מיהו השטן, זהותו של השטן 

מיהו השטן?שאלה: מיהו השטן?

תשובה:
אמונתם של אנשים רבים על השטן נפרשת מהטיפשי ועד לאבסטרקטי: מטיפוס אדום קטן עם קרניים אשר יושב על הכתפיים ומעודד את בני האדם לחטוא ועד לביטוי שמשתמשים בו להתגלמות הרוע. כתבי הקודש מכל מקום נותנים לנו תיאור ברור מאוד על השטן, וכיצד הוא משפיע על חיינו. כתבי הקודש מגדירים את השטן כמלאך אשר ירד ממשרתו בשמים בעקבות החטא וכעת הוא מתנגד לחלוטין לאלוהים ופועל בכל כוחו לסכל את מטרתו של אלוהים עבור בני האדם.

השטן נברא כמלאך קדוש. ישעיהו 14:12 כנראה שמתאר את השטן לפני הטלתו מהשמים ונקרא הילל בן-שחר. יחזקאל 12-14: 28 מתאר את שטן כמי שנברא ככרובים, וכנראה שהיה המלאך החשוב ביותר שנברא. הוא הפך להיות גאה ביופיו ובמקומו והחליט כי הוא רוצה לשבת על כסא מלכות מעל כיסא המלכות של אלוהים (ישעיהו 13-14: 14; יחזקאל 28:15; הראשונה לטימותיאוס 3:6). גאוותו של השטן הובילה אותו לנפילתו. שימו לב למספר ההצהרות הרב של "אני" בישעיהו 12-15: 14. בגלל חטאו, אלוהים הטיל את השטן מחוץ לשמים.

השטן הפך להיות שליט העולם הזה אשר מתפקד בנפרד מאלוהים (יוחנן 12:31; השנייה אל הקורינתיים 4:4; אל האפסיים 2:2). הוא המאשים (התגלות 12:10), המפתה (מתי 4:3; הראשונה אל התסלוניקים 3:5) והמטעה (בראשית 3; השנייה אל הקורינתיים 4:4; התגלות 20:3). המשמעות של שמו הינה שוטן או מי שמתנגד. עוד שם שניתן לשטן הינו רשע ומשמיצן.

למרות שהשטן הוטל מהשמים, הוא עדין מעוניין להרים את כיסא מלכותו מעל כסא מלכותו של אלוהים. הוא מעתיק את כל מה שאלוהים עושה, מקווה שהעולם יעבוד אותו ויתנגד למלכות אלוהים. השטן הינו המקור האולטימטיבי מאחורי כתות ודתות העולם. השטן יעשה ככל שביכולתו להתנגד לאלוהים ולאלה אשר עובדים את אלוהים. מכל מקום, ייעודו של השטן כבר חתום- נצח באגם האש (התגלות 20:10).


חזור לעמוד הבית בעברית


מיהו השטן?