Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 21

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

21:1 Az Úr pedig meglatogata Sarat, a mint mondotta vala, es akkepen cselekedek az Úr Saraval, a mikepen szolott vala.

21:2 Mert fogada Sara az ő meheben, es szűle fiat Ábrahamnak az ő vensegeben, abban az időben, melyet mondott vala neki az Isten.

21:3 És neveze Ábraham az ő fianak nevet, a ki neki született vala, a kit szűlt vala neki Sara, Izsaknak:

21:4 És körűlmetele Ábraham az ő fiat Izsakot, nyolcznapos koraban, a mint parancsolta vala neki az Isten.

21:5 Ábraham pedig szaz esztendős [vala], mikor születek neki az ő fia Izsak.

21:6 És monda Sara: Nevetest szerzett az Isten, ennekem; a ki csak hallja, nevet rajtam.

21:7 Ismet monda: Ki mondotta volna Ábrahamnak, hogy Sara fiakat szoptat? s ime fiat szűltem vensegere.

21:8 És felnevekedek a gyermek, es elvalasztatek; Ábraham pedig nagy vendegseget szerze azon a napon, a melyen Izsak elvalasztatek.

21:9 Mikor pedig Sara nevetgelni lata az Égyiptombeli Hagarnak fiat, kit Ábrahamnak szűlt vala,

21:10 Monda Ábrahamnak: Kergesd el ezt a szolgalot az ő fiaval egybe, mert nem lesz örökös e szolgalo fia az en fiammal, Izsakkal.

21:11 Ábrahamnak pedig igen neheznek latszek e dolog, az ő fiaert.

21:12 De monda az Isten Ábrahamnak: Ne lassek előtted neheznek a gyermeknek es a szolgalonak dolga; valamit mond neked Sara, engedj az ő szavanak, mert Izsakrol neveztetik a te magod.

21:13 Mindazaltal a szolgaloleany fiat is neppe teszem, mivelhogy a te magod ő.

21:14 Felkele azert Ábraham jo reggel, es vőn kenyeret es egy tömlő vizet, es ada Hagarnak, es felteve azt es a gyermeket annak vallara s elbocsata. Az pedig elmene, es bujdosek a Beerseba pusztajaban.

21:15 Hogy elfogyott a viz a tömlőből, leteve a gyermeket egy bokor ala.

21:16 És elmene s leűle altal ellenebe mintegy nyillövesnyi tavolsagra; mert azt mondja vala: Ne lassam mikor a gyermek meghal. Leűle tehat altal ellenebe, es fölemele szavat es sira.

21:17 Meghalla pedig Isten a gyermeknek szavat, es kialta az Isten angyala az egből Hagarnak, es monda neki: Mi lelt teged Hagar? ne felj, mert az Isten meghallotta a gyermeknek szavat, ott a hol van.

21:18 Kelj fel, vedd fel a gyermeket, es viseld gondjat, mert nagy neppe teszem őt.

21:19 És megnyita Isten az ő szemeit, es lata egy vizforrast, oda mene azert, es megtölte a tömlőt vizzel, es inni ada a gyermeknek.

21:20 És vala Isten a gyermekkel, s az felnövekedek, es lakik vala a pusztaban, es lőn ijaszsza.

21:21 Lakozek pedig Paran pusztajaban, es vőn neki anyja feleseget Égyiptom földeről.

21:22 És lőn abban az időben, hogy Abimelek es Pikhol annak hadvezere megszolitak Ábrahamot mondvan: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel.

21:23 Mostan azert esküdj meg ennekem az Istenre itt, hogy sem en ellenem, sem fiam, sem unokam ellen alnoksagot nem cselekszel, hanem azzal a szeretettel, a melylyel en te irantad viseltettem, viseltetel te is en irantam es az orszag irant, a melyben jöveveny voltal.

21:24 És monda Ábraham: Én megesküszöm.

21:25 Megdorgala pedig Ábraham Abimeleket a kutert, melyet erővel elvettek vala az Abimelek szolgai.

21:26 És monda Abimelek: Nem tudom kicsoda mivelte e dolgot; te sem jelentetted nekem, s en sem hallottam, hanem csak ma.

21:27 Vett azert Ábraham juhokat, barmokat es ada Abimeleknek; es egymassal szövetseget kötenek.

21:28 És külön allita Ábraham a nyajbol het juhot.

21:29 És monda Abimelek Ábrahamnak: Mire valo e het juh, melyet külön allital?

21:30 És felele [Ábraham]: Ezt a het juhot vedd tőlem, hogy bizonysagul legyenek nekem, hogy en astam ezt a kutat.

21:31 Azert nevezek azt a helyet Beersebanak, mivelhogy ott esküdtek vala meg mind a ketten.

21:32 Megkötek tehat a szövetseget Beersebaban, es felkele Abimelek es Pikhol annak hadvezere es visszaterenek a Filiszteusok földere.

21:33 [Ábraham] pedig tamariskusfakat ültete Beersebaban, es segitsegűl hiva ott az örökkevalo Úr Istennek nevet.

21:34 És sok ideig tartozkodek Ábraham a Filiszteusok földen.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase