אישה ציות בעל 

האם על האישה לציית לבעלה?שאלה: האם על האישה לציית לבעלה?

תשובה:
זהו נושא מאוד חשוב בהקשר לנישואין ולחיי היומיום. אלוהים תכנן את פעולת הציות מבראשית. בהתחלה, מאחר שלא היה קיים חטא, לא הייתה קיימת סמכות אחרת שהאדם היה צריך לציית לה חוץ מאשר לסמכותו של אלוהים. כאשר אדם וחוה המרו את פי אלוהים, חטא חדר לעולם ואז היה צורך בסמכות. לפיכך, אלוהים ייסד את הסמכות אשר היה בה צורך על מנת לאכוף את מצוות הארץ וכן לספק לנו את ההגנה שאנו צריכים. ראשית, אנו צריכים להיכנע לאלוהים, זוהי הדרך היחידה שאנו באמת יכולים לציית לו (יעקוב 1:21 ויעקוב 4:7). בראשונה אל הקורינתיים 2-3: 11, אנו מוצאים כי הבעל צריך להיכנע למשיח כפי שהמשיח נכנע לפני אלוהים. לאחר מכן הפסוק אומר שהאישה צריכה ללכת אחרי הדוגמא הזאת ולהיכנע לבעלה. פסוקים אחרים על כניעתו של ישוע לאלוהים אפשר למצוא במתי 26:39 ויוחנן 5:30.

צייתנות הינה תגובה טבעית למנהיגות אוהבת. כאשר הבעל אוהב את אשתו כפי שהמשיח אהב את הקהילה (אל האפסיים 25-33: 5), הצייתנות תהיה תגובה טבעית מהאישה אל בעלה. המילה היוונית "ציות" (הופוטסו) הינה צורה מתמשכת של הפועל. הכוונה היא שלציית לאלוהים, למנהיגים שלנו, ולבעלים שלנו איננה החלטה חד פעמית. זוהי גישה מתמשכת של מחשבתנו, אשר הופכת לדפוס התנהגות. הצייתנות אשר מדובר עליה באל האפסיים 5 אינה מדברת על דיכוי עד לשליטה אנוכית של האדם. צייתנות מקראית מיועדת להיות בין שני מאמינים בוגרים אשר באופן משותף נכנעים אחד לשני ולאלוהים. צייתנות הינה מסלול דו כיווני. צייתנות הינה עמדה של כבוד ושלמות. כאשר אישה נאהבת כפי שהמשיח אהב את הקהילה, צייתנות אינה קשה. באל האפסיים 5:24 נאמר, "אבל כאשר תיכנע העדה למשיח, ככה גם הנשים לבעליהן בכל דבר." פסוק זה אומר שהאישה צריכה לציית לבעלה בכל דבר אשר הינו נכון וחוקי. לפיכך, האישה אינה נמצאת במקום שבו היא צריכה לא לציית לחוקים או להזניח את יחסה עם אלוהים.

האישה נבראה מהצלע שנלקחה מצידו של אדם; היא לא נוצרה מראשו על מנת שתשלוט עליו, לא מרגליו כדי שידרוך עליה, אלא מצידו על מנת שתהיה שווה לו, מתחת לזרועו על מנת שתהייה מוגנת וקרובה לליבו על מנת שתהיה אהובה על ידיו. המילה "ציות" באל האפסיים 5:21 הינה אותה המילה כמו ב- 5:22. מאמינים צריכים לציית אחד לשני מתוך כבוד למשיח. פסוקים 19-21 הינם התוצאה של להיות מלא ברוח הקודש (5:18). שאול אם כך ממשיך עם חוט מחשבתו על מאמין המלא ברוח ומיחס זאת עבור הבעל והאישה בפסוקים 22-33.


חזור לעמוד הבית בעברית


האם על האישה לציית לבעלה?