Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 27

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

27:1 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

27:2 Szolj Izrael fiainak, es mondd meg nekik: Ha valaki fogadasul a te becslesed szerint valo szemelyeket szentel az Úrnak:

27:3 Akkor, ha ferfit kell becslened, husz esztendőstől hatvan esztendősig ötven ezüst siklusra becsüljed, a szent siklus szerint.

27:4 Ha pedig asszony-szemely az, harmincz siklusra becsüljed.

27:5 Ha pedig öt esztendőstől husz esztendősig valo, akkor a fiugyermeket husz siklusra becsüljed, a leanyt pedig tiz siklusra.

27:6 Ha pedig egy honapostol öt esztendősig valo, akkor a fiut öt ezüst siklusra becsüld, a leanyt pedig harom ezüst siklusra.

27:7 Ha pedig hatvan esztendős es azon felül valo, ha ferfi, akkor becsüljed tizenöt siklusra, az asszony-szemelyt pedig tiz siklusra.

27:8 Ha pedig szegenyebb az, mint te becsülted, akkor allassak a pap ele, es becsülje meg azt a pap; a szerint becsülje azt a pap, a milyen modja van a fogadast tevőnek.

27:9 Ha pedig [olyan] barom az, a miből aldozni szoktak az Úrnak: mindaz, a mit az efeleből ad [valaki] az Úrnak, szent legyen.

27:10 Ne adjon mast helyette, es ki ne cserelje azt: jot hitvanyert, vagy hitvanyat joert; de ha megis kicserelne barmot barommal: mind ez, mind az, a mivel kicserelte, szent legyen.

27:11 Ha pedig valamely tisztatalan barom az, a melyből nem vihetnek aldozatot az Úrnak: allassak azt a barmot a pap ele.

27:12 És becsülje meg azt a pap akar jo, akar hitvany, es a mint becsüli a pap, ugy legyen.

27:13 Ha pedig meg akarja valtani, adja hozza annak ötödreszet a te becsleseden felül.

27:14 És ha valaki az ő hazat szenteli az Úrnak szentsegül, azt is becsülje meg a pap: akar jo, akar hitvany, es a mennyire a pap becsüli azt, ugy maradjon.

27:15 Ha pedig az, a ki odaszentelte, megvaltja az ő hazat: akkor adja ahhoz a te becslesed szerint valo arnak ötödreszet, es legyen az öve.

27:16 És ha valaki az ő mezei birtokabol szentel valamit az Úrnak, akkor a mag szerint becsüld meg, a [mely abba megy:] egy homer arpa-mag utan ötven ezüst siklusra.

27:17 Ha a kürtölesnek esztendejetől szenteli oda az ő mezejet, a mint becsülted, ugy maradjon.

27:18 Ha pedig a kürtöles esztendeje utan szenteli oda az ő mezejet, a pap szamitsa fel neki az art az esztendők szama szerint, a melyek hatra vannak a kürtöles esztendejeig, es szallittassek le a te becslesed.

27:19 És ha meg akarja valtani a mezőt az, a ki odaszentelte, akkor adja ahhoz az altalad becsült arnak ötödreszet, es maradjon az öve.

27:20 Ha pedig nem valtja meg azt a mezőt, es ha eladja azt a mezőt mas valakinek, többe meg nem valthatja azt.

27:21 És az a föld, mikor a kürtölesnek esztendejeben felszabadul, az Úrnak szenteltessek, mint valamely [neki] szentelt mező, papok birtokava legyen az.

27:22 Ha pedig penzen vett mezejet, a mi nem az ő birtokanak mezejeből valo, valaki az Úrnak szenteli:

27:23 Akkor szamolja fel neki a pap a te becslesed szerint valo összeget a kürtöles esztendejeig, es adja oda azt, a mire te becsülted, azon a napon szentsegül az Úrnak.

27:24 A kürtölesnek esztendejeben visszaszall a mező arra, a kitől vette azt, a kinek birtoka volt az a föld.

27:25 Minden becslesed pedig a szent siklus szerint legyen; husz gera legyen a siklus.

27:26 Csak elsőszülöttet, a mely elsőszülött [ugyis] az Úre, azt ne szenteljen a baromfeleből senki; akar borju akar barany, az Úre az.

27:27 Ha pedig tisztatalan barombol valo az, valtsa meg a te becslesed szerint, es adja hozza annak ötödreszet; ha pedig nem valtjak meg, adassek el a te becslesed szerint.

27:28 De semmi, a mit valaki teljesen az Úrnak szentelt, mind abbol a mije van, akar ember vagy barom, akar mezei birtokabol valo, el ne adassek, es meg se valtassek; minden, a mi teljesen [neki] szenteltetett, igen szentseges az Úrnak.

27:29 Senki, a ki teljesen az Úrnak szenteltetett az emberek közül, meg ne valtassek, hanem halalra adassek bizonynyal.

27:30 A földnek minden tizede, a föld veteseből, a fa gyümölcseből az Úre; szentseg az az Úrnak.

27:31 És ha valaki meg akar valamit valtani az ő tizedeből: adja hozza annak ötödreszet.

27:32 És minden tizede a baromnak es juhnak, mindabbol, a mi a vessző alatt atmegy, a tizedik az Úrnak legyen szentelve.

27:33 Ne tudakozodjek, ha jo-e vagy hitvany, es el se cserelje azt; de ha megis elcsereli azt, akkor az, es a mit cserebe adott azert, szent legyen, es meg se valtassek.

27:34 Ezek azok a parancsolatok, a melyeket Mozes altal parancsolt az Úr Izrael fiainak a Sinai hegyen. KÖNYV

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase