Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 50

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

50:1 Jozsef pedig az ő atyja orczajara borula es sirankozek felette es csokolgata őt.

50:2 És megparancsola Jozsef az ő szolgainak, az orvosoknak, hogy balzsamozzak be az ő atyjat; es bebalzsamozak az orvosok Izraelt.

50:3 Mikor negyven nap eltelek, mert akkorra telnek be a bebalzsamozas napjai, siratak őt az Égyiptombeliek hetven napig.

50:4 És elmulanak az ő siratasanak napjai, es szola Jozsef a Farao hazanepehez, mondvan: Ha kedves vagyok előttetek, szoljatok kerlek a Faraonak, mondvan:

50:5 Az en atyam engem megesketett, mondvan: Íme en meghalok; az en siromba, melyet Kanaan földen astam magamnak, oda temess el engem. Most hat kerlek, hadd menjek el, es temessem el az en atyamat, azutan visszaterek.

50:6 És monda a Farao: Eredj el es temesd el a te atyadat, a mint megesketett teged.

50:7 Elmene azert Jozsef, hogy az ő atyjat eltemesse, es vele együtt felmenenek mind a Farao szolgai, az ő hazanak venei es Égyiptom földenek minden venei.

50:8 Jozsefnek is egesz haznepe; es az ő batyjai, es az ő atyjanak haznepe; csak gyermekeiket, juhaikat es barmaikat hagytak a Gosen földen.

50:9 Felmenenek annakfelette ő vele szekerek is es lovagok, ugy hogy igen nagy sereg vala.

50:10 Mikor eljutanak Atad szerűjehez, mely a Jordanon tul van, nagy es keserves sirassal siranak ott. Jozsef pedig het napig gyaszola az ő atyjat.

50:11 És latak az orszag lakosai, a Kanaan nepe azt a gyaszt Atad szerűjenel, es mondanak: Keserves gyasza ez az Égyiptombelieknek. Azert nevezek azt a helyet Ábel Miczrajimnak, mely a Jordanon tul van.

50:12 Akepen cselekedenek azert [Jakobbal] az ő fiai, a mikepen megparancsolta vala nekik.

50:13 Elvivek ugyanis őt az ő fiai Kanaan földere es eltemetek őt a Makpelah mezőnek barlangjaba, melyet vett vala Ábraham a mezővel együtt temetesre valo öröksegnek a Khitteus Efrontol Mamrenak atelleneben.

50:14 És visszatere Jozsef Égyiptomba, ő, es az ő atyjafiai, es mind azok, kik vele fölmentek vala az ő atyjanak temetesere, minekutana eltemette az ő atyjat.

50:15 A mint latak Jozsef batyjai, hogy az ő atyjok meghalt, ezt mondjak vala: Hatha gyűlölni fog minket Jozsef, es visszaadja nekünk mindazt a gonoszt, a mit rajta elkövettünk.

50:16 Izenetet küldenek azert Jozsefhez, mondvan: A te atyad megparancsolta nekünk az ő holta előtt, mondvan:

50:17 Így szoljatok Jozsefhez: Kerünk teged, bocsasd meg a te atyadfiainak vetket es bűnöket, mert gonoszul cselekedtek te ellened. Most azert bocsasd meg azoknak vetket, a kik a te atyad Istenet szolgaljak. Jozsef pedig sir vala, mikor ezt mondak neki.

50:18 Jarulanak pedig ő hozza az ő testverei is, es leborulanak előtte es mondanak: Íme mi a te szolgaid [vagyunk].

50:19 Jozsef pedig monda: Ne feljetek: avagy Isten gyanant [vagyok-e ]en?

50:20 Ti gonoszt gondoltatok en ellenem, [de] Isten azt jora gondolta [forditani], hogy cselekedjek ugy a mint ma, hogy sok nep eletet megtartsa.

50:21 Most annakokaert ne feljetek: Eltartalak en titeket es a ti gyermekeiteket. És megvigasztala őket es szivökre beszele.

50:22 Jozsef pedig Égyiptomban lakozek; mind ő, mind az ő atyjanak hazanepe. És ele Jozsef szaz tiz esztendeig.

50:23 És lata Jozsef Efraimtol harmad izben valo fiait. Manasse fianak Makhirnak is születtek Jozsef terden gyermekei.

50:24 És monda Jozsef az ő testvereinek: Én meghalok, de Isten bizonnyal meglatogat titeket es felvisz titeket e földről arra a földre, melyet esküvel igert meg Ábrahamnak, Izsaknak es Jakobnak.

50:25 És megeskete Jozsef Izrael fiait, mondvan: Mikor az Isten titeket bizonnyal meglatogat, vigyetek fel innen az en tetemeimet magatokkal.

50:26 És meghala Jozsef szaz tiz esztendős koraban, es bebalzsamozak, es koporsoba tevek Égyiptomban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase