Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 17

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

17:1 Mikor Ábram kilenczvenkilencz esztendős vala, megjelenek az Úr Ábramnak, es monda neki: Én a mindenhato Isten vagyok, jarj en előttem, es legy tökeletes.

17:2 És megkötöm az en szövetsegemet en közöttem es te közötted: es felette igen megsokasitlak teged.

17:3 És arczara borula Ábram; az Isten pedig szola őneki, mondvan:

17:4 A mi engem illet, imhol az en szövetsegem te veled, hogy nepek sokasaganak atyjava leszesz.

17:5 És ne neveztessek ezutan a te neved Ábramnak, hanem legyen a te neved Ábraham, mert nepek sokasaganak atyjava teszlek teged.

17:6 És felette igen megsokasitalak teged; es nepekke teszlek, es kiralyok is szarmaznak tőled.

17:7 És megallapitom az en szövetsegemet en közöttem es te közötted, es te utanad a te magod között annak nemzedekei szerint örök szövetsegűl, hogy legyek teneked Istened, es a te magodnak te utanad.

17:8 És adom teneked es a te magodnak te utannad a te bujdosasod földet, Kanaannak egesz földet, örök birtokul; es Istenök leszek nekik.

17:9 Annakfelette monda Isten Ábrahamnak: Te pedig az en szövetsegemet megőrizzed, te es a te magod te utanad az ő nemzedekei szerint.

17:10 Ez [pedig] az en szövetsegem, melyet meg kell tartanotok en közöttem es ti közöttetek, es a te utannad valo magod között: minden ferfi körűlmeteltessek nalatok.

17:11 És meteljetek körűl a ti ferfitestetek bőrenek elejet, es az lesz az en közöttem es ti közöttetek valo szövetsegnek jele.

17:12 Nyolcznapos koraban körűlmeteltessek nalatok minden ferfigyermek nemzedekeiteknel; akar haznal született, akar penzen vasaroltatott valamely idegentől, a ki nem a te magodbol valo.

17:13 Körűlmeteltetven körűlmeteltessek a hazadban született es a penzeden vett; es örökkevalo szövetsegűl lesz az en szövetsegem a ti testeteken.

17:14 A körűlmeteletlen ferfi pedig, a ki körűl nem metelteti az ő ferfitestenek bőret, az ilyen lelek kivagattatik az ő nepe közűl, [mert] felbontotta az en szövetsegemet.

17:15 És monda Isten Ábrahamnak: Szarainak, a te felesegednek nevet ne nevezd Szarainak, mert Sara az ő neve.

17:16 És megaldom őt, es fiat is adok ő tőle neked, es megaldom, hogy legyen nepekke; nemzetek kiralyai szarmazzanak ő tőle.

17:17 Ekkor arczara borula Ábraham, es nevete es gondola az ő sziveben: vajjon szaz esztendős embernek lesz-e gyermeke? avagy Sara kilenczven esztendős leven, szűlhet-e?

17:18 És monda Ábraham az Istennek: Vajha Ismael elne te előtted.

17:19 Az Isten pedig monda: Ketsegnelkűl a te feleseged Sara szűl neked fiat, es nevezed annak nevet Izsaknak, es megerősitem az en szövetsegemet ő vele örökkevalo szövetsegűl az ő magvanak ő utanna.

17:20 Ismael felől is meghallgattalak: Íme megaldom őt, es megszaporitom őt es megsokasitom őt felette nagyon; tizenket fejedelmet nemz, es nagy neppe teszem őt.

17:21 Az en szövetsegemet pedig megerősitem Izsakkal, kit neked szűl Sara ez időkorban a következő esztendőben.

17:22 És elvegeze vele valo beszedet, es felmene az Isten Ábrahamtol.

17:23 Veve azert Ábraham Ismaelt az ő fiat, es haza minden szülöttet, es mind a penzen vetteket, minden ferfiat Ábraham hazanepe közűl es körűlmetele ferfitestöknek bőret ugyanazon napon, a mikor szolott vala vele az Isten.

17:24 Ábraham pedig kilenczvenkilencz esztendős vala, mikor körűlmetele az ő ferfitestenek bőret.

17:25 Ismael pedig az ő fia tizenharom esztendős vala, mikor körűlmetelek az ő ferfitestenek bőret.

17:26 Ugyanazon napon meteltetett körűl Ábraham es Ismael az ő fia.

17:27 És hazanak minden ferfi tagja, haza szülöttei es kik idegen embertől penzen vasaroltattak, vele együtt körűlmeteltetenek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase