izrael fiaitol.

3:10 Áront pedig es az ő fiait rendeld [fölejök,] hogy őrizzek az ő papsagukat; es ha idegen jarulna oda, haljon meg.

3:11 Szola azutan az Úr Mozesnek, mondvan:

3:12 Íme en kivalasztottam a levitakat Izrael fiai közül, minden elsőszülött helyett, a mely az ő anyjanak mehet megnyitja Izrael fiai között: azert legyenek a levitak enyeim.

3:13 Mert enyem minden elsőszülött; a mikor megöltem minden elsőszülöttet Égyiptom földen, magamnak szenteltem minden elsőszülöttet Izraelben; akar ember, akar barom, enyeim legyenek: en vagyok az Úr.

3:14 Szola azutan az Úr Mozesnek a Sinai pusztajaban, mondvan:

3:15 Szamlald meg Levi fiait az ő atyaiknak haznepe szerint, az ő nemzetsegeik szerint; egy honapostol fogva, es azon felül minden fineműt szamlalj meg.

3:16 Megszamlala azert Mozes őket az Úr szava szerint, a mikepen meghagyatott vala neki.

3:17 És ezek voltak a Levi fiai az ő neveik szerint: Gerson, Kehat es Merari.

3:18 Ezek pedig a Gerson fiainak nevei az ő nemzetsegök szerint: Libni es Simhi.

3:19 Tovabba a Kehat fiai az ő nemzetsegök szerint: Amram es Iczhar, Hebron es Uzziel.

3:20 A Merari fiai pedig az ő nemzetsegök szerint: Makhli es Musi. Ezek a Levi nemzetsegei, az ő atyaiknak haznepe szerint.

3:21 Gersontol valok a Libni nemzetsege es a Simhi nemzetsege; ezek a Gersonitak nemzetsegei.

3:22 Az ő megszamlaltjaik, az egy honapostol fogva es feljebb minden fineműnek szama szerint, az ő megszamlaltjaik: hetezer es ötszaz.

3:23 A Gersonitak nemzetsegei a hajlek megett jarjanak tabort nyugot felől.

3:24 És a Gersonitak atyai haznepenek fejedelme legyen Eliasaf, a Lael fia.

3:25 A Gerson fiainak [tiszte] pedig: ügyelni a gyülekezet satoraban, a hajlekra, a satorra, annak takarojara, es a gyülekezet satora nyilasanak leplere.

3:26 Tovabba a pitvarnak szőnyegeire, es a pitvar nyilasanak leplere, a mely van a hajlekon es az oltaron köröskörül, es annak köteleire, es minden azzal jaro szolgalatra.

3:27 Kehattol valo pedig az Amram nemzetsege, az Iczhar nemzetsege, a Hebron nemzetsege es az Uzziel nemzetsege: Ezek Kehatnak nemzetsegei.

3:28 Minden fineműnek szama szerint, egy honapostol fogva es feljebb, nyolczezeren es hatszazan valanak a szenthelynek őrizői.

3:29 A Kehat fiainak nemzetsegei a hajlek oldala mellett del felől jarjanak tabort.

3:30 És a Kehatitak nemzetsegenek, az ő atyai haznepenek fejedelme [legyen] Elisafan, Uzzielnek fia.

3:31 Az ő [tisztök] pedig, ügyelni a ladara, az asztalra, a gyertyatartora, az oltarokra es a szenthelynek edenyeire, a melyekkel szolgalnak, es a takarora, es minden azzal jaro szolgalatra.

3:32 Tovabba a levitak fejedelmeinek fejedelme [legyen] Eleazar, Áron pap fia: a szenthelyre ügyelőknek előljaroja.

3:33 Meraritol valo a Makhli es Musi nemzetsegei; ezek a Merari nemzetsegei.

3:34 Az ő megszamlaltjaik pedig minden fineműnek szama szerint, egy honapostol fogva es feljebb: hatezer es ketszaz.

3:35 És a Merari nemzetsegenek, az ő atyai haznepenek fejedelme [legyen] Suriel, az Abihail fia; a hajleknak eszak felől valo oldala mellett jarjanak tabort.

3:36 A Merari fiainak pedig tisztök legyen felügyelni: a hajlek deszkaira, annak reteszrudaira, oszlopaira es annak talpaira, minden edenyeire es minden azzal jaro szolgalatra;

3:37 Tovabba a pitvar körül valo oszlopokra es azoknak talpaira, szegeire es köteleire.

3:38 A hajlek előtt keletre, a gyülekezet satora előtt naptamadat felől, Mozes, Áron es az ő fiai jarjanak tabort, a kik felügyelnek a szenthely szolgalatara, [es] Izrael fiainak ügyeire; ha pedig idegen jarulna oda, haljon meg.

3:39 A levitak minden megszamlaltja, a kiket Mozes es Áron az Úr rendeletere nemzetsegenkent szamlaltak vala meg, minden finemű, az egy honapostol fogva es feljebb: huszonket ezer.

3:40 És monda az Úr Mozesnek: Szamlald meg Izrael fiainak minden finemű elsőszülöttet, egy honapostol fogva es feljebb, es pedig nevszerint szamlald meg őket.

3:41 És valaszd a levitakat nekem (en vagyok az Úr) az Izrael fiai közül valo minden elsőszülött helyett; es a levitak barmait, Izrael fiai barmainak minden első fajzasa helyett.

3:42 Megszamlala azert Mozes, a mint parancsolta vala neki az Úr, Izrael fiainak minden elsőszülöttet.

3:43 És lőn minden finemű elsőszülött a nevek szama szerint, egy honapostol fogva es feljebb, az ő megszamlaltjaik: huszonket ezer ketszaz es hetvenharom.

3:44 És szola az Úr Mozesnek, mondvan:

3:45 Valaszd a levitakat az Izrael fiai közül valo minden elsőszülött helyett; es a levitak barmait az ő barmaik helyett, es legyenek enyeim a levitak. Én vagyok az Úr.

3:46 A mi pedig a ketszaz es hetvenharomnak megvaltasat illeti, a kik felül vannak a levitakon Izrael fiainak elsőszülöttei közül:

3:47 Vegy öt-öt siklust fejenkent; a szent siklus szerint vedd azt, (husz gera egy siklus).

3:48 És add azt a penzt Áronnak es az ő fiainak, valtsagul a köztök levő szamfelettiekert.

3:49 Beveve azert Mozes a valtsagpenzt azoktol, a kik felül voltak a levitaktol megvaltottakon.

3:50 Izrael fiainak elsőszülöttitől veve be e penzt: ezer haromszaz es hatvanöt siklust, a szent siklus szerint.

3:51 És ada Mozes a megvaltottaknak penzet Áronnak es az ő fiainak, az Úr rendelete szerint, a mikepen parancsolta az Úr Mozesnek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase