Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 4

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

4:1 Azutan ismere Ádam az ő feleseget Évat, a ki fogad vala meheben es szűli vala Kaint, es monda: Nyertem ferfiat az Úrtol.

4:2 És ismet szűle annak atyjafiat, Ábelt. És Ábel juhok pasztora lőn, Kain pedig földmivelő.

4:3 Lőn pedig idő multaval, hogy Kain ajandekot vive az Úrnak a föld gyümölcseből.

4:4 És Ábel is vive az ő juhainak első fajzasabol es azoknak köversegeből. És tekinte az Úr Ábelre es az ő ajandekara.

4:5 Kainra pedig es az ő ajandekara nem tekinte, miert is Kain haragra gerjede es fejet lecsüggeszte.

4:6 És monda az Úr Kainnak: Miert gerjedtel haragra? es miert csüggeszted le fejedet?

4:7 Hiszen, ha jol cselekszel, emelt fővel jarhatsz; ha pedig nem jol cselekszel, a bűn az ajto előtt leselkedik, es read van vagyodasa; de te uralkodjal rajta.

4:8 És szol s beszel vala Kain Ábellel, az ő atyjafiaval. És lőn, mikor a mezőn valanak, tamada Kain Ábelre az ő atyjafiara, es megöle őt.

4:9 És monda az Úr Kainnak: Hol van Ábel a te atyadfia? Ő pedig monda: Nem tudom, avagy őrizője vagyok-e en az en atyamfianak?

4:10 Monda pedig [az Úr]: Mit cselekedtel? A te atyadfianak vere kialt en hozzam a földről.

4:11 Mostan azert atkozott legy e földön, mely megnyitotta az ő szajat, hogy befogadja a te atyadfianak veret, a te kezedből.

4:12 Mikor a földet miveled, ne adja az többe neked az ő termő erejet, bujdoso es vandorlo legy a földön.

4:13 Akkor monda Kain az Úrnak: Nagyobb az en büntetesem, hogysem elhordozhatnam.

4:14 Íme elűzöl engem ma e földnek szineről, es a te szined elől el kell rejtőznöm; bujdoso es vandorlo leszek a földön, es akkor akarki talal ream, megöl engemet.

4:15 És monda neki az Úr: Sőt inkabb, aki megölendi Kaint, hetszerte megbüntettetik. És megbelyegze az Úr Kaint, hogy senki meg ne ölje, a ki ratalal.

4:16 És elmene Kain az Úr szine elől, es letelepedek Nod földen, Édentől keletre.

4:17 És ismere Kain az ő feleseget, az pedig fogada meheben, es szűle Hanokhot. És epite varost, es neveze azt az ő fianak neveről Hanokhnak.

4:18 És lett Hanokhnak fia, Irad: És Irad nemze Mekhujaelt: Mekhujael pedig nemze Methusaelt, es Methusael nemze Lamekhet.

4:19 Lamekh pedig vett maganak ket feleseget: az egyiknek neve Hada, a masiknak neve Czilla.

4:20 És szűle Hada Jabalt. Ez volt atyjok a satorban-lakoknak, es a barompasztoroknak.

4:21 Az ő atyjafianak pedig Jubal vala neve: ez volt atyja minden lantosnak es siposnak.

4:22 Czilla pedig szűle Tubalkaint, mindenfele rez- es vasszerszamok kovacsolojat: es Tubalkain hugat, Nahamat.

4:23 Akkor monda Lamekh az ő felesegeinek: Oh Hada es Czilla, hallgassatok szomra, Lamekh felesegei, halljatok beszedem: embert öltem, mert megsebzett; ifjat öltem, mert megütött.

4:24 Ha hetszeres a bosszu Kainert, hetvenhetszeres az Lamekhert.

4:25 Ádam pedig ismet ismere az ő feleseget, es az szűle neki fiat, es neveze annak nevet Sethnek: mert adott [ugymond,] ennekem az Isten mas magot Ábel helyett, kit megöle Kain.

4:26 Sethnek is született fia, es neveze annak nevet Énosnak. Akkor kezdtek segitsegül hivni az Úrnak nevet.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase