Main Index: Hungarian Bible

4. Mozes 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]   

1:1 Szola pedig az Úr Mozesnek a Sinai pusztajaban, a gyülekezet satoraban, a masodik honapnak elsejen, az Égyiptom földeből valo kijövetelök utan a masodik esztendőben, mondvan:

1:2 Vegyetek szamba Izrael fiainak egesz gyülekezetet, az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a neveknek szama szerint, minden ferfiut főről főre,

1:3 Husz esztendőstől fogva es feljebb, mindent, a ki hadba mehet Izraelben; szamlaljatok meg őket az ő seregök szerint, te es Áron.

1:4 És legyen veletek egy-egy ferfiu mindenik törzsből, mindenik feje legyen az ő atyai hazanak.

1:5 Ezek pedig a ferfiak nevei, a kik veletek legyenek: Rubenből Elisur, Sedeurnak fia.

1:6 Simeonbol Selumiel, Surisaddainak fia.

1:7 Judabol Naasson, Amminadabnak fia.

1:8 Izsakharbol Nethaneel, Suarnak fia.

1:9 Zebulonbol Eliab, Helonnak fia.

1:10 Jozsef fiai közül: Efraimbol Elisama, Ammihudnak fia; Manassebol Gamliel, Pedasurnak fia.

1:11 Benjaminbol Abidan, Gideoni fia.

1:12 Danbol Ahiezer, Ammisaddai fia.

1:13 Áserből Pagiel, Okrannak fia.

1:14 Gadbol Eleasaf, Dehuelnek fia.

1:15 Nafthalibol Akhira, Enannak fia.

1:16 Ezek a gyülekezetnek hivatalosai, az ő atyjok törzseinek fejei, Izrael ezereinek [is] fejei ők.

1:17 Maga melle veve azert Mozes es Áron e ferfiakat, a kik nev szerint [is] előszamlaltattak vala.

1:18 És összegyüjtek az egesz gyülekezetet a masodik honapnak első napjan; es vallast tőnek az ő születesökről, az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a neveknek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb főről főre.

1:19 A mikepen megparancsolta vala az Úr Mozesnek, ugy szamlala meg őket a Sinai pusztajaban.

1:20 Valanak pedig Rubennek, Izrael elsőszülöttenek fiai, azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, főről főre, minden ferfiu, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:21 A kik megszamlaltattak a Ruben törzseből: negyvenhat ezer es ötszaz.

1:22 Simeon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, az ő megszamlaltjai, a neveknek szama szerint, főről főre, minden ferfiu, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:23 A kik megszamlaltattak Simeon törzseből: ötvenkilencz ezer es haromszaz.

1:24 Gad fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a neveknek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:25 A kik megszamlaltattak Gad törzseből: negyvenöt ezer es hatszaz ötven.

1:26 Juda fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:27 A kik megszamlaltattak Juda törzseből: hetvennegy ezer es hatszaz.

1:28 Izsakhar fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:29 A kik megszamlaltattak Izsakhar törzseből: ötvennegy ezer es negyszaz.

1:30 Zebulon fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:31 A kik megszamlaltattak Zebulon törzseből: ötvenhet ezer es negyszaz.

1:32 Jozsef fiaibol Efraim fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a neveknek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:33 A kik megszamlaltattak Efraim törzseből: negyvenezer es ötszaz.

1:34 Manasse fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:35 A kik megszamlaltattak Manasse törzseből: harminczket ezer es ketszaz.

1:36 Benjamin fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:37 A kik megszamlaltattak Benjamin törzseből: harminczöt ezer es negyszaz.

1:38 Dan fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a nevek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:39 A kik megszamlaltattak Dan törzseből: hatvanket ezer es hetszaz.

1:40 Áser fiai közül azoknak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a neveknek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:41 A kik megszamlaltattak Áser törzseből: negyvenegy ezer es ötszaz.

1:42 A Nafthali fiainak szülöttei az ő nemzetsegeik szerint, az ő atyaiknak haznepe szerint, a neveknek szama szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető;

1:43 A kik megszamlaltattak a Nafthali törzseből: ötvenharom ezer es negyszaz.

1:44 Ezek azok a megszamlaltattak, a kiket megszamlaltak Mozes es Áron es Izrael fejedelmei, tizenket ferfiu; egy-egy ferfiu vala az ő atyaiknak hazanepeből.

1:45 Valanak azert mindnyajan, a kik megszamlaltattak az Izrael fiai közűl az ő atyaiknak haznepe szerint, husz esztendőstől fogva es feljebb, minden hadba mehető az Izraelben;

1:46 Valanak mindnyajan a megszamlaltattak: hatszaz haromezer es ötszaz ötven.

1:47 De a levitak az ő atyaiknak haznepe szerint nem szamlaltattak közejök.

1:48 Mert szolott vala az Úr Mozesnek, mondvan:

1:49 Csak a Levi törzset ne vedd szamba, es azokat ne szamlald Izrael fiai köze;

1:50 Hanem a levitakat rendeld a bizonysag hajlekahoz, es minden edenyehez, es minden ahhoz valokhoz; ők hordozzak a hajlekot, es annak minden edenyet, es ők szolgaljanak mellette, es a hajlek körül taborozzanak.

1:51 És mikor a hajleknak elebb kell indulni, a levitak szedjek azt szet, mikor pedig megall a hajlek, a levitak allassak azt fel, az idegen pedig, a ki oda jarul, meghaljon.

1:52 És tabort jarjanak Izrael fiai kiki az ő taboraban, es kiki az ő zaszloja alatt, az ő seregeik szerint.

1:53 A levitak pedig tabort jarjanak a bizonysag hajleka körül, hogy ne legyen harag Izrael fiainak gyülekezeten; es megtartsak a levitak a bizonysag hajlekanak őrizetet.

1:54 Cselekedenek azert az Izrael fiai mind a szerint, a mint parancsolta vala az Úr Mozesnek, ugy cselekedenek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase