Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 11

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

11:1 Mind az egesz földnek pedig egy nyelve es egyfele beszede vala.

11:2 És lőn mikor kelet felől elindultak vala, Sinear földen egy siksagot talalanak es ott letelepedenek.

11:3 És mondanak egymasnak: Jertek, vessünk teglat es egessük ki jol; es lőn nekik a tegla kő gyanant, a szurok pedig ragaszto gyanant.

11:4 És mondanak: Jertek, epitsünk magunknak varost es tornyot, melynek teteje az eget erje, es szerezzünk magunknak nevet, hogy el ne szeledjünk az egesz földnek szinen.

11:5 Az Úr pedig leszalla, hogy lassa a varost es a tornyot, melyet epitenek vala az emberek fiai.

11:6 És monda az Úr: Íme e nep egy, s az egesznek egy a nyelve, es munkajanak ez a kezdete; es bizony semmi sem gatolja, hogy veghez ne vigyenek mindent, a mit elgondolnak magukban.

11:7 Nosza szalljunk ala, es zavarjuk ott össze nyelvöket, hogy meg ne ertsek egymas beszedet.

11:8 És elszeleszte őket onnan az Úr az egesz földnek szinere; es megszűnenek epiteni a varost.

11:9 Ezert nevezek annak nevet Babelnek; mert ott zavara össze az Úr az egesz föld nyelvet, es onnan szeleszte el őket az Úr az egesz földnek szinere.

11:10 Ez a Sem nemzetsege: Sem szaz esztendős koraban nemze Arpaksadot, ket esztendővel az özönviz utan.

11:11 És ele Sem, minekutanna nemzette Arpaksadot, ötszaz esztendeig es nemze fiakat es leanyokat.

11:12 Arpaksad pedig harminczöt esztendős vala, es nemze Selaht.

11:13 És ele Arpaksad, minekutanna nemzette Selaht, negyszaz harom esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

11:14 Selah pedig harmincz esztendős vala, es nemze Hebert.

11:15 És ele Selah, minekutanna nemze Hebert, negyszaz harom esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

11:16 Heber pedig harmincznegy esztendős vala es nemze Peleget.

11:17 És ele Heber, minekutanna nemze Peleget, negyszaz harmincz esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

11:18 Peleg pedig harmincz esztendős vala, es nemze Reut.

11:19 És ele Peleg, minekutanna nemze Reut, ketszaz kilencz esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

11:20 Reu pedig harminczket esztendős vala, es nemze Serugot.

11:21 És ele Reu, minekutanna nemze Serugot, ketszaz het esztendeig es nemze fiakat es leanyokat.

11:22 Serug pedig harmincz esztendős vala, es nemze Nakhort.

11:23 És ele Serug, minekutanna nemze Nakhort, ketszaz esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

11:24 Nakhor pedig huszonkilencz esztendős vala, es nemze Tharet.

11:25 És ele Nakhor, minekutanna nemze Tharet, szaz tizenkilencz esztendeig, es nemze fiakat es leanyokat.

11:26 Thare pedig hetven esztendős vala, es nemze Ábramot, Nakhort, Harant.

11:27 Ez a Thare nemzetsege: Thare nemze Ábramot, Nakhort es Harant. Haran pedig nemze Lotot.

11:28 Meghala pedig Haran, az ő atyjanak Tharenak szemei előtt, az ő születesenek földjen, Úr-Kaszdimban.

11:29 Ábram pedig es Nakhor vőnek magoknak feleseget: az Ábram felesegenek neve Szarai; a Nakhor felesegenek neve Milkhah, Harannak Milkhah atyjanak es Jiszkah atyjanak leanya.

11:30 Szarai pedig magtalan vala; nem vala neki gyermeke.

11:31 És felveve Thare Ábramot az ő fiat, es Lotot, Harannak fiat, az ő unokajat, es Szarait, az ő menyet, Ábramnak az ő fianak feleseget, es kiindulanak együtt Úr-Kaszdimbol, hogy Kanaan földere menjenek. És eljutanak Haranig, es ott letelepedenek.

11:32 Vala pedig Thare ketszaz öt esztendős, es meghala Thare Haranban.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase