Main Index: Hungarian Bible

1. Mozes 1

[1]    [2]    [3]    [4]    [5]    [6]    [7]    [8]    [9]    [10]    [11]    [12]    [13]    [14]    [15]    [16]    [17]    [18]    [19]    [20]    [21]    [22]    [23]    [24]    [25]    [26]    [27]    [28]    [29]    [30]    [31]    [32]    [33]    [34]    [35]    [36]    [37]    [38]    [39]    [40]    [41]    [42]    [43]    [44]    [45]    [46]    [47]    [48]    [49]    [50]   

1:1 Kezdetben teremte Isten az eget es a földet.

1:2 A föld pedig kietlen es puszta vala, es setetseg vala a melyseg szinen, es az Isten Lelke lebeg vala a vizek felett.

1:3 És monda Isten: Legyen vilagossag: es lőn vilagossag.

1:4 És lata Isten, hogy jo a vilagossag; es elvalaszta Isten a vilagossagot a setetsegtől.

1:5 És neveze Isten a vilagossagot nappalnak, es a setetseget neveze ejszakanak: es lőn este es lőn reggel, első nap.

1:6 És monda Isten: Legyen mennyezet a viz között, a mely elvalaszsza a vizeket a vizektől.

1:7 Teremte tehat Isten a mennyezetet, es elvalaszta a mennyezet alatt valo vizeket, a mennyezet felett valo vizektől. És ugy lőn.

1:8 És neveze Isten a mennyezetet egnek: es lőn este, es lőn reggel, masodik nap.

1:9 És monda Isten: Gyűljenek egybe az eg alatt valo vizek egy helyre, hogy tessek meg a szaraz. És ugy lőn.

1:10 És neveze Isten a szarazat földnek; az egybegyűlt vizeket pedig tengernek neveze. És lata Isten, hogy jo.

1:11 Azutan monda Isten: Hajtson a föld gyenge fűvet, maghozo fűvet, gyümölcsfat, a mely gyümölcsöt hozzon az ő neme szerint, a melyben legyen neki magva e földön. És ugy lőn.

1:12 Hajta tehat a föld gyenge fűvet, maghozo fűvet az ő neme szerint, es gyümölcstermő fat, a melynek gyümölcseben mag van az ő neme szerint. És lata Isten, hogy jo.

1:13 És lőn este es lőn reggel, harmadik nap.

1:14 És monda Isten: Legyenek vilagito testek az eg mennyezeten, hogy elvalaszszak a nappalt az ejszakatol, es legyenek jelek, es meghatarozoi ünnepeknek, napoknak es esztendőknek.

1:15 És legyenek vilagitokul az eg mennyezeten hogy vilagitsanak a földre. És ugy lőn.

1:16 Teremte tehat Isten a ket nagy vilagito testet: a nagyobbik vilagito testet, hogy uralkodjek nappal es a kisebbik vilagito testet, hogy uralkodjek ejjel; es a csillagokat.

1:17 És helyeztete Isten azokat az eg mennyezetere, hogy vilagitsanak a földre;

1:18 És hogy uralkodjanak a nappalon es az ejszakan, es elvalaszszak a vilagossagot a setetsegtől. És lata Isten, hogy jo.

1:19 És lőn este es lőn reggel, negyedik nap.

1:20 És monda Isten: Pezsdűljenek a vizek elő allatok nyüzsgesetől; es madarak repdessenek a föld felett, az eg mennyezetenek szinen.

1:21 És teremte Isten a nagy vizi allatokat, es mindazokat a csuszo-maszo allatokat, a melyek nyüzsögnek a vizekben az ő nemök szerint, es mindenfele szarnyas repdesőt az ő neme szerint. És lata Isten, hogy jo.

1:22 És megalda azokat Isten, mondvan: Szaporodjatok, es sokasodjatok, es töltsetek be a tenger vizeit; a madar is sokasodjek a földön.

1:23 És lőn este es lőn reggel, ötödik nap.

1:24 Azutan monda az Isten: Hozzon a föld elő allatokat nemök szerint: barmokat, csuszo-maszo allatokat es szarazföldi vadakat nemök szerint. És ugy lőn.

1:25 Teremte tehat Isten a szarazföldi vadakat nemök szerint, a barmokat nemök szerint, es a földön csuszo-maszo mindenfele allatokat nemök szerint. És lata Isten, hogy jo.

1:26 És monda Isten: Teremtsünk embert a mi kepünkre es hasonlatossagunkra; es uralkodjek a tenger halain, az eg madarain, a barmokon, mind az egesz földön, es a földön csuszo-maszo mindenfele allatokon.

1:27 Teremte tehat az Isten az embert az ő kepere, Isten kepere teremte őt: ferfiuva es asszonynya teremte őket.

1:28 És megalda Isten őket, es monda nekik Isten: Szaporodjatok es sokasodjatok, es töltsetek be a földet es hajtsatok birodalmatok ala; es uralkodjatok a tenger halain, az eg madarain, es a földön csuszo-maszo mindenfele allatokon.

1:29 És monda Isten: Íme nektek adok minden maghozo fűvet az egesz föld szinen, es minden fat, a melyen maghozo gyümölcs van; az legyen nektek eledelül.

1:30 A föld minden vadainak pedig, es az eg minden madarainak, es a földön csuszo-maszo mindenfele allatoknak, a melyekben elő lelek van, a zöld fűveket [adom] eledelűl. És ugy lőn.

1:31 És lata Isten, hogy minden a mit teremtett vala, ime igen jo. És lőn este es lőn reggel, hatodik nap.

Check Our HOME PAGE for Other Languages
This site was created originally by
BibleDatabase