Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 49

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

49:1 És szolita Jakob az ő fiait, es monda: Gyűljetek egybe, hadd jelentsem meg nektek, a mi ratok következik a messze jövőben.

49:2 Gyűljetek össze s hallgassatok Jakobnak fiai! hallgassatok Izraelre, a ti atyatokra.

49:3 Ruben, te elsőszülöttem, erőm, tehetsegem zsengeje, első a meltosagban, első a hatalomban.

49:4 Állhatatlan, mint a viz, nem leszesz első, mivel atyad agyaba leptel fel: akkor megfertőztetted! Nyoszolyamba lepett ő.

49:5 Simeon es Levi atyafiak, erőszak eszközei az ő fegyverök.

49:6 Tanacsukban ne legyen reszes lelkem, gyűlesükkel ne egyesűljön dicsősegem, mert haragjokban ferfit öltek, s kedvök telve inat szegtek az ökörnek.

49:7 Átkozott haragjok, mert erőszakos, es dühök, mivel kegyetlen; eloszlatom őket Jakobban, es elszelesztem Izraelben.

49:8 Juda! teged magasztalnak atyadfiai, kezed ellensegeidnek nyakan lesz s meghajolnak előtted atyaidnak fiai.

49:9 Oroszlankölyök Juda; zsakmanyt ejtven, felmentel, fiam! Lehevert, lenyugodott, mint a him oroszlan, es mint nősteny oroszlan; ki veri őt fel?

49:10 Nem mulik el Judatol a fejedelmi bot, sem a vezeri palcza terdei közűl; mig eljő Silo, es a nepek neki engednek.

49:11 Szőlőtőhöz köti szamarat, es nemes venyigehez szamara vemhet, ruhajat borban mossa, felöltőjet a szőlő vereben.

49:12 Bortol veresek szemei, tejtől feherek fogai.

49:13 Zebulon a tenger partjaig lakozik, azaz a hajok kikötőjeig s hataranak szele Czidonig er.

49:14 Izsakhar erős csontu szamar, a karamok közt heveresz.

49:15 S latja, hogy jo a nyugalom es hogy a föld mily kies: teher ala hajtja hatat, s robotolo szolgava lesz.

49:16 Dan iteli az ő nepet, mint Izrael akarmelyik nemzetsege.

49:17 Dan kigyo lesz az uton, szarvaskigyo az ösvenyen, mely a lo körmebe harap, hogy lovagja hanyatt esik.

49:18 Szabaditasodra varok Uram!

49:19 Gad! had haborgatja; majd ő hag annak sarkaba.

49:20 Ásernek kenyere köver, kiralyi csemeget szolgaltat.

49:21 Nafthali, gyorslabu szarvas, az ő beszede kedves.

49:22 Termekeny fa Jozsef, termő ag a forras mellett, agazata meghaladja a kőfalat.

49:23 Keseritik, lövöldözik es üldözik a nyilazok:

49:24 De mereven marad kezive, feszülten keze karjai, Jakob Hatalmasanak kezetől, onnan, Izrael pasztoratol, kősziklajatol.

49:25 Atyad Istenetől, a ki segeljen; a mindenhatotol, a ki megaldjon, az eg aldasaival, onnan felülről, a melyseg aldasaival, mely alant terül, az emlők es anyameh aldasaival.

49:26 Atyad aldasai meghaladjak az ős hegyek aldasait, az örök halmok kiessegeit. Szalljanak Jozsef fejere, a testverek közűl kivalasztatottnak koponyajara.

49:27 Benjamin ragadozo farkas: reggel ragadomanyt eszik, este pedig zsakmanyt oszt.

49:28 Mind ezek Izrael nemzetsegei, tizenketten, es ez az a mit mondott nekik az ő atyjok, mikor őket megalda; mindeniket tulajdon aldasaval alda meg.

49:29 És parancsola nekik es monda: Én az en nepemhez takarittatom, temessetek engem az en atyaimhoz, ama barlangba, mely a Khitteus Efron mezejen van.

49:30 Abba a barlangba, mely Kanaan földen Mamre atelleneben Makpelahnak mezejen van, melyet megvett Ábraham a mezővel együtt a Khitteus Efrontol, temetesre valo öröksegül.

49:31 Oda temettek el Ábrahamot es Sarat az ő feleseget; oda temettek Izsakot es Rebekat az ő feleseget; s oda temettem el Leat is.

49:32 Szerzemeny e mező es a barlang, mely abban van, a Kheth fiaitol.

49:33 És elvegeze Jakob a mit fiainak parancsolt es fölszede labait az agyra, es kimulek es az ő nepehez takarittatek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase