Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

6:1 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

6:2 Mikor vetkezik valaki, es hűtlenseget követ el az Úr ellen, [tudniillik] eltagadja felebaratjanak reabizott vagy kezebe adott holmijat, vagy megrabolja vagy zsarolja felebaratjat;

6:3 Vagy ha elveszett holmit talalt, es eltagadja, vagy valami miatt hamisan esküszik, akarmi is az, a mit az ember ugy cselekszik, hogy vetkezik vele:

6:4 Mivelhogy azert bűnösse lett es vetkezett, teritse vissza az elrablottat, a mit rabolt, vagy a zsaroltat, a mit zsarolt, vagy a rea bizottat, a mi rea bizatott, vagy az elveszettet, a mit megtalalt;

6:5 Vagy akarmi legyen, a mire hamisan esküdött, fizesse meg azt teljes erteke szerint, es hozzatoldva az ötödreszet, adja azt annak, a kie volt, bűnbevallasanak napjan.

6:6 Az ő bűneert pedig vigyen az Úrnak a nyajbol egy ep kost a paphoz, a te becslesed szerint, bűnert valo aldozatul.

6:7 Így szerezzen neki engesztelest a pap az Úr előtt, es megbocsattatik neki mindaz, a mit cselekedett, es a miben vetkezett.

6:8 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

6:9 Parancsolj Áronnak es az ő fiainak, mondvan: Ez az egeszen egőaldozat törvenye: Legyen az egeszen egőaldozat az oltaron levő tüzelőhelyen egesz ejszaka, mind reggelig, es az oltarnak tüze egve maradjon azon.

6:10 A pap öltse fel az ő gyolcs ruhajat, es a gyolcs labravalot is öltse fel az ő testere, es szedje el a hamut, a mive egette a tűz az egőaldozatot az oltaron, es töltse azt az oltar melle.

6:11 Azutan vesse le azt a ruhajat, es öltözzek mas ruhaba, es vigye ki a hamut a taboron kivül, tiszta helyre.

6:12 Az oltaron levő tűz pedig egve maradjon azon, el ne aludjek, hanem egessen fat rajta a pap minden reggel, es rakja rea az egeszen egőaldozatot, es azon füstölögtesse el a halaaldozat köverjet [is].

6:13 A tűz szüntelen egve maradjon az oltaron, es el ne aludjek.

6:14 Ez pedig az etelaldozatnak törvenye: az Áron fiai aldozzak azt az Úr előtt az oltaron.

6:15 És vegyen valaki közülök az etelaldozat lisztlangjabol egy marokkal, es annak olajabol is, a tömjent pedig, a mely az etelaldozathoz valo, mind; es egesse el az oltaron; annak emlekeztető resze kedves illat az Úr előtt.

6:16 A mi pedig megmarad belőle, egyek meg Áron es az ő fiai, kovasztalanul egyek meg, szenthelyen, a gyülekezet satoranak pitvaraban egyek meg azt.

6:17 Ne süssek [azt] kovaszszal, [mert] nekik adtam azt, reszökül az en tűzaldozataimbol; igen szentseges az, mint a bűnert es vetekert valo aldozat.

6:18 Az Áron fiai közül minden ferfiu egye azt. Örökkevalo rendtartas legyen ez a ti nemzetsegeiteknel az Úrnak tűzaldozatai felől. Valaki illeti azokat, szent legyen.

6:19 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

6:20 Ez Áronnak es az ő fiainak aldozatjok, a melyet az Úrnak aldozzanak, mikor felkenik őket: Egy efa lisztlangnak tizedresze mindenkor etelaldozatul, fele reggel, fele pedig estve.

6:21 Serpenyőben keszittessek, olajjal összegyurva vidd el azt, az etelaldozati sütemenyeket darabokban aldozd az Úrnak kedves illatul.

6:22 A mely pap az ő helyebe kenetik fel az ő fiai közül, az mivelje ezt. Örökkevalo rendtartas ez, az Úrnak mindenestől füstölögtessek el.

6:23 Mert a pap minden etelaldozatanak mindenestől meg kell egettetni, nem kell [abbol semmit] megenni.

6:24 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

6:25 Szolj Áronnak es az ő fiainak, mondvan: Ez a bűnert valo aldozat törvenye: a mely helyen meg szoktak ölni az egeszen egőaldozatot, azon a helyen öljek meg a bűnert valo aldozatot az Úr előtt; igen szentseges az.

6:26 A mely pap megaldozza azt a bűnert, az egye meg azt, szent helyen egye meg, a gyülekezet satoranak pitvaraban.

6:27 Valami annak a husat erinti, szent legyen, es ha annak vereből valami a ruhajara esik [valakinek], azt, a mire a ver esett, mosd meg szenthelyen.

6:28 És a cserepedenyt, a melyben azt főztek, törjek el; hogyha pedig erczfazekban főztek, suroljak meg, es mossak meg vizzel.

6:29 A papok között minden ferfiu eheti azt; igen szentseges az.

6:30 Valamely bűnert valo aldozat vereből bevisznek a gyülekezet satoraba, a szenthelyen valo engeszteles vegett, az meg nem ehető: tűzzel egettessek meg.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase