Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 45

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

45:1 És nem tartoztathata magat tovabb Jozsef mindazok előtt, kik körűlötte allanak es felkialta: Vezessetek ki minden embert mellőlem. És nem marada senki nala, mikor megismertete magat Jozsef az ő atyjafiaival.

45:2 És hangos sirasra fakada, ugy hogy meghallak az Égyiptombeliek, es meghalla a Farao haznepe is.

45:3 És monda Jozsef az ő atyjafiainak: Én vagyok Jozsef, el-e meg az en atyam? És nem felelhetenek neki az ő atyjafiai, mert megrettentek vala tőle.

45:4 Monda azert Jozsef az ő atyjafiainak: Jőjjetek közelebb hozzam! És közelebb menenek. Akkor monda: Én [vagyok] Jozsef, a ti testveretek, kit eladtatok vala Égyiptomba.

45:5 És most ne bankodjatok, es ne bosszankodjatok azon, hogy engem ide eladtatok; mert a ti megmaradastokert küldött el engem Isten ti előttetek.

45:6 Mert immar ket esztendeje, hogy ehseg van e földön, de meg öt esztendő van hatra, melyben sem szantas, sem aratas nem lesz.

45:7 Az Isten küldött el engem ti előttetek, hogy miveljem a ti megmaradasotokat e földön, es hogy megmenthesselek titeket nagy szabaditassal.

45:8 Nem ti küldöttetek azert engem ide, hanem az Isten, ki engem a Farao atyjava tett, es egesz hazanak urava, es Égyiptom egesz földenek fejedelmeve.

45:9 Siessetek es menjetek fel atyamhoz, es mondjatok neki: Ezt mondja a te fiad Jozsef: Az Isten engem egesz Égyiptomnak urava tett, jőjj le en hozzam, ne kessel.

45:10 És Gosen földen lakozol, es en hozzam közel leszesz, mind te, mind fiaid, mind fiaidnak fiai, juhaid, barmaid, es mindened, a mid van.

45:11 És eltartalak ott teged, mert meg öt esztendei ehseg lesz, hogy tönkre ne juss te, es hazadnepe, es semmi, a mid van.

45:12 És ime a ti szemeitek latjak, es az en atyamfianak Benjaminnak szemei, hogy az en szam szol hozzatok.

45:13 Beszeljetek hat el atyamnak minden en dicsősegemet Égyiptomban, es mindazt, a mit lattatok. És siessetek s hozzatok ide az en atyamat.

45:14 És nyakaba borula az ő öccsenek Benjaminnak es sira; Benjamin is sira az ő nyakan.

45:15 És megcsokola mind az ő testvereit es sira ő rajtok; azutan beszedbe ereszkedenek vele az ő testverei.

45:16 És eljuta a hir a Farao hazaba is, mondvan: Eljöttek a Jozsef atyjafiai; es tetszek e dolog mind a Faraonak, mind az ő szolgainak.

45:17 És monda a Farao Jozsefnek: Mondd meg a te atyadfiainak: Ezt cselekedjetek: Terheljetek meg a ti barmaitokat, es eredjetek, menjetek el Kanaan földere;

45:18 És vegyetek fel atyatokat es hazatok nepet, es jőjjetek hozzam; es en nektek adom Égyiptom földenek javat, hogy eljetek e földnek zsirjat.

45:19 Ez is parancsolatul legyen neked: Ezt miveljetek, vigyetek magatokkal Égyiptom földeről szekereket gyermekeitek es felesegeitek szamara, es vegyetek fel atyatokat es jőjjetek.

45:20 A ti hazi eszközeitekre pedig ne tekintsetek sohajtva; mert egesz Égyiptom földenek a legjava a tietek.

45:21 És akepen cselekedenek Izrael fiai; es ada nekik Jozsef szekereket a Farao parancsolatja szerint; es enni valot is ada nekik az utra.

45:22 Valamennyien valanak, mindegyiknek ada egy-egy öltöző ruhat: Benjaminnak pedig ada haromszaz ezüst penzt es öt öltöző ruhat.

45:23 Atyjanak pedig külde ilyenkepen: tiz szamarat egyiptomi javakkal terhelve, es tiz nősteny szamarat gabonaval, kenyerrel es egyeb elelemmel terhelve, az ő atyjanak az utra.

45:24 És elbocsata az ő testvereit, es elmenenek, es monda nekik: Ne haborogjatok az uton.

45:25 Feljövenek azert Égyiptombol: es eljutanak Kanaan földere az ő atyjokhoz, Jakobhoz.

45:26 És mikor tudtara adak, mondvan: Jozsef meg el, es hogy uralkodik egesz Égyiptom földen; az ő szive elalelt, mert nem hisz vala nekik.

45:27 Elbeszelek azert neki Jozsef minden beszedet, a melyeket velök beszelt vala, es lata a szekereket is, a melyeket Jozsef küldött vala, hogy őt elvigyek; akkor fölelede az ő atyjoknak, Jakobnak lelke.

45:28 És monda Izrael: Eleg nekem, hogy Jozsef az en fiam meg el: lemegyek hat, hogy meglassam őt minekelőtte meghalok.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase