הלידה מבתולה 

מדוע הלידה מבתולה כל כך חשובה?שאלה: מדוע הלידה מבתולה כל כך חשובה?

תשובה:
הדוקטרינה של הלידה מבתולה חשובה בצורה מכרעת (ישעיהו 7:14; בשורת מתי 1:23; בשורת לוקס 27,34: 1). ראשית, הבה נבחן כיצד מתארים הכתובים את האירוע המבורך הזה. בתגובה לשאלה של מרים "איך" עונה גבריאל, “רוח הקודש תבוא עליך וגבורת עליון תצל עליך...” (בשורת לוקס 1:35). המלאך מעודד את יוסף להינשא למרים במילים אלה: “...כי אשר הורה בה מרוח הקודש הוא...” (בשורת מתי 1:20). מתי מציין כי הבתולה "נמצאת הרה לרוח הקודש" (בשורת מתי 1:18). אל הגלטיים 4:4 גם כן מלמד באופן ברור על הלידה מבתולה: “ובמלאת העת, שלח האלוהים את בנו אשר נולד מאישה ...”

מפסוקים אלה ניתן לראות בבירור שלידתו של ישוע הייתה כתוצאה מרוח הקודש אשר פעלה בגופה של מרים. הרוחני (רוח הקודש) והגשמי (רחמה של מרים) היו שניהם מעורבים. מרים כמובן לא יכלה להיות בהריון באופן עצמאי ולכן באופן הגיוני שמשה רק "ככלי.” רק אלוהים יכול היה לעשות את הנס הזה.

להתעלם מהקשר הפיזי בין מרים לישוע ירמז שישוע לא באמת היה אנושי. הכתובים מלמדים שישוע היה אדם מושלם, עם גוף פיזי כמו שלנו. את זאת הוא קיבל ממרים. באותו זמן ישוע היה אלוהים מושלם, עם נצחיות וללא חטא. ראה בשורת יוחנן 1:14; מעשי השליחים 20:28; הראשונה לטימותיאוס 3:16; ואל העבריים 14-17: 2.

ישוע לא נולד בחטא, הכוונה שלא היה לו אופי חוטא (אל העבריים 7:26). כפי הנראה האופי החוטא עבר מדור לדור והועבר ע"י האב (אל הרומיים 19, 17, 12: 5). לידת הבתולה עקף את ההעברה של האופי החוטא והרשה לאלוהים הנצחי להיות אדם מושלם.


חזור לעמוד הבית בעברית


מדוע הלידה מבתולה כל כך חשובה?