Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 8

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

8:1 Szola tovabba az Úr Mozesnek, mondvan:

8:2 Vegyed Áront es az ő fiait is vele, es az öltözeteket, a kenetnek olajat, es bűnert valo aldozati tulkot, ket kost es egy kosar kovasztalan kenyeret.

8:3 És az egesz gyülekezetet gyűjtsd egybe a gyülekezet satoranak nyilasahoz.

8:4 És a kepen cselekedek Mozes, a mint az Úr parancsolta vala neki, es egybe gyűle a gyülekezet a gyülekezet satoranak nyilasahoz.

8:5 Akkor monda Mozes a gyülekezetnek: Ez a dolog, a mit az Úr parancsolt cselekedni.

8:6 És előallata Mozes Áront es az ő fiait, es megmosa őket vizzel.

8:7 És rea ada [Áronra] a köntöst, es felöveze őt az övvel, es reavete a palastot, az efodot is reaada, es felöveze az efod övevel, es megerősite azt rajta.

8:8 És felteve arra a hosent, es beteve a hosenbe az Urimot es a Thummimot.

8:9 Azutan felteve fejere a süveget, es elől odateve a süvegre az arany lapot, a szent koronat, a mint parancsolta vala az Úr Mozesnek.

8:10 Veve Mozes a kenetnek olajat is, es megkene a hajlekot minden bennevaloval egybe, es felszentele azokat.

8:11 És hinte abbol az oltarra is hetszer, es felkene az oltart es annak minden edenyet, a mosdomedenczet is a labaval együtt, hogy azokat megszentelje.

8:12 Az Áron fejere is tölte a kenetnek olajabol, es megkene őt, hogy felszentelje őt.

8:13 És előallata Mozes az Áron fiait is, es felöltöztete azokat is az ő köntöseikbe, es felöveze őket övvel, felköte nekik a süvegeket is, a mint az Úr parancsolta vala Mozesnek.

8:14 Azutan előhoza egy tulkot a bűnert valo aldozatra, es Áron az ő fiaival egybe a bűnert valo aldozat tulkanak fejere teve az ő kezet.

8:15 És miutan megöltek azt, vőn Mozes annak vereből, es tőn az ujjaval az oltarnak szarvaira köröskörül, es megtisztita az oltart, a többi vert pedig önte az oltarnak aljara; es felszentelte azt, hogy engesztelest szerezzen rajta.

8:16 Azutan veve mindazt a köverseget, a mely annak a belin vala, es a maj hartyajat, es a ket vesejet es azoknak köverseget, es elfüstölögtete Mozes [azokat] az oltaron.

8:17 A tulkot pedig, azaz annak bőret, husat es ganejat megegete tűzzel a taboron kivül, a mint az Úr parancsolta vala Mozesnek.

8:18 Azutan előallata az egőaldozatra valo kost, es Áron es az ő fiai ratevek kezeiket a kos fejere.

8:19 És megölek [azt]; Mozes pedig elhinte a vert az oltarra köröskörül.

8:20 És a kost tagjaira vagdalak, es Mozes elfüstölögtete annak a fejet, a tagjait es a köverjet.

8:21 A beleket pedig es a labszarakat megmosta vizben, es elfüstölögtete Mozes az egesz kost az oltaron. Kedves illatu egőaldozat ez, tűzaldozat ez az Úrnak, a mint megparancsolta vala az Úr Mozesnek.

8:22 Azutan előallata a masik kost is, a felavatasi kost, es ratevek Áron es az ő fiai kezeiket a kos fejere.

8:23 És megölek azt; Mozes pedig vőn annak vereből, es tőn abbol az Áron jobb fülenek czimpajara, es jobb kezenek hüvelykere es jobb labanak hüvelykere.

8:24 Előallata az Áron fiait is, es tőn Mozes a verből azok jobb fülenek czimpajara, es jobb kezöknek hüvelykere es jobb laboknak hüvelykere; azutan oda tölte Mozes a vert az oltarra köröskörül.

8:25 És veve a köverjet es a farkat es mindazt a köverjet, a mely a belen van, tovabba a maj hartyajat, es a ket veset azoknak köverjevel egybe, es a jobb lapoczkat;

8:26 És a kovasztalan kenyerek kosarabol, a mely az Úr előtt vala, vőn egy kovasztalan lepenyt, egy olajos kalacsot, es egy pogacsat, es raka [azokat] a köversegekre es a jobb lapoczkara;

8:27 És teve mindezeket az Áron kezeire es az ő fiainak kezeire, es meglobaltata azokat az Úr előtt.

8:28 Azutan elveve azokat Mozes az ő kezeikből, es elfüstölögtete az oltaron az egeszen egőaldozattal egybe. Felavatasi aldozatok ezek, kedves illatu tűzaldozat ez az Úrnak.

8:29 Elveve pedig Mozes a szegyet, es meglobala azt az Úr előtt; a felavatasi kosbol a Mozes resze lőn ez, a mint megparancsolta vala az Úr Mozesnek.

8:30 Azutan vőn Mozes a kenetnek olajabol es a verből, a mely az oltaron vala, es meghinte Áront es az ő ruhait, az ő fiait es az ő fiainak ruhait ő vele együtt, es megszentele Áront es az ő ruhait, es az ő fiait es az ő fiainak ruhait ő vele együtt.

8:31 És monda Mozes Áronnak es az ő fiainak: Főzzetek meg a hust a gyülekezet satoranak nyilasanal, es ott egyetek meg azt es a kenyeret, a mely a felavatasi aldozat kosaraban van, a mikepen megparancsoltam, mondvan: Áron es az ő fiai egyek meg azt.

8:32 A mi pedig megmarad a husbol es kenyerből, tűzzel egessetek meg.

8:33 De a gyülekezet satoranak nyilasan ki ne menjetek het napig, addig a napig, a melyen betelnek a ti felavatastoknak napjai, mert het nap avat fel benneteket [az] [Úr.

8:34 A mikepen e napon cselekedett, ugy parancsolta az Úr hogy cselekedjünk, hogy nektek engesztelest szerezzünk.

8:35 A gyülekezet satoranak nyilasanal maradjatok ejjel es nappal het napig, es tartsatok meg, a mit megtartani rendelt az Úr, hogy meg ne haljatok; mert igy parancsolta vala nekem.

8:36 Áron azert es az ő fiai mind akkepen cselekedenek, a mint megparancsolta vala nekik az Úr Mozes altal.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase