Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 6

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

6:1 Lőn pedig, hogy az emberek sokasodni kezdenek a föld szinen, es leanyaik születenek.

6:2 És latak az Istennek fiai az emberek leanyait, hogy szepek azok, es vevenek magoknak felesegeket mind azok közűl, kiket megkedvelnek vala.

6:3 És monda az Úr: Ne maradjon az en lelkem örökke az emberben, mivelhogy ő test; legyen eletenek ideje szaz husz esztendő.

6:4 Az oriasok valanak a földön abban az időben, sőt meg azutan is, mikor az Isten fiai bemenenek az emberek leanyaihoz, es azok [gyermekeket] szűlenek nekik. Ezek ama hatalmasok, kik eleitől fogva hires-neves emberek voltak.

6:5 És lata az Úr, hogy megsokasult az ember gonoszsaga a földön, es hogy szive gondolatanak minden alkotasa szüntelen csak gonosz.

6:6 Megbana azert az Úr, hogy teremtette az embert a földön, es bankodek az ő sziveben.

6:7 És monda az Úr: Eltörlöm az embert, a kit teremtettem, a földnek szineről; az embert, a barmot, a csuszo-maszo allatokat, es az eg madarait; mert banom, hogy azokat teremtettem.

6:8 De Noe kegyelmet talala az Úr előtt.

6:9 Noenak pedig ez a törtenete: Noe igaz, tökeletes ferfiu vala a vele egykoruak között. Istennel jar vala Noe.

6:10 És nemze Noe harom fiat: Semet, Khamot es Jafetet.

6:11 A föld pedig romlott vala Isten előtt es megtelek a föld erőszakoskodassal.

6:12 Tekinte azert Isten a földre, es ime meg vala romolva, mert minden test megrontotta vala az ő utat a földön.

6:13 Monda azert Isten Noenak: Minden testnek vege elerkezett előttem, mivelhogy a föld erőszakoskodassal telt meg altalok: es ime elvesztem őket a földdel egybe.

6:14 Csinalj magadnak barkat gofer fabol, rekesztekeket csinalj a barkaban, es szurkozd meg belől es kivűl szurokkal.

6:15 Ekkepen csinald pedig azt: A barka hoszsza haromszaz sing legyen, a szelessege ötven sing, es a magassaga harmincz sing.

6:16 Ablakot csinalj a barkan, es egy singnyire hagyd azt felülről; a barka ajtajat pedig oldalt csinald; also, közep, es harmad padlasuva csinald azt.

6:17 Én pedig ime özönvizet hozok a földre, hogy elveszessek minden testet, a melyben elő lelek van az eg alatt; valami a földön van, elvesz.

6:18 De te veled szövetseget kötök, es bemegy a barkaba, te es a te fiaid, feleseged es a te fiaidnak felesegei teveled.

6:19 És minden előből, s minden testből, mindenből kettőt-kettőt vigy be a barkaba, hogy veled együtt eletben maradjanak: himek es nőstenyek legyenek.

6:20 A madarak közűl az ő nemök szerint, a barmok közűl az ő nemök szerint es a földnek minden csuszo-maszo allatjai közűl az ő nemök szerint; mindenből kettő-kettő menjen be hozzad, hogy eletben maradjanak.

6:21 Te pedig szerezz magadnak mindenfele eledelt, mely megehető, es takaritsd be magadhoz, hogy neked is, azoknak is legyen eledelűl.

6:22 És ugy cselekedek Noe; a mint parancsolta vala neki Isten, mindent akkepen cselekedek.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase