חזונות  של מאמינים 

האם אלוהים נותן עדיין חזונות לאנשים היום? האם מאמין צריך לצפות שחזונות יהיו חלק מחייו המשיחיים?שאלה: האם אלוהים נותן עדיין חזונות לאנשים היום? האם מאמין צריך לצפות שחזונות יהיו חלק מחייו המשיחיים?

תשובה:
האם אלוהים יכול לתת חזונות לאנשים כיום? כן! האם אלוהים נותן חזונות לאנשים כיום? אפשרי. האם אנחנו צריכים לצפות שחזונות יופיעו באופן רגיל? לא. כפי שכתוב בכתבי הקודש, אלוהים דיבר אל אנשיו פעמים רבות באמצעות חזונות. לדוגמא אפשר להביא את יוסף בן יעקוב, יוסף בעלה של מרים, שלומה, ישעיהו, יחזקאל, דניאל, פטרוס, פולוס ורבים אחרים. הנביא יואל ניבא על "שפיכת" חזונות, ודבר זה אושר ע"י השליח פטרוס במעשי השליחים פרק 2. שימו לב-ההבדל בין חזון לחלום הינו שחזון ניתן לאדם כאשר הוא "ער" בעוד חלום ניתן לאדם כאשר הוא "ישן."

בחלקים רבים של העולם נראה שאלוהים משתמש במידה רבה בחזונות ובחלומות. במקומות בהם שמסר הבשורה הינו מועט או אינו קיים בכלל, אלוהים מביא את המסר שלו באופן ישיר לאנשים. דבר זה עקבי עם דוגמאות מקראיות של חזונות אשר אלוהים השתמש בהם לעיתים קרובות על מנת לגלות את האמת שלו לאנשים בימיה הראשונים של המשיחיות (ראה ספר מעשי השליחים). אם אלוהים חפץ להעביר את המסר שלו לאדם, הוא יכול להשתמש בכל אמצעי שהוא מוצא לנכון – שליח, מלאך, חזון, חלום וכו'. כמובן גם שלאלוהים יש את היכולות לתת חזונות במקומות אשר בהם מסר הבשורה זמין. אין הגבלה למה שאלוהים יכול לעשות.

באותו הזמן, עלינו להיות זהירים כאשר זה מגיע לחזונות ולפרוש החזונות. אנו צריכים לזכור שכתבי הקודש נחתמו ומראים לנו כל דבר שעלינו לדעת. המפתח לאמת הינו שאם אלוהים נותן חזונות, זה יהיה בהסכמה מלאה עם מה שהוא כבר גילה בדברו. אין לתת לחזונות סמכות שווה או רבה יותר מדבר אלוהים. דבר אלוהים הינו הסמכות האולטימטיבית לאמונה המשיחית וליישומה. אם אתה מאמין שניתן לך חזון ואתה מרגיש שאולי אלוהים נתן לך אותו, התפלל ובחן את דבר אלוהים על מנת להיות בטוח שהחזון עומד בהסכמה עם כתבי הקודש. אם אכן כך, התפלל ושקול מה אלוהים רוצה שתעשה בתגובה לחזון (יעקוב 1:5). אלוהים אינו נותן חזונות לאדם ולאחר מכן מסתיר את משמעות החזון. בכתבי הקודש, כאשר אדם ביקש מאלוהים את פשר החזון, אלוהים הבטיח שזה יפורש לאדם (ראה דניאל 15-17: 8).


חזור לעמוד הבית בעברית


האם אלוהים נותן עדיין חזונות לאנשים היום? האם מאמין צריך לצפות שחזונות יהיו חלק מחייו המשיחיים?