Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 15

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

15:1 Szola ismet az Úr Mozesnek s Áronnak, mondvan:

15:2 Szoljatok Izrael fiainak es mondjatok meg nekik: Ha valamely ferfiunak magfolyasa tamad, az ő folyasa tisztatalan.

15:3 És pedig tisztatalan lesz e folyas miatt: [akar] folytonos az ő magfolyasa, akar megreked testeben ez a folyas; tisztatalansag ez ő nala.

15:4 Minden agy, a melyen fekszik a magfolyos, tisztatalan, es minden holmi is, a melyre raül, tisztatalan lesz.

15:5 Valaki azert illeti az ő agyat, mossa meg a ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:6 Az is, aki a holmira ül, a melyen a magfolyos ült vala, mossa meg ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:7 Az is, a ki illeti a magfolyosnak testet, mossa meg a ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:8 És ha raköp a magfolyos a tiszta emberre, mossa meg [ez] a ruhajat, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:9 És minden nyereg is, a melyre a magfolyos raült, tisztatalan legyen.

15:10 És akarki is, a ki illet valamit, a mi annak alatta vala, tisztatalan legyen estveig, es a ki hordozza azokat, mossa meg ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:11 És mindaz, a kit illet a magfolyos, ugy hogy kezeit le nem öbliti vizzel, mossa meg ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:12 A cserepedeny pedig, a melyet a magfolyos illet, törettessek el, minden faedeny pedig öblittessek ki vizzel.

15:13 Mikor pedig megtisztul a magfolyos az ő folyasabol, akkor szamlaljon het napot az ő tisztulasara, es mossa meg ruhait, es a testet is mossa le forrasvizben, es tiszta lesz.

15:14 És a nyolczadik napon vegyen elő ket gerliczet vagy ket galambfiat, es menjen el az Úr ele, a gyülekezet satoranak nyilasahoz, es adja azokat a papnak.

15:15 És keszitse el azokat a pap; az egyiket bűnert valo aldozatul, a masikat egeszen egőaldozatul; igy szerezzen neki engesztelest a pap az Úr előtt az ő magfolyasa miatt.

15:16 Ha valamely ferfiunak magömlese van, mossa meg az egesz testet vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:17 És minden ruha, es minden bőr, a melyre a magömles kihat, mosattassek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig,

15:18 És az asszony is, a kivel ferfiu hal magömlessel. Mosodjanak meg vizben, es tisztatalanok legyenek estveig.

15:19 Mikor asszony lesz magfolyossa [es] veresse lesz az ő magfolyasa a testen, het napig legyen az ő havi bajaban, es valaki illeti azt, tisztatalan legyen estveig.

15:20 Mindaz is, a min hal az ő havi bajaban, tisztatalan legyen es mindaz is, a min ül, tisztatalan legyen.

15:21 És mindaz, a ki illeti az ő agyat, mossa meg ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:22 És mindaz is, a ki illet barmely holmit, a melyen ült, mossa meg ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:23 Sőt ha valaki az ő agyan, vagy a holmikon illet is valamit, a melyeken ő ült, tisztatalan legyen estveig.

15:24 Ha pedig vele hal valaki, es rea ragad arra az ő havi baja: tisztatalan legyen het napig, es minden agy is, a melyen fekszik, tisztatalan legyen.

15:25 És hogyha sok napig tart az asszonynak az ő verfolyasa a havi bajanak idejen kivül, vagy ha a folyas a havi bajon tul tart: valameddig az ő tisztatalansaganak folyasa tart, ugy legyen, mint havi bajanak idejen, tisztatalan az.

15:26 Minden agy, a melyen fekszik az ő folyasanak egesz ideje alatt, olyan legyen, mint a havi baja idejeben levő agya, es minden holmi is, a melyre raül, tisztatalan legyen, mint az ő havi bajanak tisztatalansaga alatt.

15:27 És mindaz is, a ki illeti azokat, tisztatalan lesz, mossa meg azert a ruhait, es mosodjek meg vizben, es tisztatalan legyen estveig.

15:28 Ha pedig megtisztul az ő folyasabol: szamlaljon het napot, es azutan tiszta legyen.

15:29 A nyolczadik napon pedig vegyen elő ket gerliczet vagy ket galambfiat, es vigye el azokat a papnak, a gyülekezet satoranak nyilasahoz.

15:30 És keszitse el a pap az egyiket bűnert valo aldozatul, a masikat pedig egeszen egőaldozatul; igy szerezzen neki engesztelest a pap az Úr előtt az ő tisztatalansaganak folyasa miatt.

15:31 Így tartsatok vissza Izrael fiait az ő tisztatalansaguktol, hogy meg ne haljanak az ő tisztatalansaguk miatt, megfertőztetven az en hajlekomat, a mely közöttök van.

15:32 Ez a törvenye a magfolyosnak, es annak, a kinek magömlese van, a mi altal tisztatalanna lesz;

15:33 És a havi bajban szenvedőnek es a magfolyasban levőnek, ferfinak es asszonynak, es annak a ferfiunak a ki tisztatalan asszonynyal hal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase