Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 43

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

43:1 Az ehseg pedig elhatalmazott vala az orszagon.

43:2 És lőn mikor fogytan vala az eleseg, melyet Égyiptombol hoztak vala, monda nekik az ő atyjok: Menjetek el ismet, vegyetek nekünk egy keves eleseget.

43:3 És felele neki Juda, mondvan: Erősen fogadkozek az a ferfiu, mondvan: Szinem ele ne kerűljetek, ha veletek nem lesz a ti atyatokfia.

43:4 Ha azert elbocsatod velünk a mi öcsenket, elmegyünk, es veszünk neked eleseget;

43:5 Ha pedig el nem bocsatod, nem megyünk, mert az a ferfiu megmonda nekünk: Szinem ele ne kerűljetek, ha a ti atyatokfia veletek nem lesz.

43:6 És monda Izrael: Miert cselekedtetek gonoszul velem, hogy megmondtatok annak a ferfiunak, hogy meg van egy öcsetek?

43:7 Azok pedig mondanak: Nagyon tudakozodek az a ferfiu felőlünk es nemzetsegünk felől, mondvan: Él-e meg atyatok? van-e meg testveretek? És mi kerdeseihez kepest feleltünk neki. Avagy tudhattuk-e mi, hogy azt mondja: Hozzatok ide a ti atyatokfiat?

43:8 És monda Juda Izraelnek, az ő atyjanak: Bocsasd el azt a fiut en velem, es mi azonnal felkelünk es elmegyünk, hogy eljünk es meg ne haljunk se mi, se te, se a mi gyermekeink.

43:9 Én leszek kezes erette, az en kezemből kerd elő. Ha vissza nem hozom őt hozzad, es elődbe nem allitom őt, mind eltig bűnös legyek előtted.

43:10 Bizony ha nem keslekedünk vala, ez ideig mar ketszer is megjöhettünk volna.

43:11 És monda nekik Izrael az ő atyjok: Ha csakugyan igy [kell lenni,] akkor ezt cselekedjetek: Vegyetek e föld valogatott gyümölcseiből a ti edenyeitekbe, es vigyetek ajandekot annak a ferfiunak; egy keves balzsamot, egy keves mezet, fűszerszamokat, mirhat, diot, mandulat.

43:12 Penzt pedig ket annyit vigyetek magatokkal, sőt a mely penzt meghoztatok a ti zsakjaitok szajaban, azt is vigyetek vissza magatokkal, talan tevedes ez.

43:13 Öcseteket is vegyetek, keljetek fel es menjetek vissza ahhoz a ferfiuhoz.

43:14 A mindenhato Isten pedig engedje, hogy kedvet talaljatok annal a ferfiunal, es bocsassa vissza ti veletek a masik atyatokfiat, es Benjamint. Én pedig ha megfosztottnak kell lennem, hadd legyek megfosztva.

43:15 Vevek azert a ferfiak azt az ajandekot, es vevenek ketannyi penzt az ő kezökbe, es Benjamint, es felkelenek es alamenenek Égyiptomba, es megallanak Jozsef előtt.

43:16 A mint meglata Jozsef ő velök Benjamint, monda az ő haza gondviselőjenek: Vidd be azokat az embereket a hazba, es ölj barmot, s keszitsd el, mert velem ebedelnek ez emberek [ma] delben.

43:17 És az a ferfiu akepen cselekedek, amint Jozsef parancsolta vala, es bevive az a ferfiu azokat az embereket a Jozsef hazaba.

43:18 És megfelemlenek azok az emberek, a miert bevivek őket a Jozsef hazaba, es mondanak: A penzert hozattatank ide be, mely először a mi zsakjainkba tetetett volt, hogy reank rohanjon, megtamadjon es minket rabszolgakka tegyen a mi szamarainkkal együtt.

43:19 És jarulanak Jozsef hazanak gondviselőjehez, es szolanak neki a haz ajtajaban.

43:20 És mondanak: Kerünk uram! Ennekelőtte alajöttünk vala eleseget venni.

43:21 És lőn mikor ejjeli szallasra jutank es kioldjuk vala a mi zsakjainkat: ime mindenikünknek penze az ő zsakjanak szajaban vala, tulajdon penzünk teljes merteke szerint; es visszahoztuk azt magunkkal.

43:22 De mas penzt is hoztunk le magunkkal eleseget venni; nem tudjuk ki tette a mi penzünket zsakjainkba.

43:23 És monda: Legyetek beken, ne feljetek; a ti Istentek es a ti atyatok Istene adta nektek azt a kincset zsakjaitokba; penzetek az en kezemhez jutott. És kihoza hozzajok Simeont.

43:24 Bevive azutan a ferfiu azokat az embereket a Jozsef hazaba, es vizet hozata, es megmosak labaikat, es abrakot is ada az ő szamaraiknak.

43:25 Ők pedig elkeszitek az ajandekot mire Jozsef delben megjöve; mert megertettek vala, hogy ott ebedelnek.

43:26 Mikor Jozsef haza jöve, bevivek neki az ajandekot, mely kezökben vala, a hazba, es leborulanak előtte a földig.

43:27 És kerdezősködek egeszsegök felől, s monda: Egeszsegben van-e a ti ven atyatok, a kiről nekem szoltatok? el-e meg?

43:28 Azok pedig mondanak: Egeszsegben van a te szolgad, a mi atyank, meg el. És meghajtak magokat es leborulanak.

43:29 És felemele szemeit es lata Benjamint az ő atyjafiat, az ő anyjanak fiat, es monda: Ez-e a ti legkisebbik atyatokfia, a ki felől nekem szoltatok vala? És [ismet] monda: Az Isten legyen hozzad kegyelmes, fiam!

43:30 Akkor elsiete onnan Jozsef, mert felgerjede szive az ő öcscse irant, es erőlteti vala a siras; bemene azert szobajaba, es ott sira.

43:31 Azutan megmosa orczajat, es kimene, es megtartoztata magat, es monda: Hozzatok enni valot.

43:32 És elhozak neki külön, azoknak is külön, es az Égyiptombelieknek is, kik vele esznek vala, külön: Mert nem ehettek az Égyiptombeliek együtt a heberekkel, mert utalatos az az Égyiptombeliek előtt.

43:33 Leűlenek azert ő előtte, az elsőszülött az ő elsőszülöttsege szerint, es a fiatalabb az ő fiatalsaga szerint. És az emberek almelkodva nezenek egymasra.

43:34 Ő pedig reszt juttata azoknak maga elől es a Benjamin resze ötszörte nagyobb vala mindnyajok reszenel. És ivanak es megittasodanak ő nala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase