קולו של אלוהים 

כיצד אני יכול לזהות את קולו של אלוהים?שאלה: כיצד אני יכול לזהות את קולו של אלוהים?

תשובה:
שאלה זו נשאלה פעמים רבות במשך הדורות ע"י אנשים רבים. שמואל שמע את קולו של אלוהים, אולם לא זיהה אותו עד שעלי גילה לו זאת (שמואל א' 1-10: 3). לגדעון הייתה התגלות פיזית מאלוהים והוא עדיין פקפק במה ששמע, עד לנקודה שביקש סימן, ולא רק פעם אחת, אלא שלוש פעמים (שופטים פרק 6 במיוחד פסוקים 17-22, 36-40)! כאשר אנו מקשיבים לקולו של אלוהים, כיצד אנו יכולים לדעת שהוא זה שמדבר אלינו? ראשית, לנו יש משהו שלא היה לשמואל ולגדעון, לנו יש כל כתבי הקודש, הכתובים שנכתבו בהשראת רוח אלוהים , לקרוא, ללמוד ולהרהר בהם. "כי כל הכתוב נכתב ברוח אלוהים, גם מועיל להורות ולהוכיח ולישר ולייסר בצדק, למען אשר יהיה איש האלוהים תמים ומהיר לכל מעשה טוב." (השנייה לטימותיאוס 16-17: 3). יש לך שאלה בקשר לנושא מסוים או החלטה בחייך? בדוק מה יש לכתובים להגיד על כך. אלוהים לעולם לא ידריך או יכוון אותך בניגוד למה שהוא לימד או הבטיח בדברו (טיטוס 1:2).

שנית, עלינו לזהות את קולו של אלוהים כאשר אנחנו שומעים אותו. ישוע אמר "צאני תשמענה את קולי ואני ידעתין; ואחרי תלכנה" (יוחנן 10:27). אני באופן אישי יכול להזדהות עם הפסוק הזה. לחמי יש חווה קטנה. בכל פעם שאנו מבקרים שם, אני סומך על כך שלפחות פעם ביום, ניסע לראות ולבדוק את העדר. חמי יכול לצאת מהרכב לקרוא בצורה שקטה ומהר מאוד הטנדר יהיה מוקף ע"י פרות, אשר מצפות לקבל חציר. אבל אם אני הייתי יוצא מהטנדר, כל הבקר היה מתפזר לצד השני של המרעה. אז מה ההבדל? העדר, נמצא עם חמי לפחות פעם או לעיתים פעמים או שלוש פעמים ביום. בגלל מגעם היומיומי עם מי שמאכיל ודואג להם, הפרות מרגישות נוח איתו והן יכולות לזהות מהר מאוד את הזר שביניהן. אם אנחנו צריכים לזהות את קולו של אלוהים, עלינו לבלות איתו זמן באופן יומיומי.

בלו זמן איכותי יומיומי בתפילה, לימוד הכתובים, והגות שקטה של דברו. ככל שאתה מבלה יותר באופן אינטימי עם אלוהים ובדברו זה הופך קל יותר לזהות את קולו של אלוהים מנחה את חייך. עובדים בבנק לומדים לזהות את הכסף האמיתי בצורה כל כך קרובה, כך שקל להם יותר לזהות את מה שמזויף. אנו צריכים להכיר את דבר אלוהים אשר הוא דיבר, כיוון שכאשר אלוהים מדבר אלינו או מנחה אותנו, יהיה קל להבין את האמת. בעוד אלוהים יכול וגם מדבר בקול אל האנשים, הוא מדבר בעיקר דרך דברו; אולם לעיתים גם דרך רוח הקודש למצפוננו, דרך מצבים ודרך אנשים אחרים. על ידי כך שנשווה את מה שאנחנו שומעים לאמת שבכתובים, נוכל ללמוד ולהכיר את קולו.


חזור לעמוד הבית בעברית


כיצד אני יכול לזהות את קולו של אלוהים?