Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 9

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

9:1 Azutan megalda Isten Noet es az ő fiait, es azt monda nekik: Szaporodjatok es sokasodjatok, es töltsetek be a földet.

9:2 És feljen es rettegjen tőletek a földnek minden allatja az egnek minden madara: minden a mi nyüzsög a földön, es a tengernek minden hala kezetekbe adatott;

9:3 Minden mozgo allat, a mely el legyen nektek eledelűl; a mint a zöld fűvet, nektek adtam mindazokat.

9:4 Csak a hust az őt elevenitő verrel meg ne egyetek.

9:5 De a ti vereteket, a melyben van a ti eltetek, szamon kerem; szamon kerem minden allattol, azonkepen az embertől, kinek-kinek atyjafiatol szamon kerem az ember eletet.

9:6 A ki ember-vert ont, annak vere ember altal ontassek ki; mert Isten a maga kepere teremte az embert.

9:7 Ti pedig szaporodjatok es sokasodjatok, nyüzsögjetek a földön es sokasodjatok azon.

9:8 És szola az Isten Noenak es vele az ő fiainak, mondvan:

9:9 Én pedig ime szövetseget szerzek ti veletek es a ti magvatokkal ti utannatok.

9:10 És minden elő allattal, mely veletek van: madarral, barommal, minden mezei vaddal, mely veletek van; mindattol kezdve a mi a barkabol kijött, a földnek minden vadjaig.

9:11 Szövetseget kötök ti veletek, hogy soha ezutan el nem vesz özönviz miatt minden test; es soha sem lesz többe özönviz a földnek elvesztesere.

9:12 És monda az Isten: Ez a jele a szövetsegnek, melyet en örök időkre szerzek közöttem es ti köztetek, es minden elő allat között, mely ti veletek van:

9:13 Az en ivemet helyeztetem a felhőkbe, s ez lesz jele a szövetsegnek közöttem es a föld között.

9:14 És leszen, hogy mikor felhővel boritom be a földet, meglatszik az iv a felhőben.

9:15 És megemlekezem az en szövetsegemről, mely van en közöttem es ti közöttetek, es minden testből valo elő allat között; es nem lesz többe a viz özönne minden testnek elvesztesere.

9:16 Azert legyen tehat az iv a felhőben, hogy lassam azt es megemlekezzem az örökkevalo szövetsegről Isten között es minden testből valo elő allat között, mely a földön van.

9:17 És monda Isten Noenak: Ez ama szövetsegnek jele, melyet szerzettem en közöttem es minden test között, mely a földön van.

9:18 Valanak pedig Noe fiai, kik a barkabol kijöttek vala: Sem es Kham es Jafet. Kham pedig Kanaannak atyja.

9:19 Ezek harman a Noe fiai s ezektől nepesedek meg az egesz föld.

9:20 Noe pedig földmivelő kezde lenni, es szőlőt ültete.

9:21 És ivek a borbol, s megreszegedek, es meztelenen vala satra közepen.

9:22 Kham pedig, Kanaannak atyja, meglata az ő atyjanak mezitelenseget, es hirűl ada künnlevő ket testverenek.

9:23 Akkor Sem es Jafet ruhat ragadvan, azt mindketten vallokra vetek, es hattal menve takarak be atyjok mezitelenseget; s arczczal hatra meg sem latak atyjok mezitelenseget.

9:24 Hogy felserkene Noe mamorabol, es megtuda a mit vele az ő kisebbik fia cselekedett vala:

9:25 Monda: Átkozott Kanaan! Szolgak szolgaja legyen atyjafiai közt.

9:26 Azutan monda: Áldott az Úr, Semnek Istene, neki legyen szolgaja Kanaan!

9:27 Terjeszsze ki Isten Jafetet, lakozzek Semnek satraiban; legyen neki szolgaja a Kanaan!

9:28 Éle pedig Noe az özönviz utan haromszaz ötven esztendeig.

9:29 És vala Noe egesz eletenek ideje kilenczszaz ötven esztendő; es meghala.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase