Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 25

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

25:1 Ábraham pedig ismet vőn maganak feleseget, kinek neve Keturah vala.

25:2 És az szűle neki Zimrant, Joksant, Medant, Midiant, Isbakot es Suakhot.

25:3 Joksan pedig nemze Sebat, es Dedant. Dedannak pedig fiai valanak: Assurim, Letusim es Leummim.

25:4 S Midiannak fiai: Éfah, Éfer, Hanok, Abida es Eldaah: Mind ezek Keturahnak fiai.

25:5 Valamije pedig Ábrahamnak vala, mindazt Izsaknak adta vala.

25:6 Az agyasok fiainak pedig, a kik Ábrahamei valanak, ada Ábraham ajandekokat, es elkülde azokat az ő fia mellől, Izsak mellől meg elteben napkelet fele, napkeleti tartomanyba.

25:7 S ezek Ábraham elete esztendeinek napjai, melyeket elt: szaz hetvenöt esztendő.

25:8 És kimulek es meghala Ábraham, jo vensegben, öregen es betelve az [elettel], es takarittatek az ő nepehez.

25:9 És eltemetek őt Izsak es Ismael az ő fiai a Makpela barlangjaban, Efronnak, a Khitteus Czohar fianak mezejeben, mely Mamre atelleneben van.

25:10 Abban a mezőben, melyet Ábraham a Kheth fiaitol vett vala: ott temettetett el Ábraham es az ő felesege Sara.

25:11 Lőn pedig Ábraham halala utan, megalda Isten az ő fiat Izsakot; Izsak pedig lakozek a Lakhai Roi forrasanal.

25:12 Ezek pedig Ábraham fianak Ismaelnek nemzetsegei, a kit az Égyiptombeli Hagar a Sara szolgaloja szűlt vala Ábrahamnak.

25:13 Ezek az Ismael fiainak nevei, nevök s nemzetsegök szerint: Ismaelnek elsőszülötte Nebajot, azutan Kedar, Adbeel es Mibszam.

25:14 És Misma, Dumah es Massza.

25:15 Hadar, Thema, Jetur, Nafis es Kedmah.

25:16 Ezek az Ismael fiai, es ezek azoknak nevei udvaraikban, falvaikban; tizenket fejedelem az ő nemzetsegök szerint.

25:17 Ezek pedig az Ismael eletenek esztendei: szaz harminczket esztendő. És kimulek es meghala, es takarittatek az ő nepehez.

25:18 Lakoztak pedig Havilatol fogva Surig, a mely Égyiptom atelleneben van, a merre Assiriaba mennek. Minden atyjafiaval szemben esett az ő [lakasa].

25:19 Ezek pedig Izsaknak az Ábraham fianak nemzetsegei: Ábraham nemze Izsakot.

25:20 Izsak pedig negyven esztendős vala, a mikor felesegűl vette Rebekat a Siriabol valo Bethuelnek leanyat, Mesopotamiabol, a Siriabol valo Labannak hugat.

25:21 És könyörge Izsak az Úrnak az ő felesegeert, mivelhogy magtalan vala, es az Úr meghallgata őt: es teherbe esek Rebeka, az ő felesege.

25:22 Tusakodnak vala pedig a fiak az ő meheben. Akkor monda: Ha igy van, miert vagyok en igy? Elmene azert, hogy megkerdezze az Urat.

25:23 És monda az Úr őneki: Ket nemzetseg van a te mehedben; es ket nep valik ki a te belsődből, egyik nep a masik nepnel erősebb lesz, es a nagyobbik szolgal a kisebbiknek.

25:24 És betelenek az ő szülesenek napjai, es ime kettősök valanak az ő meheben.

25:25 És kijöve az első; vereses vala, mindenestől szőrös, mint egy lazsnak; azert nevezek nevet Ézsaunak.

25:26 Azutan kijöve az ő atyjafia, kezevel Ézsau sarkaba fogodzva; azert nevezek nevet Jakobnak. Izsak pedig hatvan esztendős vala, a mikor ezek születenek.

25:27 És felnevekedenek a gyermekek, es Ézsau vadaszathoz ertő mezei ember vala; Jakob pedig szelid ember, satorban lakozo.

25:28 Szereti vala azert Izsak Ézsaut, mert szajaize szerint vala a vad; Rebeka pedig szereti vala Jakobot.

25:29 Jakob egyszer valami főzeleket főze, es Ézsau megjöven elfaradva a mezőről,

25:30 Monda Ézsau Jakobnak: Engedd, hogy ehessem a veres etelből, mert faradt vagyok. Ezert nevezek nevet Edomnak.

25:31 Jakob pedig monda: Add el hat nekem azonnal a te elsőszülöttsegedet.

25:32 És monda Ézsau; Íme en halni jarok, mire valo hat nekem az en elsőszülöttsegem?

25:33 És monda Jakob: Esküdjel meg hat nekem azonnal, es megesküvek neki es elada az ő elsőszülöttseget Jakobnak.

25:34 S akkor Jakob ada Ézsaunak kenyeret, es főtt lencset, es evek es ivek, es felkele es elmene. Így vete meg Ézsau az elsőszülöttseget.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase