נשים כרועות קהילה, נשים כנותנות דרשה, נשים בשליחות שירות 

האם נשים יכולות לשרת כרועות קהילה/ דרשניות? מה אומרים הכתובים על נשים בשליחות שירות?שאלה: האם נשים יכולות לשרת כרועות קהילה/ דרשניות? מה אומרים הכתובים על נשים בשליחות שירות?

תשובה:
כנראה שאין נושא שטעון ויכוח יותר בקהילה בימינו מהנושא של נשים המשרתות כרועות קהילה/ דרשניות. חשוב שלא לדון בנושא זה כנושא של גברים לעומת נשים או ההפך. ישנן גם נשים רבות אשר מאמינות כי אישה אינה יכולה לשרת כרועת קהילה אולם מסכימות שאין הגבלות אחרות לגבי שירותה של אישה בקהילה. זהו אינו נושא של שוביניזם או אפליה זהו נושא של פירוש הכתובים.

בראשונה לטימותיאוס 11-12: 2 מוצהר, “והאישה תלמד דומם בכל הכנעה; ואינני נותן רשות לאשה ללמד, אף לא להתנשא על האיש, אלא תידום.” בקהילת אלוהים ישנם תפקידים שונים לגברים ולנשים. וזה כתוצאה מהדרך שבה נבראו בני האדם (הראשונה אל טימותיאוס 2:13) והדרך שבה החטא חדר לעולם (השנייה אל טימותיאוס 2:14). אלוהים, דרך מכתביו של השליח שאול, אוסר על האישה מלשרת בתפקיד של מורה בעלת סמכות רוחנית מעל הגבר. איסור זה מונע מהאישה לשרת כרועת קהילה, אשר בוודאי כולל דרשנות, לימוד וסמכות רוחנית מעל הגבר.

קיימות "התנגדויות" רבות להיבט זה של אישה בשליחות / אישה כרועת קהילה. טיעון מקובל אחד הנו ששאול אוסר על נשים ללמד בגלל שבמאה הראשונה רובן של הנשים היה חסר השכלה. מכל מקום, בראשונה לטימותיאוס 11-14: 2 לא מופיעה הזכרה לגבי השכלתן של הנשים. אם ההשכלה הייתה נחשבת כחלק מההכשרה לשירות אזי רובם של תלמידי ישוע באותה תקופה כנראה שלא היו מוכשרים לשרת אותו. טיעון מקובל שני, הנו ששאול רק אסר על נשים ללמד באפסוס (הראשונה לטימותיאוס נכתבה לטימותיאוס אשר היה רועה קהילה באפסוס). העיר אפסוס הייתה ידועה במקדש של האלה ארטמיס, אלילה יוונית/ רומית. נשים באפסוס היו הסמכות בפולחן לאלה ארטמיס . מכל מקום בראשונה לטימותיאוס אין מקום אשר בו מוזכרת האלה ארטמיס, וגם שאול אינו מזכיר את הפולחן לאלה ארטמיס כסיבה לאיסור הנ"ל בראשונה לטימותיאוס 11-12: 2.

טיעון מקובל שלישי הנו ששאול רק מתייחס לבעלים ונשים, ולא לגברים ונשים באופן כללי. המילה היוונית בראשונה לטימותיאוס 11-14: 2 יכולה להתייחס גם לבעלים ונשים. מכל מקום, המשמעות הבסיסית של המילים הן נשים וגברים. יותר מכך, השימוש נעשה באותן מילים יווניות בפסוקים 8:10. האם רק בעלים יכולים להניף ידיים בשעת התפילה ללא כעס וויכוח (פסוק 8)? האם רק נשים צריכות להיות לבושות בצניעות, לעשות מעשים טובים, ולסגוד לאלוהים (פסוקים 9-10)? כמובן שלא. פסוקים 8-10 מתייחסים באופן ברור לגברים ונשים באופן כללי, לא רק בעלים או נשים. אין דבר בהקשר זה אשר רומז שכעת יש התייחסות לבעלים ולנשים בפסוקים 11-14.

טיעון נוסף מקובל לפירוש זה של נשים כרועות קהילה/ דרשניות מופיע בהתייחסות למרים, דבורה, חולדה, פריסקילה, פיבי וכו'. נשים אשר היו בעמדה של מנהיגות בכתובים. טיעון זה נכשל כיוון שהוא מתעלם מכמה עובדות משמעותיות. דבורה, הייתה האישה היחידה ששימשה כשופטת בין 13 שופטים זכרים. חולדה,הייתה האישה היחידה הנביאה בין עשרות גברים נביאים אשר מוזכרים בכתובים. הקשר היחיד של מרים למנהיגות היה בגלל שהיא הייתה אחותם של מושה ואהרון. הנשים הבולטות בתקופת מלכים היו עתליה ואיזבל – אשר בקושי יכולות לשמש דוגמא לנשים כמנהיגות רוחניות.

במעשי השליחים, פרק 18, פריסקילה ועקילס מוצגים כמשרתים נאמנים של המשיח. שמה של פריסקילה מוזכר ראשון, וזה כנראה מרמז לכך שהיא הייתה בולטת יותר בשירותה מאשר בעלה. מכל מקום, פריסקילה מתוארת כמי שמשתתפת בשליחות באופן פעיל אשר יוצר ניגוד בראשונה לטימותיאוס 11-14: 2, פריסקילה ועקילס הזמינו את אפולוס לביתם ושניהם תילמדו אותו, והסבירו לו את דבר אלוהים בצורה מדויקת יותר (מעשי השליחים 18:26).

באל הרומיים 16:1 למרות שפיבי נחשבה "לרועת קהילה" במקום "שמשית" - אין זה מצביע על כך שפיבי הייתה מורה בקהילה. “מבין ללמד" הנו אחד אחד מהכישורים עבור רועה קהילה אבל לא עבור שמש (הראשונה לטימותיאוס 1-13: 3; טיטוס 6-9: 1). זקנים/ רועי קהילה/ שמשים מתוארים כ"בעל של אישה אחת", “איש אשר ילדיו מאמינים,” ו"איש ראוי לכבוד.” בנוסף בראשונה לטימותיאוס 1-13: 3 ובטיטוס 6-9: 1, כאשר מתייחסים לזקנים/ רועי קהילה/ שמשים כינוי השם הוא בזכר.

המבנה של הראשונה לטימותיאוס 11-14: 2 הנו הגיוני וברור. פסוק 13 מתחיל "כי" ונותן את "הסיבה" למה ששאול הצהיר בפסוקים 11-12. מדוע אישה אינה יכולה ללמד או להיות בעלת סמכות מעל הגבר? כי – אדם נברא קודם ולאחריו חווה. אדם לא היה זה שהתפתה, זו הייתה האישה שהתפתתה. זו הסיבה. אלוהים ברא קודם את אדם ואחר כך ברא את חוה "כעזר" לאדם. לסדר זה של הבריאה יש יישום אוניברסלי באנושות, במשפחה (אל האפסיים 22-33: 5) ובקהילה. העובדה שחוה התפתתה משמשת גם כסיבה לכך שאישה לא תשרת כרועת קהילה או שתהיה לה סמכות רוחנית מעל הגבר. ישנם גם כאלה שמאמינים שנשים אינן יכולות ללמד מכיוון שהן מתפתות בקלות. רעיון זה נתון לוויכוח ... אם נשים נוטות להתפתות בקלות מדוע יש להן רשות ללמד ילדים (אשר גם מתפתים בקלות) או נשים אחרות (אשר כנראה שגם הן מתפתות בקלות)? זה לא מה שניטען בקטע הנ"ל. אין לנשים רשות ללמד או לקחת סמכות רוחנית מעל גבר בגלל שחוה התפתתה. כתוצאה מכך, אלוהים נתן לגבר את הסמכות הרוחנית ללימוד בקהילה.

נשים מצטיינות במתנת האירוח, רחמים, לימוד ועזרה. הרבה משירות הקהילה תלוי בנשים. אין איסור על נשים בקהילה להתפלל בציבור או להתנבא (הראשונה אל הקורינתיים 11:5) אלא רק אינן יכולות לקחת סמכות רוחנית מעל הגבר. בכתובים לא מופיע שום סיבה אשר אוסרת על האישה להשתמש במתנות רוח הקודש (הראשונה אל הקורינתיים פרק 12). נשים כמו גם גברים, נקראים לשרת אחרים, ולהשתמש במתנות רוח הקודש (אל הגלטיים 22-23: 5), וכן לבשר את הבשורה לאובדים (בשורת מתי 18-20: 28; מעשי השליחים 1:8; הראשונה לפטרוס 3:15).

אלוהים קבע שרק גברים יהיו בעמדה של סמכות רוחנית בקהילה. וזאת לא בגלל שהם נחשבים למורים טובים יותר, או שנשים נחותות מהן או פחות אינטליגנטיות (שזה בוודאי לא נכון). הסיבה הפשוטה היא בגלל שאלוהים תכנן שכך הקהילה תתפקד. על הגברים להיות דוגמה במנהיגות רוחנית – במילים ובמעשים. על הנשים לקחת תפקידים שהם פחות סמכותיים. יש לעודד את הנשים ללמד נשים אחרות (טיטוס 3-5: 2). הכתובים גם אינם אוסרים על נשים ללמד ילדים. הפעילות היחידה שנאסרת על האישה היא ללמד או לקחת סמכות רוחנית מעל הגבר. באופן הגיוני איסור זה כולל גם נשים שמשרתות כרועות קהילה/ דרשניות. איסור זה אינו אומר בשום פנים ואופן שהאישה פחות חשובה מהגבר, אלא רק מדריך אותן לשירות אשר יהיה בהתאם למה שאלוהים חנן אותן.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם נשים יכולות לשרת כרועות קהילה/ דרשניות? מה אומרים הכתובים על נשים בשליחות שירות?