Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 13

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

13:1 Szola ismet az Úr Mozesnek es Áronnak, mondvan:

13:2 Ha valamely ember testenek bőren daganat, vagy tarjagossag, vagy feher folt tamad, es az ő testenek bőren poklos fakadekka lehet: vigyek el [az] [ilyet] Áronhoz, a paphoz, vagy egyvalamelyikhez az ő papfiai közül.

13:3 És nezze meg a pap azt a test bőren levő fakadekot. Ha a szőr a fakadekban feherre valtozott, es ha a fakadeknak felülete melyebben van az ő testenek bőrenel: akkor poklos fakadek az. Mihelyt latja ezt a pap, tisztatalannak itelje azt.

13:4 Ha pedig feher folt van a teste bőren, de annak felülete nincs melyebben a bőrnel, es a szőre sem valtozott meg feherre, akkor rekeszsze külön a pap a fakadekos [embert] het napig.

13:5 A hetedik napon pedig nezze meg őt a pap, s ha szerinte a fakadek egy allapotban van, at nem terjedt tovabb a fakadek a bőrön, a pap masodszor is rekeszsze őt külön het napig.

13:6 Nezze meg őt azutan a pap a hetedik napon masodszor is, es ha a fakadek meghalvanyodott, es nem terjedt tovabb a bőrön a fakadek, tisztanak itelje őt a pap; tarjagossag az, mossa meg azert a ruhait es legyen tiszta.

13:7 De ha a tarjagossag tovabb terjedt a bőrön, miutan a papnal az ő megtisztulasa vegett jelentkezett: akkor masodszor is jelentse magat a papnal.

13:8 És ha latja a pap, hogy ime tovabb terjedt a tarjagossag a bőrön: itelje azt a pap tisztatalannak, poklossag az.

13:9 Ha poklos fakadek lesz az emberen, vigyek tehat azt a paphoz.

13:10 És ha latja a pap, hogy ime feher daganat van a bőrön, es az a szőrt feherre valtoztatta, es vadhus van a daganatban:

13:11 Idűlt poklossag az az ő testenek bőren; azert tisztatalannak itelje azt a pap, ne is rekesztesse külön azt, mert tisztatalan az.

13:12 Ha pedig folyton fejlődik a poklossag a bőrön, es a poklos fakadek elboritja a fakadekosnak egesz bőret tetőtől talpig mindenfele, a merre a pap szemei latnak;

13:13 És ha latja a pap, hogy ime elboritotta a poklossag annak egesz testet: akkor itelje tisztanak a fakadekot; mivelhogy egeszen feherre valtozott az, tiszta az.

13:14 De mihelyt vadhus mutatkozik abban, tisztatalan legyen.

13:15 Ha meglatja a pap a vadhust, tisztatalannak itelje azt; a vadhus tisztatalan legyen, poklossag az.

13:16 De ha a vadhus eltűnik, es feherre valtozik, akkor menjen a paphoz.

13:17 És ha megnezi azt a pap, es a fakadek csakugyan feherre valtozott, akkor itelje a pap a fakadekot tisztanak, tiszta az.

13:18 Ha pedig valakinek a teste bőren keleveny volt, de begyogyult,

13:19 És a keleveny helyen feher daganat, vagy vörhenyes feher folt tamad, jelentse magat a papnal.

13:20 És ha latja a pap, hogy ime annak felülete alabb esik a bőrnel, es a szőre feherre valtozott: akkor itelje azt a pap tisztatalannak; poklos fakadek az, a mi a kelevenyben fakadt.

13:21 Ha pedig megnezi azt a pap, es ime nincs abban feher szőr, es nem is esett alabb a bőrnel, sőt meghalvanyodott az: akkor rekeszsze külön azt a pap het napig.

13:22 Ha azonban tovabb terjed a bőrön; akkor tisztatalannak itelje azt a pap, [poklos] fakadek az.

13:23 De ha elebbi allapotaban marad a folt, nem terjedt: a keleveny forradasa az, azert tisztanak itelje azt a pap.

13:24 Vagy ha valaki testenek bőren egesi seb lesz, es a seb helyen vörhenyesfeher folt tamad vagy feher;

13:25 És megnezi azt a pap, es ime a szőr feherre valtozott a foltban, es annak felülete melyebben van a bőrnel: poklossag az, a mi a seben fakadt, azert itelje azt a pap tisztatalannak, poklos fakadek az.

13:26 De ha megnezi azt a pap, es ime nincs a foltban feher szőr, es nem is esett az alabb a bőrnel, sőt meg is halvanyodott az: akkor rekeszsze azt külön a pap het napig.

13:27 És nezze meg azt a pap a hetedik napon; ha tovabb terjedt a bőrön, akkor tisztatalannak itelje azt a pap, poklos fakadek az.

13:28 Ha pedig elebbi allapotaban van a folt, nem terjedt a bőrön, sőt meg is halvanyodott, egesi daganat az; azert tisztanak itelje azt a pap, mert egesi seb forradasa az.

13:29 És ha valamely ferfiunak vagy asszonynak fakadeka tamad a fejen vagy a szakallaban,

13:30 És a pap megnezi a fakadekot, es ime annak felülete melyebben van a bőrnel; es abban a szőr sarga es vekony: akkor itelje azt a pap tisztatalannak, var az, fejnek vagy szakallnak poklossaga az.

13:31 Ha pedig megnezi a pap a varas fakadekot, es ime annak felülete nincsen melyebben a bőrnel, es nincsen abban fekete szőr: akkor rekeszsze külön a pap [azt], [a kinek] varas fakadeka [van,] het napig.

13:32 És nezze meg a pap a fakadekot a hetedik napon, es ha nem terjedt a var, es nem lett benne sarga szőr, es a varnak felülete nem lett melyebbe a bőrnel:

13:33 Akkor borotvalkozzek meg, de a varat le ne borotvalja; a pap pedig masodszor is rekeszsze külön a varas [embert] het napig.

13:34 És a pap nezze meg a varat a hetedik napon, es ha nem terjed a var a bőrön, es annak felülete nincsen melyebben a bőrnel: akkor tisztanak itelje azt a pap es mossa meg a ruhait, es tiszta lesz.

13:35 De ha tovabb terjed a var a bőrön, miutan tisztanak itelte azt,

13:36 És megnezi azt a pap, es csakugyan terjedt a var a bőrön: akkor ne is kutasson a pap a sarga szőr utan, tisztatalan az.

13:37 De ha a var szerinte egy allapotban van, es fekete szőr indult abban, meggyogyult az a var, tiszta az; tisztanak itelje azt a pap.

13:38 Ha pedig valamely ferfi vagy asszony testenek bőren foltok, feher foltok tamadnak,

13:39 És megnezi a pap, es ime a testök bőren levő foltok halavany feherek: a bőrön fakadt sömör az, tiszta az az [ember].

13:40 Hogyha valamely embernek egeszen elhull a haja, kopasz az, [es] tiszta az.

13:41 És ha előlről hull el a haja, elől kopasz az, [es] tiszta az.

13:42 Hogyha pedig az ő egesz kopasz, vagy elől kopasz fejen vörhenyes feher fakadek tamad, poklos fakadek az az ő egesz kopasz vagy elől kopasz fejen.

13:43 Ha megnezi azt a pap, es ime a fakadek daganata vörhenyes feher az ő egesz kopasz vagy elől kopasz fejen, olyanforma, mint a test bőren valo poklossag:

13:44 Poklos ember az, tisztatalan az, igen tisztatalannak itelje azt a pap, mivelhogy fejen van a fakadekja.

13:45 A poklos ember pedig, a kin a fakadek van, megszaggatott ruhaban es mezitelen fővel legyen, es a bajuszat fedezze be, es ezt kialtsa: Tisztatalan, tisztatalan!

13:46 Mindaddig tisztatalan legyen, a mig rajta van a fakadek, tisztatalan az; csak ő maga lakjek, a taboron kivül legyen az ő lakasa.

13:47 Hogyha pedig valami ruhan van a poklos fakadek, gyapju ruhan vagy len ruhan,

13:48 Vagy lenből es gyapjubol keszült fonadekon vagy szöveten; vagy bőrön, vagy valamely bőrből valo keszitmenyen;

13:49 És ha az a fakadek zöld vagy vörhenyes szinű a ruhan, vagy bőrön, vagy szöveten, vagy fonadekon, vagy akarmely bőrből valo eszközön: poklos fakadek az, mutassak azert meg a papnak.

13:50 És nezze meg a pap a fakadekot es rekeszsze külön [azt a min] a fakadek van, het napig.

13:51 A hetedik napon pedig nezze meg a fakadekot. Ha terjed a fakadek a ruhan vagy szöveten, vagy fonadekon vagy bőrön, es akarmely keszitmenyen, a mive a bőr feldolgoztatik: emesztő poklossag az a fakadek, tisztatalan az.

13:52 Azert egesse meg azt a ruhat, vagy a gyapjubol vagy a lenből keszült szövetet vagy fonadekot, vagy akarmely bőrből valo eszközt, a melyen a fakadek leend; mert emesztő poklossag az, tűzön egessek meg [azt.]

13:53 De ha megnezi a pap, es ime nem terjedt a fakadek a ruhan, vagy szöveten, vagy fonadekon, vagy akarmely bőrből valo eszközön:

13:54 Akkor parancsolja meg a pap, hogy mossak meg azt, a min a fakadek van, es rekeszsze külön azt masodszor is het napig.

13:55 Ha pedig megnezi azt a pap a mosas utan, es ime a fakadek nem valtoztatta meg a szinet; ha nem terjedt is a fakadek, tisztatalan az, tűzben egesd meg azt; beevődes az, akar a fonakjan, akar a szinen legyen az.

13:56 De ha latja a pap, hogy ime meghalvanyodek a fakadek a megmosatasa utan: akkor szakaszsza el azt a ruhatol vagy bőrtől, vagy a szövettől vagy a fonadektol.

13:57 És ha megis mutatkozik a ruhan vagy szöveten, vagy fonadekon, vagy akarmely bőrből valo eszközön: akkor kiujulas az; tűzzel egesd meg azt, a min a fakadek van.

13:58 Azt a ruhat pedig, vagy szövetet, vagy fonadekot, vagy akarmely bőrből valo eszközt, a melyet megmostal, ha eltavozik rolok a fakadek, mosd meg masodszor is, es tiszta lesz.

13:59 Ez a törvenye a poklos fakadeknak, akar gyapju-, akar lenruhan, akar szöveten, akar fonadekon, vagy akarmely bőrből valo eszközön legyen, hogy tisztanak vagy tisztatalannak iteltessek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase