Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 47

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

47:1 Elmene azert Jozsef es tudtara ada a Faraonak, es monda: Az en atyam es atyamfiai, juhaikkal, barmaikkal es mindenökkel valamijök volt, ide jöttek Kanaan földeről; es most Gosen földen vannak.

47:2 És vőn ötöt az ő testverei közűl, es allita őket a Farao ele.

47:3 És monda a Farao a [Jozsef] testvereinek: Mi a ti eletmodotok? És mondanak a Faraonak: Juhpasztorok a te szolgaid, mi is, mint a mi atyaink.

47:4 És mondanak a Faraonak: Azert jöttünk, hogy e földön tartozkodjunk, mert a te szolgaid barmainak nincs legelője, mivelhogy elhatalmazott az ehseg Kanaan földen: hadd lakjanak azert most a te szolgaid Gosen földen.

47:5 És szola a Farao Jozsefnek, mondvan: A te atyad es a te atyadfiai jöttek te hozzad.

47:6 Égyiptom földe ime előtted van; e föld legjobb reszeben telepitsd le a te atyadat es atyadfiait, lakozzanak a Gosen földen: ha pedig tudod, hogy vannak közöttök arra termett emberek, tedd azokat az en barmaim gondviselőive.

47:7 Bevive Jozsef Jakobot is az ő atyjat, es allita őt a Farao ele. És köszönte Jakob a Faraot.

47:8 És monda a Farao Jakobnak: Hany esztendős vagy?

47:9 Monda pedig Jakob a Faraonak: Az en bujdosasom esztendeinek napjai szaz harmincz esztendő; kevesek es nyomorusagosak voltak az en eletem esztendeinek napjai, es nem ertek el az en atyaim elete esztendeinek napjait, a meddig ők bujdostak.

47:10 És megalda Jakob a Faraot, es kimene a Farao elől.

47:11 Megtelepite tehat Jozsef az ő atyjat es atyjafiait, es ada nekik birtokot Égyiptom földen, annak a földnek legjobb reszeben a Rameszesz földen; a mint megparancsolta vala a Farao.

47:12 És ellatja vala Jozsef az ő atyjat es atyjafiait, es az ő atyjanak egesz hazanepet kenyerrel, gyermekeik szamahoz kepest.

47:13 És kenyer nem vala az egesz föld kereksegen, mert igen nagy vala az ehseg, es elalelt vala Égyiptom földe, es a Kanaan földe az ehseg miatt.

47:14 Jozsef pedig mind összeszede a penzt, a mi talaltatik vala Égyiptomnak es Kanaannak földen a gabonaert, a melyet azok vesznek vala; es bevive Jozsef a penzt a Farao hazaba.

47:15 És mikor elfogyott a penz Égyiptom földeről is, Kanaan földeről is, egesz Égyiptom Jozsefhez mene, mondvan: Adj nekünk kenyeret, miert haljunk meg szemed lattara, azert hogy nincs penz?

47:16 És monda Jozsef: Hozzatok ide barmaitokat, es adok nektek a ti barmaitokert, ha nincs penz.

47:17 És elvivek barmaikat Jozsefhez, es ada nekik Jozsef kenyeret lovakert, juhokert, ökrökert es szamarakert: es eltarta őket abban az esztendőben kenyerrel az ő barmaik összesegeert.

47:18 Mikor pedig elmulek az esztendő, menenek hozza a masodik esztendőben, es mondanak neki: Nem titkolhatjuk el uramtol, hogy bizony elfogyott a penz, es a barom-nyajak mind uramnal vannak, a mint latja az en uram semmi sem maradt, csak testünk es földünk.

47:19 Miert veszszünk el szemed lattara mind magunk, mind földünk? vegy meg minket es földünket kenyeren, es mi es a mi földünk szolgai leszünk a Faraonak; csak adj magot, hogy eljünk s ne haljunk meg, es a föld ne pusztuljon el.

47:20 Megveve azert Jozsef egesz Égyiptom földet a Farao reszere, mert az Égyiptombeliek mind eladak az ő földjöket, mivelhogy erőt vett vala rajtok az ehseg. És a föld a Faraoe lőn.

47:21 A nepet pedig egyik varosbol a masikba telepite Égyiptom egyik hatarszeletől masik szeleig.

47:22 Csak a papok földet nem veve meg, mert a papoknak szabott reszök vala a Faraotol es abbol a szabott reszből elnek vala, a mit nekik a Farao ad vala; annak okaert, nem adak el az ő földjöket.

47:23 És monda Jozsef a nepnek: Íme megvettelek titeket a mai napon, es a ti földeteket a Faraonak. Ímhol szamotokra a mag, vessetek be a földet.

47:24 És takaraskor adjatok a Faraonak egy ötödreszt; negy resz pedig legyen a tietek, a mező bevetesere es elestekre, mind magatoknak, mind hazatok nepenek, es gyermekeiteknek eledelül.

47:25 És mondanak: Életünket megtartottad; hadd talaljunk kegyelmet uram szemei előtt, es szolgai leszünk a Faraonak.

47:26 És törvenynye teve azt Jozsef mind e mai napig Égyiptom földen, hogy a Faraoe az ötödresz, csak a papok földe, egyedűl az nem volt a Faraoe.

47:27 Lakozek azert Izrael Égyiptom földeben a Gosen földen, es ott megöröködenek, s megszaporodanak es megsokasodanak felette igen.

47:28 Jakob pedig tizenhet esztendeig el vala Égyiptom földen, es Jakob elete esztendeinek napjai szaz negyvenhet esztendő.

47:29 És elközelgetenek Izrael halalanak napjai, es hivata az ő fiat Jozsefet, s monda neki: Ha en te előtted kedves vagyok, kerlek tedd a kezedet tomporom ala, es legy hozzam szeretettel es hűseggel: Kerlek ne temess el engem Égyiptomban.

47:30 Midőn elaluszom az en atyaimmal, vigy ki engem Égyiptombol es temess el az ő sirjokba. És monda: Én a te beszeded szerint cselekszem.

47:31 És monda: Esküdjel meg nekem! es megesküvek neki. És leborula Izrael az agy fejere.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase