Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 46

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

46:1 Elindula azert Izrael minden hozza tartozoival es mene Beersebaba; es aldozek aldozatokat az ő atyja Izsak Istenenek.

46:2 És szola Isten Izraelnek ejjeli latomasban, es monda: Jakob, Jakob. Ő pedig monda: Ímhol vagyok.

46:3 És monda: Én vagyok az Isten, a te atyadnak Istene: Ne felj lemenni Égyiptomba: mert nagy neppe teszlek ott teged.

46:4 Én lemegyek veled Égyiptomba, es en bizonynyal fel is hozlak; es Jozsef fogja be a te szemeidet.

46:5 Felkerekedek azert Jakob Beersebabol, es elvivek Izrael fiai Jakobot az ő atyjokat, es gyermekeiket es felesegeiket a szekereken, melyeket a Farao küldött vala erette.

46:6 És elvivek nyajaikat es szerzemenyeiket, melyeket Kanaan földen szereztek vala, es jutanak Égyiptomba Jakob es minden vele levő magva.

46:7 Az ő fiait es fiainak fiait, az ő leanyait, es fiainak leanyait es minden vele levő magvat elvive magaval Égyiptomba.

46:8 Ezek pedig az Izrael fiainak nevei, kik bementek Égyiptomba: Jakob es az ő fiai: Jakobnak elsőszülötte Ruben.

46:9 Ruben fiai pedig: Khanokh, Pallu, Kheczron, Kharmi.

46:10 Simeon fiai pedig: Jemuel, Jamin, Ohad, Jakhin, Czohar es Saul a kanaani asszonynak fia.

46:11 Levi fiai pedig: Gerson, Kehat, Merari.

46:12 Juda fiai pedig: Her, Ónan, Sela, Perecz, Zerakh; de megholt vala Her es Ónan a Kanaan földen. Perecznek fiai pedig: Kheczron es Khamul.

46:13 Izsakhar fiai pedig: Thola, Puvah, Job es Simron.

46:14 Zebulon fiai pedig: Szered, Élon, Jakhleel.

46:15 Ezek Lea fiai, a kiket szűlt vala Jakobnak Mesopotamiaban, Dinaval az ő leanyaval együtt. Fiainak es leanyainak összes szama: harminczharom lelek.

46:16 Gad fiai pedig: Czifjon, Khaggi, Suni, Eczbon, Heri, Arodi es Areeli.

46:17 Áser fiai pedig: Jimnah, Jisvah, Jisvi, Beriha es Szerakh az ő hugok; Berihanak fiai pedig: Kheber es Malkhiel.

46:18 Ezek Zilpa fiai, kit Laban adott vala Leanak az ő leanyanak; es ő szűle ezt a tizenhat lelket Jakobnak.

46:19 Rakhelnek, Jakob felesegenek fiai: Jozsef es Benjamin.

46:20 És születenek Jozsefnek Égyiptom földen Manasse es Efraim, a kiket Asznath, Potiferanak, On papjanak leanya szűlt neki.

46:21 Benjamin fiai pedig: Bela, Bekher, Asbel, Gera, Nahaman, Ekhi, Ros, Muppim, Khuppim es Ard.

46:22 Ezek Rakhel fiai, kik születtek Jakobnak, mindössze tizennegy lelek.

46:23 Dan fia pedig: Khusim.

46:24 Nafthali fiai pedig: Jakhczeel, Guni, Jeczer es Sillem.

46:25 Ezek Bilha fiai, kit adott vala Laban Rakhelnek az ő leanyanak; es ezeket szűlte Jakobnak, mindössze het lelket.

46:26 Valamennyi Jakobbal Égyiptomba jött lelek, kik az ő agyekabol szarmaztak, a Jakob fiainak felesegeit nem szamitva, mindössze hatvanhat lelek.

46:27 Jozsef fiai pedig, kik Égyiptomban születtek, ket lelek. Jakob egesz hazanepe, mely Égyiptomba ment vala, hetven lelek.

46:28 Judat pedig elkülde maga előtt Jozsefhez, hogy utmutatoja legyen Gosen fele. És eljutanak Gosen földere.

46:29 És befogata Jozsef az ő szekerebe, es eleibe mene Izraelnek az ő atyjanak Gosenbe; s a mint maga előtt lata, nyakaba borula, es sira az ő nyakan sok ideig.

46:30 És monda Izrael Jozsefnek: Immar örömest meghalok, minekutana lattam a te orczadat, hogy meg elsz.

46:31 Jozsef pedig monda az ő testvereinek, es az ő atyja hazanepenek: Felmegyek es tudtara adom a Faraonak, es ezt mondom neki: Az en testvereim es atyam haznepe, kik Kanaan földen valanak, eljöttek en hozzam.

46:32 Azok az emberek pedig juhpasztorok, mert baromtarto nep valanak, es juhaikat, barmaikat, es mindenöket valamijök van, elhoztak.

46:33 S ha majd a Farao hivat titeket es azt kerdi: Mi a ti eletmodotok?

46:34 Azt mondjatok: Baromtarto emberek voltak a te szolgaid gyermeksegünktől fogva mind ez ideig, mi is, mint a mi atyaink, hogy lakhassatok Gosen földen; mert minden juhpasztor utalatos az Égyiptombeliek előtt.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase