Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 26

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

26:1 Ne csinaljatok magatoknak balvanyokat, se faragott kepet, se oszlopot ne emeljetek magatoknak, se kőszobrokat ne allitsatok fel a ti földeteken, hogy meghajoljatok előtte, mert en vagyok az Úr, a ti Istenetek.

26:2 Az en szombatjaimat megtartsatok, es az en szenthelyemet tiszteljetek. Én vagyok az Úr.

26:3 Ha az en rendeleseim szerint jartok, es az en parancsolataimat megtartjatok, es azokat megcselekszitek:

26:4 Esőt adok nektek idejeben, es a föld megadja az ő termeset, a mező faja is megtermi gyümölcset.

26:5 És a ti cseplestek ott eri a szüretet, es a szüret ott eri a vetest, es elegsegig ehetitek kenyereteket, es batorsagosan lakhattok a ti földeteken.

26:6 Mert bekesseget adok azon a földön, hogy mikor lefeküsztök, senki fel ne rettentsen; es kipusztitom az artalmas vadat arrol a földről, es fegyver sem megy at a ti földeteken.

26:7 Sőt elűzitek ellensegeiteket, es elhullanak előttetek fegyver altal.

26:8 És közületek öten szazat elűznek, es közületek szazan elűznek tizezeret, es elhullanak előttetek a ti ellensegeitek fegyver altal.

26:9 És hozzatok fordulok, es megszaporitlak titeket, es megsokasitlak titeket es szövetsegemet megerősitem veletek.

26:10 És reginel regibbet ehettek, es az uj elől is regit kell kihordanotok.

26:11 És az en hajlekomat közetek helyezem, es meg nem utal titeket az en lelkem.

26:12 És közöttetek jarok, es a ti Istenetek leszek, ti pedig az en nepem lesztek.

26:13 Én vagyok az Úr, a ti Istenetek, a ki kihoztalak titeket Égyiptom földeről, hogy ne legyetek azoknak rabjai, es összetörtem a ti igatok szegeit, es egyenesen jarattalak titeket.

26:14 Ha pedig nem hallgattok ream, es mind e parancsolatokat meg nem cselekeszitek;

26:15 És ha megvetitek rendeleseimet, es ha az en vegzeseimet megutalja a ti lelketek, azaltal, hogy nem cselekszitek meg minden en parancsolatomat, hanem felbontjatok az en szövetsegemet:

26:16 Bizony azt cselekszem en veletek, hogy rettenetesseget bocsatok reatok: a szaraz betegseget es a forrolazt, a melyek szemeket egetnek es lelket epesztenek, es a ti magotokat hiaba vetitek el, mert ellensegeitek emesztik meg azt.

26:17 És kiontom haragomat reatok, hogy elhulljatok a ti ellensegeitek előtt, es uralkodjanak rajtatok a ti gyűlölőitek, es fussatok, mikor senki nem kerget is titeket.

26:18 Ha pedig ezek utan sem hallgattok ream, hetszerte kemenyebben megostorozlak titeket a ti bűneitekert;

26:19 És megtöröm a ti megatalkodott kevelysegeteket, es olyanna teszem az eget felettetek, mint a vas, a földeteket pedig olyanna, mint a rez.

26:20 És hiaba fogy a ti erőtök, mert földetek nem adja meg az ő termeset, s a föld faja sem adja meg az ő gyümölcset.

26:21 Ha megis ellenemre jartok, es nem akartok ream hallgatni: hetszeres csapast boritok reatok a ti bűneitekert.

26:22 És reatok bocsatom a mezei vadakat, hogy megfoszszanak titeket gyermekeitektől, kiirtsak barmaitokat, es elfogyaszszanak titeket, hogy pusztakka legyenek a ti utaitok.

26:23 És ha ezek altal sem jobbultok meg, hanem ellenemre jartok:

26:24 Én is bizony ellenetekre jarok, es hetszeresen sujtalak titeket a ti bűneitekert.

26:25 És hozok reatok bosszulo fegyvert, a mely bosszut alljon a szövetseg [megrontasaert.] Ha varosaitokba gyülekeztek össze, akkor döghalalt bocsatok reatok, es az ellenseg kezebe adattok.

26:26 Mikor eltöröm nalatok a kenyernek botjat, tiz asszony süti majd a ti kenyereteket egy kemenczeben, es megmerve viszik vissza a ti kenyereiteket, es esztek, de nem elegesztek meg.

26:27 És ha e mellett sem hallgattok ream, hanem ellenemre jartok:

26:28 Én is ellenetekre jarok busult haragomban, es bizony hetszeresen megostorozlak titeket a ti bűneitekert.

26:29 És megeszitek a ti fiaitok husat, es megeszitek a ti leanyaitok husat.

26:30 És lerontom a ti magaslataitokat, es kiirtom a ti nap-oszlopaitokat, es a ti holttesteiteket balvanyaitok holttetemeire hanyatom, es megutal titeket az en lelkem.

26:31 És varosaitokat sivatagga teszem; szenthelyeiteket is elpusztitom, es nem lesz kedves nekem a ti joillatu aldozatotok.

26:32 És elpusztitom [ezt] a földet, hogy almelkodjanak rajta a ti ellensegeitek, a kik letelepednek ebbe.

26:33 Titeket pedig elszelesztelek a pogany nepek köze, es kivont fegyverrel [űzetlek] titeket, es pusztasagga lesz a ti földetek, varosaitok pedig sivatagga.

26:34 Akkor örül a föld az ő szombatjainak az ő pusztasaganak egesz ideje alatt, ti pedig a ti ellensegeitek földjen lesztek; akkor nyugodni fog a föld es örül az ő szombatjainak.

26:35 Pusztasaganak egesz ideje alatt nyugodni fog, mivelhogy nem nyugodott a ti szombatjaitokon, mikor rajta laktatok.

26:36 A kik pedig megmaradnak közületek, azoknak szivebe gyavasagot öntök az ő ellensegeiknek földen, es megkergeti őket a szallongo falevel zörrenese, es futnak, mintha fegyver elől futnanak, es elhullanak, ha senki nem kergeti is őket.

26:37 És egymasra hullanak, mint a fegyver előtt, pedig senki sem kergeti őket, es nem lesz megallasotok a ti ellensegeitek előtt.

26:38 És elvesztek a pogany nepek között, es a ti ellensegeitek földe megemeszt titeket.

26:39 A kik pedig megmaradnak közületek, elsenyvednek az ő hamissaguk miatt a ti ellensegeitek földen, sőt az ő atyaiknak hamissaga miatt is azokkal együtt elsenyvednek.

26:40 Akkor megvalljak az ő hamissagukat, es atyaiknak hamissagat az ő hűtelensegökben, a melylyel hűtelenkedtek ellenem, es hogy mivel ellenemre jartak.

26:41 Bizony en is ellenökre jarok, es beviszem őket az ő ellensegeik földjere; akkor talan megalazodik az ő körülmeteletlen szivök, es akkor az ő bűnöknek bünteteset bekevel szenvedik:

26:42 Én pedig megemlekezem Jakobbal kötött szövetsegemről, Izsakkal kötött szövetsegemről is, Ábrahammal kötött szövetsegemről is megemlekezem, es e földről is megemlekezem.

26:43 A föld tehat pusztan hagyatik tőlük, es örül az ő szombatjainak, a mig pusztan marad tőlük, ők pedig bekevel szenvedik bűnöknek bünteteset, azert, mert megvetettek az en iteleteimet, es megutalta lelkök az en rendeleseimet.

26:44 De mindamellett is, ha az ő ellensegeik földen lesznek is, akkor sem vetem meg őket, es nem utalom meg őket annyira, hogy mindenestől elveszitsem őket, felbontvan velök valo szövetsegemet, mert en, az Úr, az ő Istenök vagyok.

26:45 Sőt megemlekezem erettök az elődökkel kötött szövetsegről, a kiket kihoztam Égyiptom földeről, a pogany nepek lattara, hogy Istenök legyek nekik. Én vagyok az Úr.

26:46 Ezek a rendelesek, a vegzesek es a törvenyek, a melyeket szerzett az Úr ő maga között es Izrael fiai között a Sinai hegyen Mozes altal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase