Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 44

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

44:1 Azutan parancsola [Jozsef] az ő haza gondviselőjenek, mondvan: Töltsd meg ez embereknek zsakjait eleseggel a mennyit elvihetnek; es mindeniknek penzet tedd zsakja szajaba.

44:2 Az en poharamat pedig, az ezüst poharat, tedd a legkisebbik zsakjanak szajaba gabonajanak araval együtt. És az Jozsef beszede szerint cselekedek, a mint beszelt vala.

44:3 Reggel virradatkor, elbocsattatanak azok az emberek, szamaraikkal együtt.

44:4 Kimenenek a varosbol, de nem messze haladhatanak, a mikor monda Jozsef az ő haza gondviselőjenek: Kelj fel, siess utanuk azoknak az embereknek es ha elered őket, mondd nekik: Miert fizettetek gonoszszal a jo helyebe?

44:5 Avagy nem abbol iszik-e az en uram? es abbol szokott jövendölni! Gonoszul cselekedtetek, a mit cselekedtetek!

44:6 És utolere őket, es ilyen szavakkal szola nekik.

44:7 Azok pedig mondanak neki: Miert szol az en uram ilyen szavakkal? Tavol legyen szolgaidtol, hogy ilyen dolgot cselekedjenek.

44:8 Íme a penzt, melyet zsakjaink szajaban talaltunk vala, meghoztuk neked Kanaan földeről; hogy loptunk volna hat urad hazabol ezüstöt vagy aranyat?

44:9 Akinel megtalaltatik a te szolgaid közűl, haljon meg az; sőt mi is szolgai leszünk uramnak.

44:10 És monda: Mostan is legyen beszedetek szerint: a kinel megtalaltatik, [az] legyen nekem szolgam, ti pedig mentek legyetek.

44:11 És sietenek es leraka kiki az ő zsakjat a földre, es kiolda kiki az ő zsakjat.

44:12 És keresgele; a legnagyobbikon kezde s a legkissebbiken vegeze, es megtalala a poharat a Benjamin zsakjaban.

44:13 Azok pedig meghasogatak ruhajokat, es kiki megterhele a maga szamarat, es visszaterenek a varosba.

44:14 És bemene Juda es az ő atyjafiai a Jozsef hazaba, ki meg ott vala, es földre esenek előtte.

44:15 És monda nekik Jozsef: Mi dolog ez a mit cselekedtetek? Avagy nem tudjatok-e hogy az ilyen magamfele ember jövendölni tud?

44:16 És monda Juda: Mit mondhatunk az en uramnak? Mit szoljunk es mivel igazoljuk magunkat? Az Isten büntetese utolerte szolgaidat. Íme mi az en uram szolgai vagyunk, mind mi, mind az, a kinek kezeben a pohar talaltatott.

44:17 Ő pedig monda: Tavol legyen tőlem, hogy azt cselekedjem: az a kinek kezeben talaltatott a pohar, az legyen nekem szolgam, ti pedig bekesseggel menjetek el a ti atyatokhoz.

44:18 De Juda hozza jarula es monda: Kerlek, uram, hadd szolhasson egy szot uram fülebe a te szolgad, es ne gerjedjen fel haragod a te szolgad ellen; mert hasonlo vagy te a Faraohoz.

44:19 Az en uram kerdezte vala az ő szolgait, mondvan: Van-e atyatok, vagy testveretek?

44:20 Akkor mi azt felelenk az en uramnak: Van egy ven atyank, es egy kis gyermek, a ki az ő vensegeben lett; es ennek batyja megholt, es csak ő maga maradt az ő anyjatol, es az ő atyja szereti őt.

44:21 És azt mondad a te szolgaidnak: Hozzatok en hozzam azt, hogy szemeimet rea vessem.

44:22 És mondank az en uramnak: Nem hagyhatja el az a fiu az ő atyjat; mert ha elhagyja atyjat, meghal [az].

44:23 És ezt mondad a te szolgaidnak: Ha a ti legkisebbik atyatokfia el nem jő veletek, szinem ele se kerűljetek többe.

44:24 Mikor azert felmenenk a te szolgadhoz, az en atyamhoz es tudtul adjuk vala neki az en uramnak beszedet;

44:25 És monda a mi atyank: Menjetek vissza, es vegyetek nekünk [egy ]keves eleseget.

44:26 És mondank: Nem mehetünk le; ha a mi legkisebbik atyankfia velünk lesz, akkor lemegyünk; mert nem mehetünk ama ferfiu szine ele, ha a mi legkisebbik atyankfia velünk nem lesz.

44:27 És monda a te szolgad, az en atyam, nekünk: Ti tudjatok hogy az en felesegem nekem csak ket [fiat] szűlt.

44:28 Az egyik kimene tőlem, es azt mondom vala: bizonyara [fenevad] szaggatta szellyel es attol fogva nem lattam őt.

44:29 Ha ezt is elviszitek szemeim elől, s veszedelem talalja erni, akkor az en ősz fejemet keserűsegtől boritva bocsatjatok ala a koporsoba.

44:30 Ha tehat most visszamenendek a te szolgadhoz, az en atyamhoz, es e fiu nem lesz velünk, mivelhogy annak lelke ennek lelkehez van nőve,

44:31 Ha meglatja, hogy nincs meg a gyermek, meghal s akkor a te szolgaid, a te szolgadnak, a mi atyanknak ősz fejet buba boritva bocsatjak ala a koporsoba.

44:32 Mivel a te szolgad e fiuert az ő atyjanal kezes lett, mondvan: Ha vissza nem hozom őt hozzad, mind eltig bűnös legyek az en atyam előtt.

44:33 Hadd maradjon azert e gyermek helyebe a te szolgad, az en uramnak szolgajaul; e gyermek pedig menjen fel az ő batyjaival.

44:34 Mert mimodon mehetnek en fel atyamhoz, ha e gyermek velem nem lenne, a nelkül, hogy ne lassam a nyomorusagot, mely atyamat erne?

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase