מלחמות בכתובים 

מה אומרים כתבי הקודש על מלחמות?שאלה: מה אומרים כתבי הקודש על מלחמות?

תשובה:
אנשים רבים טועים באמונתם כשהם קוראים את הפסוק "לא תרצח," ומבקשים ליישם את המצווה הזאת במלחמה. מכל מקום, כתבי הקודש אכן אומרים "לא תרצח" (שמות 20:13). אולם רצח אומר הרג אשר תוכנן מראש בזדון. אלוהים ציווה על ישראל לצאת למלחמה עם עמים אחרים (שמואל א' 15:3; יהושע 4:13). אלוהים ציווה על עונש מוות כתוצאה ממספר פשעים (שמות 21:12; 21:15; 22:19; ויקרא 20:11). אם כך אלוהים אינו נגד הרג בכל מצב, חוץ מאשר רצח. מלחמה לעולם אינה דבר טוב, אולם לפעמים יש בה צורך. בעולם אשר מלא באנשים חוטאים (אל הרומיים 10-18: 3), מלחמה היא בלתי נמנעת. לעתים הדרך היחידה למנוע מאנשים חוטאים לבצע נזק גדול הנה לצאת למלחמה נגדם.

מלחמה היא דבר נורא! מלחמה הינה תמיד כתוצאה מחטא (אל הרומיים 10-18: 10). בתנ"ך, אלוהים ציווה על בני ישראל: "נקום את נקמת בני ישראל מאת המדינים ..." (במדבר 31:2). ראה גם בדברים 16-17: 20, "רק מערי העמים האלה אשר יהוה אלוהיך נותן לך נחלה לא תחיה כל נשמה: כי החרם תחרימם החתי והאמורי הכנעני והפריזי החוי והיבוסי כאשר צווך יהוה אלוהיך." בשמות 17:16 נאמר, "ויאמר כי על כס יה מלחמה ליהוה בעמלק מדור דור." גם, בשמואל א' 15:18, "וישלחך יהוה בדרך ויאמר לך והחרמתה את החטאים את עמלק ונלחמת בו עד כלותם אותם." אם כך ברור שאלוהים אינו נגד מלחמות. ישוע תמיד נמצא בהסכמה מושלמת עם האב (יוחנן 10:30), אנחנו לא יכולים לטעון שמלחמה בתנ"ך לא קרתה לפי רצונו של אלוהים. אלוהים אינו משתנה (מלאכי 3:6; יעקוב 1:17).

ביאתו השנייה של ישוע גם כן תהיה בכוח. בהתגלות 11-21: 19 נאמר. "וארא את השמים נפתחים והנה סוס לבן והרוכב עליו נקרא נאמן ואמתי ובצדק הוא שופט ולוחם: ועיניו כלבת אש ועטרות הרבה על ראשו ויש לו שם כתוב אשר לא ידע איש כי אם הוא לבדו: והוא לבוש בלבוש מאדם בדם ושמו נקרא דבר האלוהים: וצבאות השמים יוצאים אחריו על סוסים לבנים מלובשים בגדי בוץ לבן וטהור: ומפיו יצאת חרב חדה להכות בה את הגויים והוא ירעם בשבט ברזל והוא דורך פורת יין חמת אף אלוהי הצבאות: ועל בגדו ועל ירכו כתוב שם מלך המלכים ואדוני האדונים. וארא מלאך אחד עומד בשמש ויצעק בקול גדול ויאמר אל צפור כל כנף אשר תעוף במרום הרקיע בואו והאספו על זבח האלוהים הגדול: ואכלתם בשר מלכים ובשר שרי אלפים ובשר גיבורים ובשר סוסים ורכביהם ובשר כל בני חורין ועבדים הקטנים עם הגדולים: וארא את החיה ומלכי הארץ ואגפיהם נקהלים לעשות מלחמה עם הרוכב על הסוס ובצבאו: ותיתפש החיה ונביא השקר אתה אשר עשה האותות לפניה אשר הדיח בהן את נושאי תו החיה והמשתחווים לצלמה וחיים השלכו שניהם באגם האש הבוער בגפרית: והנשארים נהרגו בחרב היוצאת מפי הרוכב על הסוס וכל העוף שבעו מבשרם."

זו טעות להגיד שאלוהים לעולם אינו תומך במלחמה. ישוע אינו פאציפיסט. בעולם אשר מלא ברשעים, לפעמים יש צורך במלחמה על מנת למנוע רשע גדול יותר. אם היטלר לא היה מנוצח במלחמת העולם השנייה, כמה עוד מיליוני יהודים היו נהרגים? אם לא הייתה מלחמת אזרחים בארה"ב כמה זמן היה על הכושים לסבול עבדות? אנו צריכים לבסס את אמונתנו על הכתובים, לא על הרגשות שלנו (השנייה לטימותיאוס 16-17: 3).

בקוהלת 3:8 נאמר, "עת לאהוב ועת לשנוא עת מלחמה ועת שלום." בעולם המלא בחטא, שנאה ורשע (אל הרומיים 10-18: 3), מלחמה היא בלתי נמנעת. ישנן מלחמות שיותר מאחרות, אולם כל המלחמות נובעות כתוצאה מחטא. מאמינים אינם צריכים לשאוף למלחמה, אולם אין על המאמינים להתנגד לממשלות שאלוהים שם בשלטון (אל הרומיים 1-4: 13; הראשונה לפטרוס 2:17). הדבר החשוב ביותר אשר אנחנו יכולים לעשות בזמן מלחמה הינו להתפלל לחוכמת אלוהים עבוד המנהיגים, להתפלל עבור בטחון הצבא, להתפלל לפיתרון מהיר של המאבק, ולהתפלל למיעוט בנפגעים – בשני הצדדים של המאבק (אל הפיליפים 6-7: 4).


חזור לעמוד הבית בעברית


מה אומרים כתבי הקודש על מלחמות?