Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

11:1 Szola ismet az Úr Mozesnek es Áronnak, mondvan nekik:

11:2 Szoljatok Izrael fiainak, mondvan: Ezek azok az allatok, a melyeket megehettek minden barmok közül, a melyek vannak e földön:

11:3 Mindazt, a minek hasadt a körme, es egeszen kette hasadt körme van, es kerődző a barmok közt, megehetitek.

11:4 De a kerődzők es a hasadt körműek közül ne egyetek meg ezeket: A tevet, mert az kerődző ugyan, de nincs hasadt körme; tisztatalan ez nektek.

11:5 A hörcsököt, mert kerődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztatalan ez nektek.

11:6 A nyulat, mert kerődző ugyan, de nem hasadt a körme; tisztatalan ez nektek.

11:7 És a disznot, mert hasadt körmű ugyan es egeszen kette hasadt körme van, de nem kerődzik; tisztatalan ez nektek.

11:8 Ezeknek husabol ne egyetek, es holttestöket se illessetek; tisztatalanok ezek nektek.

11:9 Mindazokbol, a melyek a vizekben elnek, ezeket ehetitek meg: A minek uszoszarnya es pikkelye van a vizekben, tengerekben es folyovizekben, azokat mind egyetek meg.

11:10 A minek pedig nincsen uszoszarnya es pikkelye a tengerekben es folyovizekben, legyen az akarmely vizben nyüzsgő, es akarmely vizben elő allat; mind utalatos az nektek.

11:11 De legyenek [is] utalatosak nektek; azoknak husabol ne egyetek, es holttestöket is utaljatok.

11:12 A minek nincs uszoszarnya es pikkelye a vizekben, mind utalatos az nektek.

11:13 A szarnyas allatok közül pedig ezeket utaljatok; meg ne egyetek, utalatosak ezek: a sas, a saskeselyű es a halaszo sas.

11:14 A solyom es a heja az ő nemevel.

11:15 Minden hollo az ő nemevel.

11:16 A strucz, a bagoly, a kakuk es a karvaly az ő nemevel.

11:17 A kuvik, a hattyu es a füles bagoly.

11:18 A bölömbika, a pelikan es a gem.

11:19 Az eszterag es a szarka az ő nemevel, a büdös banka es a denever.

11:20 Minden szarnyas fereg, a mely negy labon jar, utalatos nektek.

11:21 Csak azt ehetitek meg a negylabu szarnyas fergek közül, a melynek labain felűl [szökő-]szarai vannak, hogy szökdecselhessen azokkal a földön.

11:22 Ezeket egyetek meg azok közül: az arbe-saskat az ő nemevel, a szolam- saskat az ő nemevel, a khargol-saskat az ő nemevel es a khagab-saskat az ő nemevel.

11:23 Minden egyeb negylabu szarnyas fereg pedig utalatos legyen nektek.

11:24 És ezekkel tisztatalanokka teszitek magatokat; mindaz, a ki illeti holttestüket, tisztatalan legyen estveig.

11:25 Mindaz pedig, a ki hordozza azoknak holttestet, mossa meg az ő ruhait, es tisztatalan legyen estveig.

11:26 Minden barom, a melynek hasadt a körme, de nincs egeszen kette hasadva, es nem kerődzik, tisztatalan legyen nektek; valaki illeti azt, tisztatalan legyen.

11:27 Minden allat, a mely a negylabuak között a talpan jar, tisztatalan legyen nektek; mindaz, a ki azoknak holttestet illeti, tisztatalan legyen estveig.

11:28 A ki pedig hordozza azoknak holttestet, mossa meg az ő ruhait, es tisztatalan legyen estveig. Tisztatalanok azok nektek.

11:29 A földön csuszo-maszo allatok között pedig ezek legyenek tisztatalanok: a menyet, az eger es a gyik az ő nemevel.

11:30 A sündiszno, a kameleon, a tarka gyik, a csiga es a vakondok.

11:31 Ezek tisztatalanok nektek minden csuszo-maszo között; valaki illeti ezeket holtuk utan, tisztatalan legyen estveig.

11:32 És minden, a mire ezek közül holtuk utan esik valamelyik, tisztatalan legyen; akarmely faedeny, akar ruha, vagy bőr, vagy zsak; akarmely eszköz, a mivel dolgozni szoktak, vizbe tetessek, es tisztatalan legyen estveig, ezutan tiszta legyen.

11:33 Akarmely cserepedeny pedig, a melybe beleesik [valami] azokbol, mindazzal együtt, a mi benne van, tisztatalan legyen, es az [edenyt] törjetek el.

11:34 Minden megehető eledel, a melyhez [az] [ilyen edenyből] viz jut, tisztatalan, es minden megihato ital is minden [ilyen] edenyben tisztatalan legyen.

11:35 És minden, a mire azoknak holttesteből esik [valami], tisztatalan; kemencze es tűzhely lerontassek; tisztatalanok azok es tisztatalanok legyenek nektek.

11:36 De a forras, a kut, az egybegyűlt viz tiszta legyen; de a mi azoknak holttestehez er, tisztatalan.

11:37 Hogyha azoknak holttesteből reaesik is valamely vetőmagra, a mely elvetendő, tiszta legyen [az.]

11:38 De ha vizet töltenek a magra, es ugy esik ra azoknak holttesteből, tisztatalan az ilyen nektek.

11:39 Hogyha olyan hullik el a barmok közül, a mely eledeletek nektek; a ki annak holttestet illeti, tisztatalan legyen estveig.

11:40 A ki pedig eszik annak holttesteből, mossa meg az ő ruhait, es tisztatalan legyen estveig. És mossa meg ruhait az is, a ki hordozta annak holttestet, es tisztatalan legyen estveig.

11:41 Mindaz is, a mi csuszik-maszik a földön, utalatos legyen, meg ne egyetek.

11:42 Mindazt, a mi hason csuszik, es mindazt, a mi negy, sőt mindazt, a mi több labon jar, a földön csuszo-maszo barmely allatot, meg ne egyetek ezeket, mert utalatosak ezek.

11:43 Meg ne ferteztessetek magatokat semmifele csuszo-maszo allattal, es meg ne tisztatalanitsatok magatokat azokkal, hogy tisztatalanokka legyetek altalok.

11:44 Mert en, az Úr, vagyok a ti Istenetek; szenteljetek meg azert magatokat, es szentek legyetek, mert en szent vagyok, es meg ne tisztatalanitsatok magatokat semmifele allat altal, a mely csuszik-maszik a földön.

11:45 Mert en vagyok az Úr, a ki felhoztalak titeket Égyiptom földeből, hogy Istenetekke legyek nektek; legyetek azert szentek, mert en szent vagyok.

11:46 Ez a törveny a baromfelekről, a szarnyas allatokrol, minden elő allatrol, a mely nyüzsög a vizekben, es minden allatrol, a mely csuszik- maszik a földön.

11:47 Hogy különbseget tehessetek a tisztatalan es tiszta között, az olyan allat között, a mely megehető, es az olyan allat között, a mely meg nem ehető.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase