Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 23

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

23:1 Vala pedig Saranak elete szaz huszonhet esztendő. [Ezek] Sara eletenek esztendei.

23:2 És meghala Sara Kirjat-Arbaban azaz Hebronban a Kanaan földen, es bemene Ábraham, hogy gyaszolja Sarat es sirassa őt.

23:3 Felkele azutan Ábraham az ő halottja elől, es szola a Kheth fiainak, mondvan:

23:4 Idegen es jöveveny vagyok közöttetek: Adjatok nekem temetesre valo örökseget ti nalatok, hadd temessem el az en halottamat en előlem.

23:5 Felelenek pedig a Kheth fiai Ábrahamnak, mondvan őneki:

23:6 Hallgass meg minket uram: Istentől valo fejedelem vagy te mi közöttünk, a mi temetőhelyeink közűl a mely legtisztessegesebb, abba temesd el a te halottadat, közűlünk senki sem tiltja meg tőled az ő temetőhelyet, hogy eltemethesd a te halottadat.

23:7 És felkele Ábraham, es meghajta magat a földnek nepe előtt, a Kheth fiai előtt.

23:8 És szola ő velök mondvan: Ha azt akarjatok, hogy eltemessem az en halottamat en előlem: hallgassatok meg engemet, es esedezzetek en erettem Efron előtt, Czohar fia előtt.

23:9 Hogy adja nekem Makpela barlangjat, mely az öve, mely az ő mezejenek szeleben van: igaz aran adja nekem azt, ti köztetek temetesre valo öröksegűl.

23:10 Efron pedig űl vala a Kheth fiai között. Felele azert Efron a Khitteus, Ábrahamnak, a Kheth fiainak es mindazoknak hallatara, a kik bemennek vala az ő varosanak kapujan, mondvan:

23:11 Nem ugy uram, hallgass meg engem: azt a mezőt neked adom, s a barlangot, mely abban van, azt is neked adom, nepem fiainak szeme lattara adom azt neked, temesd el halottadat.

23:12 És meghajta magat Ábraham a földnek nepe előtt.

23:13 És szola Efronhoz a föld nepenek hallatara, mondvan: Ha megis meghallgatnal engem! megadom a mezőnek arat, fogadd el tőlem; [azutan] eltemetem ott az en halottamat.

23:14 És felele Efron Ábrahamnak, mondvan neki:

23:15 Uram! hallgass meg engemet; negyszaz ezüst siklusos föld, micsoda az en köztem es te közötted? Csak temesd el a te halottadat.

23:16 Engede azert Ábraham Efronnak es odamerte Ábraham Efronnak az ezüstöt, a melyet mondott vala a Kheth fiainak hallatara; kalmaroknal kelendő negyszaz ezüst siklust.

23:17 Így lett Efronnak Makpelaban levő mezeje, mely Mamre atelleneben van, a mező a benne levő barlanggal, es minden a mezőben levő fa az egesz hatarban köröskörűl

23:18 Ábrahamnak birtoka, a Kheth fiainak, mind azoknak szeme előtt, a kik az ő varosanak kapujan bemennek vala.

23:19 Azutan eltemete Ábraham az ő feleseget Sarat a Makpela mezejenek barlangjaba Mamreval szemben. Ez Hebron a Kanaan földen.

23:20 Így erősittetek meg a mező es a benne levő barlang Ábrahamnak temetesre valo öröksegűl a Kheth fiaitol.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase