Main Index: Hungarian Bible

3. Mozes 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]   

4:1 Szola ismet az Úr Mozesnek, mondvan:

4:2 Szolj az Izrael fiainak, mondvan: Ha valaki tevedesből vetkezik az Úrnak valamely parancsolata ellen, ugy a mint nem kellene cselekednie, es a [parancsolatok] közül valamelyiknek ellene cselekszik:

4:3 Ha a felkent pap vetkezik, a nepnek romlasara: hozzon az ő bűneert, a melyet elkövetett, egy tulkot, fiatal ep marhat az Úrnak bűnaldozatul.

4:4 És vigye a tulkot a gyülekezet satoranak nyilasahoz, az Úr ele, es tegye a kezet a tuloknak fejere, es a tulkot ölje meg az Úr előtt.

4:5 És vegyen a felkent pap a tuloknak vereből, es vigye be azt a gyülekezet satoraba.

4:6 És martsa be a pap az ő ujjat a verbe, es hintsen a verből hetszer az Úr előtt a szent hajleknak függönye fele.

4:7 És tegyen a pap a verből az Úr előtt a fűszerekből valo füstölő oltar szarvaira, a mely ott van a gyülekezet satoraban; a tulok veret pedig mind öntse az egeszen egőaldozat oltaranak aljara, a mely a gyülekezet satoranak nyilasanal van.

4:8 Azutan a tuloknak, a mely bűnaldozatra valo, minden köverjet szedje ki belőle: azt a köverjet, amely betakarja a belet, es mindazt a köverjet, a mi a belek között van.

4:9 A ket veset is, es a rajtuk levő köverseget, a mely a veknyaknal van, es a majon levő hartyat a vesekkel együtt vegye el,

4:10 A mikepen kiszedik a halaaldozatra valo tulokbol; es füstölögtesse el azokat a pap az egőaldozatnak oltaran.

4:11 A tuloknak pedig bőret es minden husat, fejevel es labszaraival együtt, belit es ganejat,

4:12 És mind az egesz tulkot vigye ki a taboron kivül tiszta helyre, a hova a hamut öntik: es egesse el azt a fan, tűzben; ott egessek meg, a hova a hamut öntik.

4:13 Hogyha pedig az Izrael fiainak egesz közönsege megteved, es a gyülekezet előtt rejtve marad e dolog; es valami olyat cselekesznek az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen, a mit nem kellett volna cselekedni, es bűnösökke lesznek:

4:14 Mikor kitudodik a bűn, a melyet elkövettek: akkor aldozzek a gyülekezet egy tulkot, fiatal marhat a bűnert, es vigye azt a gyülekezetnek satora ele.

4:15 És a gyülekezet venei tegyek kezeiket a tuloknak fejere az Úr előtt, es ölje meg a tulkot [a] [pap] az Úr előtt.

4:16 Azutan vigyen be a felkent pap a tulok vereből a gyülekezet satoraba.

4:17 És martsa be a pap az ő ujjat a verbe, es hintsen abbol hetszer az Úr előtt a függöny fele.

4:18 És tegyen a verből az oltar szarvaira is, a mely az Úr előtt, a gyülekezet satoraban van; a vert pedig mind öntse az egeszen egőaldozat oltaranak aljara, a mely a gyülekezet satoranak nyilasa előtt van.

4:19 Minden köverjet pedig szedje ki belőle, es füstölögtesse el az oltaron.

4:20 És ugy cselekedjek azzal a tulokkal, mint a bűnert valo tulokkal cselekvek, ugy cselekedjek vele, es engesztelest szerez szamukra a pap, es megbocsattatik nekik.

4:21 És vigye ki a tulkot a taboron kivül, es egesse el azt, mikepen elegette az első tulkot. A gyülekezet bűneert valo aldozat ez.

4:22 Ha fejedelem vetkezik, es cselekeszik valamit az Úrnak, az ő Istenenek parancsolata ellen, a mit nem kellett volna cselekedni, es bűnösse lesz tevedesből:

4:23 Ha tudtara esik neki a bűne, a melyet elkövetett, akkor vigyen aldozatul egy ep kecskebakot,

4:24 És tegye kezet a baknak fejere, es ölje meg azt azon a helyen, a hol megölik az egeszen egőaldozatot, az Úr előtt; bűnert valo aldozat ez.

4:25 És vegyen a pap a bűnert valo aldozatnak vereből az ő ujjaval, es tegyen az egőaldozat oltaranak szarvaira; a veret pedig öntse az egőaldozatok oltaranak aljara.

4:26 A köverjet pedig mind füstölögtesse el az oltaron, mint a halaaldozatnak köverjet. Így szerezzen neki a pap engesztelest az ő bűneert, es megbocsattatik neki.

4:27 Ha pedig a föld nepe közül vetkezik valaki tevedesből, mivelhogy az Úrnak valamelyik parancsolatja ellen olyat cselekeszik, a mit nem kellett volna cselekedni, es bűnösse lesz;

4:28 Ha tudtara esik neki az ő bűne, a melyet elkövetett: vigyen aldozatul az ő bűneert, a melyet elkövetett, egy ep nősteny kecsket.

4:29 És tegye a kezet a bűnert valo aldozat fejere, es ölje meg a bűnert valo aldozatot az egeszen egőaldozat helyen.

4:30 És vegyen a pap annak vereből az ujjaval, es tegyen az egőaldozat oltaranak szarvaira, a veret pedig mind öntse az oltarnak aljara.

4:31 Azutan vegye el minden köverjet, a mint elveszik a halaaldozatnak köverjet: es füstölögtesse el a pap az oltaron, kedves illatul az Úrnak. Ekkepen szerezzen neki engesztelest a pap, es megbocsattatik annak.

4:32 Ha pedig baranyt visz az ő bűnert valo aldozataul, nőstenyt es epet vigyen.

4:33 És tegye a kezet annak a bűnert valo aldozatnak fejere, es ölje meg azt bűnert valo aldozatul azon a helyen, a hol megölik az egeszen egőaldozatot.

4:34 És vegyen a pap a bűnert valo aldozat vereből az ujjaval, es tegyen az egőaldozat oltaranak szarvaira; a vert pedig mind öntse az oltarnak aljara.

4:35 Azutan vegye el minden köverjet, a mint elveszik a halaaldozatra valo baranynak köverjet, es füstölögtesse el azokat a pap az oltaron az Úrnak tűzaldozataival. Ekkepen szerezzen neki engesztelest a pap az ő bűneert, a melyet elkövetett, es megbocsattatik neki.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase