Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 2

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

2:1 És szola az Úr Mozesnek es Áronnak, mondvan:

2:2 Az Izrael fiai, kiki az ő zaszloja alatt, az ő atyaik haznepenek jeleivel jarjon tabort, a gyülekezet satora körül jarjon tabort annak oldalai felől.

2:3 Így jarjanak pedig tabort: Keletre naptamadat felől Juda taboranak zaszloja az ő seregeivel; es Juda fiainak fejedelme Naasson, Amminadab fia.

2:4 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: hetvennegy ezer es hatszaz.

2:5 Mellette pedig tabort jarjon Izsakhar törzse, es Izsakhar fiainak fejedelme Nethaneel, Suarnak fia.

2:6 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: ötvennegy ezer es negyszaz.

2:7 Zebulon törzse, es Zebulon fiainak fejedelme Eliab, Helon fia.

2:8 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: ötvenhet ezer es negyszaz.

2:9 Mindnyajan, a kik megszamlalva voltak Juda taboraban: szaz nyolcvanhat ezer es negyszaz, az ő seregeik szerint. Ezek induljanak előre.

2:10 Ruben taboranak zaszloja [legyen] del felől az ő seregeivel, es Ruben fiainak fejedelme Elisur, Sedeur fia.

2:11 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: negyvenhat ezer es ötszaz.

2:12 Mellette pedig tabort jarjon Simeon törzse, es Simeon fiainak fejedelme: Selumiel, Surisaddai fia.

2:13 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: ötvenkilencz ezer es haromszaz.

2:14 Azutan Gad törzse, es Gad fiainak fejedelme: Eliasaf, a Reuel fia.

2:15 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: negyvenöt ezer es hatszaz ötven.

2:16 Mindnyajan, a kik megszamlalva voltak Ruben taboraban: szaz ötvenegy ezer es negyszaz ötven az ő seregeik szerint. Ezek masodszorra induljanak.

2:17 Azutan induljon a gyülekezet satora, a levitak tabor[aval], a taboroknak közepette: A mikepen tabort jarnak, a kepen induljanak, kiki az ő helyen, az ő zaszloja mellett.

2:18 Efraim taboranak zaszloja az ő seregeivel nyugot fele [legyen], es Efraim fiainak fejedelme: Elisama, Ammihud fia.

2:19 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: negyven ezer es ötszaz.

2:20 És ő mellette [legyen] Manasse törzse, es Manasse fiainak fejedelme Gamliel, Pedasur fia.

2:21 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik, harminczket ezer es hetszaz.

2:22 Azutan [legyen] Benjamin törzse es Benjamin fiainak fejedelme: Abidam, Gideoni fia.

2:23 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: harminczöt ezer es negyszaz.

2:24 Mindnyajan a kik megszamlalva voltak Efraim taboraban, szaz nyolczezer es szaz az ő seregeik szerint. Ezek harmadszorra induljanak.

2:25 Dan taboranak zaszloja [legyen] eszak felől az ő seregeivel, es a Dan fiainak fejedelme: Ahiezer, Ammisaddai fia.

2:26 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: hatvanket ezer es hetszaz.

2:27 Mellette pedig tabort jarjon Áser törzse, es Áser fiainak fejedelme: Pagiel, az Okhran fia.

2:28 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: negyvenegy ezer es ötszaz.

2:29 Azutan [legyen] Nafthali törzse, es Nafthali fiainak fejedelme: Akhira, Enan fia.

2:30 Az ő serege pedig, vagyis az ő megszamlaltjaik: ötvenharom ezer es negyszaz.

2:31 Mindnyajan, a kik megszamlalva voltak Dan taboraban, szaz ötvenhet ezer es hatszaz; utoljara induljanak az ő zaszloik szerint.

2:32 Ezek Izrael fiainak megszamlaltjai az ő atyaiknak haznepei szerint; mindnyajan, a kik megszamlalva voltak taboronkent, az ő seregeik szerint: hatszaz haromezer ötszaz es ötven.

2:33 De a levitak nem voltak szamba veve Izrael fiai között, a mint megparancsolta volt az Úr Mozesnek.

2:34 És cselekedenek Izrael fiai mind a szerint, a mint parancsolta volt az Úr Mozesnek: akepen jaranak tabort, az ő zaszloik szerint, es ugy indulanak, kiki az ő nemzetsege szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase