Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 14

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

14:1 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

14:2 Ez legyen a poklos embernek törvenye az ő megtisztulasanak napjan, hogy vigyek a paphoz.

14:3 A pap pedig menjen ki a taboron kivül, es nezze meg a pap, es ha meggyogyult a pokloson a poklos fakadek:

14:4 Akkor parancsolja meg a pap, hogy hozzanak a megtisztulando emberert ket elő, tiszta madarat, czedrusfat, karmazsint es izsopot;

14:5 Azutan parancsolja meg a pap, hogy az egyik madarat öljek meg cserepedenyben, forrasviz felett.

14:6 Az elő madarat [pedig,] vegye azt es a czedrusfat, a karmazsint es az izsopot; es martsa be azokat es az elő madarat a megölt madarnak verebe a forrasviz felett.

14:7 És hintse meg a poklossagbol megtisztulando embert hetszer, es itelje azt tisztanak; az elő madarat pedig bocsassa szabadon a mezőre.

14:8 Azutan a megtisztulando ember mossa ki az ő ruhait, borotvalja le minden szőret, es mosodjek meg vizben, es tiszta lesz; igy menjen be azutan a taborba, de a satoran kivül maradjon het napig.

14:9 A hetedik napon pedig borotvalja le minden szőret: a hajat, szakallat, szemöldökeit es minden [egyeb] szőret borotvalja le, es mossa ki ruhait, es mossa meg a testet vizben, es tiszta lesz.

14:10 A nyolczadik napon pedig vegyen ket ep baranyt, meg egy ep nősteny baranyt, egy esztendőst, es olajjal elegyitett harom tized [efa] lisztlangot etelaldozatul, es egy log olajt.

14:11 A pap pedig, a ki a tisztitast vegzi, allassa a megtisztulando embert mindezekkel együtt az Úr elebe, a gyülekezet satoranak nyilasahoz.

14:12 És vegye a pap az egyik baranyt, es aldozza meg azt vetekert valo aldozatul a log olajjal együtt, es lobalja meg azokat az Úr előtt.

14:13 A baranyt pedig ott ölje meg, a hol a bűnert valo aldozatot es az egeszen egőaldozatot ölik meg a szent helyen; mert a mikepen a bűnert, azonkepen a vetekert valo aldozat is a pape; igen szentseges az.

14:14 És vegyen a pap a vetekert valo aldozatnak vereből, es kenje meg azzal a megtisztulando ember jobb fülenek czimpajat, es az ő jobb kezenek hüvelyket, es jobb labanak hüvelyket.

14:15 Vegyen a pap a log olajbol is, es töltsön a papnak a bal tenyerere.

14:16 És martsa be a pap az ő jobb kezenek ujjat az olajba, mely az ő bal tenyeren van, es hintsen az olajbol az ujjaval hetszer az Úr előtt.

14:17 A maradek olajbol pedig, a mely az ő tenyeren van, kenje meg a pap a megtisztulando ember jobb fülenek czimpajat, a jobb kezenek hüvelyket es a jobb labanak hüvelyket a vetekert valo aldozat veren felül.

14:18 És a mi megmarad az olajbol, a mely a pap tenyeren van, kenje a megtisztulando ember fejere; igy szerezzen neki engesztelest a pap az Úr előtt.

14:19 Azutan keszitsen a pap bűnert valo aldozatot, es szerezzen engesztelest a tisztatalansagabol megtisztulonak; azutan ölje meg az egőaldozatot.

14:20 És vigye fel a pap az egőaldozatot es az etelaldozatot az oltarra; igy szerezzen neki engesztelest a pap, es tiszta lesz.

14:21 Hogyha pedig szegeny ő, es nincs modja [azokhoz,] akkor vegyen egy baranyt vetekert valo aldozatul meglobalas vegett, hogy engesztelesül legyen erte; meg egy tized [efa] lisztlangot, olajjal elegyitve, etelaldozatul, es egy log olajt.

14:22 És ket gerliczet vagy ket galambfiat, a mint a modja engedi, es legyen az egyik bűnert valo aldozat, a masik pedig egeszen egőaldozat.

14:23 És vigye azokat az ő tisztulasanak nyolczadik napjan a paphoz, a gyülekezet satoranak nyilasahoz, az Úr elebe.

14:24 És vegye a pap a vetekert valo aldozat baranyat, es a log olajt, es lobalja meg azokat a pap az Úr előtt.

14:25 Azutan ölje meg a vetekert valo aldozat baranyat, es vegyen a pap a vetekert valo aldozat vereből, es kenjen a megtisztulando ember jobb fülenek czimpajara, es jobb kezenek hüvelykere, es jobb labanak hüvelykere.

14:26 Az olajbol pedig töltsön a pap a papnak baltenyerere.

14:27 És hintsen a pap az ő jobb kezenek ujjaval az olajbol, a mely az ő bal tenyeren van, hetszer az Úr előtt.

14:28 Azutan kenje meg a pap a tenyeren levő olajbol a megtisztulando jobb fülenek czimpajat, a jobb kezenek hüvelyket es a jobb labanak hüvelyket a vetekert valo aldozat verenek helyen.

14:29 A mi pedig megmarad a pap tenyeren levő olajbol, kenje a megtisztulando fejere, hogy engesztelesül legyen erette az Úr előtt.

14:30 És keszitse el az egyiket a gerliczek közül, vagy galambfiak közül, a melyik az ő modjatol telik.

14:31 Azt, a mi kitelik az ő modjatol: az egyiket bűnert valo aldozatul, a masikat pedig egeszen egőaldozatul az etelaldozattal egybe; igy szerezzen engesztelest a pap a megtisztulando embernek az Úr előtt.

14:32 Ez a törvenye annak, a kin poklos fakadek van, [de] a kinek nincs modja az ő megtisztulasanal.

14:33 Szola ismet az Úr Mozesnek es Áronnak, mondvan:

14:34 Mikor bementek majd a Kanaan földere, a melyet en adok nektek birtokul, es a ti birtokotokban levő föld valamelyik hazara poklossagot bocsatok:

14:35 Akkor menjen el az, a kie a haz, es jelentse meg a papnak, mondvan: Mint a poklossag, olyan mutatkozik nalam a hazban.

14:36 A pap pedig parancsolja meg, hogy takaritsak ki a hazat, mielőtt oda menne a pap a poklossag megnezesere, hogy semmi se legyen tisztatalanna, a mi a hazban van; es csak azutan menjen be a pap a haz megnezesere.

14:37 És ha latja a poklossagot, hogy ime a poklossag a haznak falain zöld vagy vörhenyes horpadasokban [mutatkozik,] es annak felülete alabb esik a falnal:

14:38 Akkor menjen ki a pap a hazbol, a haznak ajtaja ele, es zarja be a hazat het napra.

14:39 A hetedik napon pedig terjen vissza a pap, es ha latja, hogy ime elterjedt a poklossag a haz falan:

14:40 Akkor parancsolja meg a pap, hogy szedjek ki a köveket, a melyeken a poklossag van, es vessek azokat a varoson kivül tisztatalan helyre;

14:41 A hazat pedig vakartassa le belül köröskörül, es a tapasztekot, a melyet levakartak, töltsek a varoson kivül tisztatalan helyre.

14:42 És vegyenek elő mas köveket, es illeszszek be ama kövek helyere; tapasztekot is mast vegyenek, es tapasszak be a hazat.

14:43 Hogyha a poklossag visszater, es kiujul a hazon, miutan kiszedtek a köveket, es miutan levakartak a hazat, es miutan be is tapasztottak azt:

14:44 Akkor menjen be a pap, es nezze meg, es ha ime tovabb terjedt a poklossag a hazon: emesztő poklossag az a hazon, tisztatalan az;

14:45 Rontsak azert le a hazat köveivel együtt, es a fait is, a haznak minden tapasztekat is; es vigyek a varoson kivül tisztatalan helyre.

14:46 A ki pedig bemegy a hazba akarmikor, a mig az zarva van, tisztatalan legyen az estveig.

14:47 És a ki meghal abban a hazban, mossa meg a ruhait, es a ki eszik abban a hazban, az is mossa meg a ruhait.

14:48 Ha pedig bemegy a pap es latja, hogy ime nem terjedt a poklossag a hazon, miutan megtapasztottak a hazat: akkor tisztanak itelje a pap a hazat, mert megszűnt a poklossag.

14:49 A haznak megtisztitasa vegett pedig vegyen elő ket madarat, czedrusfat, karmazsint es izsopot.

14:50 És ölje meg az egyik madarat cserepedenyben, forrasviz felett.

14:51 Azutan vegye a czedrusfat, az izsopot, a karmazsint es az elő madarat, es martsa be azokat a megölt madar verebe es a forrasvizbe, es hintse meg [azzal] a hazat hetszer.

14:52 És tisztitsa meg a hazat a madar verevel, a forrasvizzel, az elő madarral, a czedrusfaval, az izsoppal es a karmazsinnal.

14:53 Az elő madarat pedig bocsassa el a varoson kivül a mezőre, igy szerezzen engesztelest a hazert, es tiszta lesz.

14:54 Ez a törvenye mindenfele poklos fakadeknak es varnak.

14:55 A ruha es a haz poklossaganak is.

14:56 A daganatnak, a tarjagossagnak es a feher foltnak;

14:57 Hogy megtudhassak: mikor tiszta es mikor tisztatalan [valami? ]Ez a poklossag törvenye.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase